Mažeikių centrinis paštas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal SuSEconf.png  Straipsnis šiuo metu rašomas.
Mažeikių centrinis paštas
Mažeikių pašto tarnautojai, 1922-06-27
Mažeikių pašto tarnautojai, 1930-09-08

MAŽEIKIŲ PAŠTAS yra Laisvės g. 38, 89001 Mažeikiai. Tel. (8 443) 90 045. Priklauso Telšių apskrities centriniam paštui. Viršininkas Valerijonas Tenys, pavaduotoja Nijolė Latanauskienė.

Istorija

 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.

1868 metais Mažeikių kaime nutiesus geležinkelį, lygiagrečiai buvo nutiesti ir telegrafo linijos laidai. Po septynerių metų šia naujove jau buvo naudojamasi ir Mažeikiuose. Augant gyventojų skaičiui, išaugo pašto paslaugų poreikis. Anksčiau siuntas veždavę į Viekšnius, nusprendė, kad reikia paštą įsteigti ir Mažeikiuose. Kadangi tam laisvų patalpų nebuvę, išsinuomoję patalpas kaimo gyventojo Savickio gyvenamajame name. Šis valstietis tapo pašto viršininku ir vežėju. Kas antrą savaitę jis turėjo išvežti laiškus į Telšius. Geležinkelio stotyje paštas dirbo iki Pirmojo pasaulinio karo. Pasitraukus vokiečiams, pirmuoju pašto viršininku Mažeikiuose tapo Rudolfas Tomsas.

1920 metais gautas pirmasis 20 taškų komutatorius ir Morzės telegrafo aparatas. Po paruošiamųjų kursų šiuos įrengimus pradėjo prižiūrėti Jonas Petkevičius ir tada monteriu vadintas Kostas Rokas. Jie atliko didelį darbą tiesdami naujus laidus.

Antrojo pasaulinio karo metu buvo sunaikinti Lietuvos ryšiai, nebeliko pašto transporto, nebuvo susisiekimo ir geležinkeliais. Apie šį laikotarpį Kostas Repšys rašė, kad tuo metu Mažeikiuose dirbo apie penkiasdešimt pašto tarnautojų, o viršininku buvęs A.Kazakevičius. Prasidėjus karui, jis išvykęs gyventi į savo ūkį netoli Lūšės, tačiau su žmona neišvengęs tremties į Sibirą. Vietoj jo viršininku buvo paskirtas laiškininkas Vilimas, mokėjęs rusiškai. Pirmąją karo naktį buvo nušautas telefono linijų prižiūrėtojas Eibutis, gavęs įsakymą pataisyti linijos gedimą netoli Tirkšlių. Rusų partizanai jį nušovę, pamanę, kad jis norįs pakenkti.

Siaučiant karui pašto viršininku Mažeikiuose dirbo vokietis Dube. Jis paragino pašto darbuotojus evakuotis į Vokietiją, esą išvažiuojančių buvęs visas vagonas, tačiau vietoj pažadėto darbo Vokietijoje jiems teko kasti apkasus Kretingoje. Nemaža dalis pašto tarnautojų pasitraukė į Vakarus. Karui pasibaigus, jie buvo apgyvendinti tremtinių stovyklose, kur nenuleido rankų ir sunkiomis gyvenimo sąlygomis organizavo paštus stovyklose, platino spaudą.

Paštas buvo Laisvės gatvėje, dabartinės bibliotekos vietoje. 1962 m. pašte kartu su laiškininkais dirbo per 20 darbuotojų.

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjo naujas Lietuvos pašto raidos etapas. 1992 metais pertvarkoma Lietuvos ryšių valdymo struktūra – atskiriami pašto ryšiai nuo elektros ryšių ir įsteigiamos valstybinės įmonės Lietuvos paštas ir „Lietuvos telekomas“.

Įkurtas penkiasdešimt vienas Lietuvos pašto filialas: keturiasdešimt miestų ir rajonų paštai, Pašto pervežimo centras, Vyriausybinio ir specialiojo pašto centras, Ryšių autocentras ir leidybos centras „Pašto ženklas“. Lietuvoje tuo metu buvo 1071 pašto skyrius, kuriuose dirbo 11 777 darbuotojai.

Taip pat atkurta Lietuvos narystė Pasaulinėje pašto sąjungoje. Pasirašius sutartį su Danija, greitojo paštas siuntos tranzitu per Kopenhagą buvo siunčiamos į šimtą penkiasdešimt šalių. Patvirtinti valstybinės įmonės Lietuvos pašto emblema – pašto ragelis ir Gedimino stulpai.

Kitais metais įmonė Lietuvos paštas priimta į Europos valstybinių pašto operatorių asociaciją, o vėliau įkurta Baltijos šalių paštų sąjunga.

1999 m. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pašto įstatymas, nustatęs pašto veiklos pagrindus, pašto paslaugų teikėjų ir naudotojų santykius, universaliųjų pašto paslaugų teikėjų teises ir pareigas bei atsakomybę už šio įstatymo pažeidimus.

Nuo 2004 m. pradėjo veikti nauja pašto kodų sistema – įprasti pašto indeksai pakeisti penkių skaitmenų pašto kodais.

2006 m. įmonė Lietuvos paštas buvo pertvarkyta į akcinę bendrovę Lietuvos paštas.

Ateinančiais metais bendrovėje bus baigta įdiegti centralizuotoji verslo valdymo sistema – sukurtas universaliųjų pašto paslaugų darbo vietų tinklas.

Nuo 2007 metų rugsėjo mėnesio pradėtas pašto siuntų klasifikavimas ir, atsižvelgiant į jų apdorojimo spartą, klientams pasiūlytos dvi pašto korespondencijos paslaugos: siuntos skirstomos į pirmenybines ir nepirmenybines. Tais pačiais metais kompiuterizuotuose paštuose pradedama teikti nauja finansinio tarpininkavimo paslauga – vartojimo kreditas.

1992 metais Lietuvos ryšių valdymo struktūros reorganizacija palietė ir Mažeikių ryšių mazgą. Po padalijimo L.Galdikas, tuo metu dirbęs Ryšių mazgo viršininku, pradėjo vadovauti „Lietuvos telekomui“, o Zita Kesminienė tapo Mažeikių rajono pašto viršininke. Ji sėkmingai ėjo šias pareigas ir po 1995 m. liepos 1 d. Lietuvos pašto dar vieno reorganizavimo, kai Mažeikių rajono paštas tapo pavaldus Telšių apskrities centriniam paštui, kuriam iki šiol vadovauja Kazys Stanevičius.

2011 m. birželio 9 d. Žemaitijos gatvėje esančiame prekybos centre „Maxima" atidarytas naujas pašto skyrius. [1].

Mažeikių pašto viršininkai: Kulberkis, Aleksandras Baškys, Algimantas Statulevičius, Romanas Verkutis, Antanas Juknevičius, Vidmantas Gedutis, Liudas Galdikas.

Eil. Nr. Pavadinimas Adresas Indeksas Tel. Nr.
1. Mažeikių 1-asis paštas Mažeikiai, Žemaitijos g. 10 89016 (8 443) 77 947
2. Mažeikių 2-asis paštas (Reivyčių paštas) Mažeikiai, Laisvės g. 216 89021 (8 443) 40 606
3. Balėnų paštas Balėnos 89036 (8 443) 44 466
4. Juodeikių paštas Juodeikiai 89082 (8 443) 93 195
5. Kapėnų paštas Kapėnai 89088 (8 443) 28 544
6. Laižuvos paštas Laižuva 89085 (8 443) 44 221
7. Palnosų paštas Palnosai, Santeklių g. 16 89091 (8 443) 37 944
8. Pikelių paštas Pikeliai 89079 (8 443) 45 222
9. Plinkšių paštas Plinkšės 89041 (8 443) 41 392
10. Renavo paštas Vadagiai 89056 (8 443) 43 622
11. Ruzgų paštas Ruzgai 89076 (8 443) 31 429
12. Sedos paštas Seda, V. Gadono g. 5 89051 (8 443) 46 221
13. Šerkšnėnų paštas Šerkšnėnai 89046 (8 443) 42 520
14. Tirkšlių paštas Tirkšliai, Dariaus ir Girėno g. 24 89031 (8 443) 48 529
15. Ukrinų paštas Ukrinai 89066 (8 443) 31 011
16. Užlieknės paštas Užlieknė 89026 (8 443) 31 619
17. Viekšnių paštas Viekšniai, Dariaus ir Girėno g. 2 89094 (8 443) 36 244
18. Žemalės paštas Žemalė 89061 (8 443) 42 629
19. Židikų paštas Židikai 89071 (8 443) 43 313

Uždaryti ryšių skyriai: Auksūdžio paštas, Bugenių paštas, Buknaičių paštas, Dargių paštas, Ketūnų paštas, Leckavos paštas, Lūšės paštas, Pievėnų paštas, Purvėnų paštas, Rubikų paštas.

Šaltiniai

  1. Aurelija Jonušaitė. Mažeikiuose - naujas pašto skyrius // Būdas žemaičių. - 2011. - Birželio 10. - Nr. 44. - P. 2.

  • Steponavičienė B. „Laiškas man – didelė šventė“ // Būdas žemaičių. - 2008. - Lapkričio 19 d.