Grūstės valsčius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

GRŪSTĖS VALSČIUS

Mykolas Gadonas 1846 m. savo išleistame „Telšių pavieto aprašyme" nurodo, kad 1568 m. sudarytame inventoriuje Jokūbas Laškovskis, matuodamas valakais Grūstės valsčių, aprašė Bareikių miestą. Šio miesto buvimo vieta nežinoma. Šio miestelio paminėjimo faktas istoriografijoje yra svarbus tuo, kad jis suaktualina Grūstės valsčiaus svarbą. Grūstė ir Grūstės valsčius palyginti dažnai paminimas dar XVI a. antros pusės dokumentuose. Grūstės valsčiui turėjo priklausyti eilė vietovių, dabar esančių Mažeikių rajono teritorijoje: Grūstė, Mantvydžiai, Pikeliai, Ruzgai, Seda, Šerkšnėnai ir kt. Reminatis XVI a. antros pusės informacija, Grūstės valsčius turėjo atrodyti pakankamai didelis. XVI a. paskutiniame dešimtmetyje Grūstės valsčius minimas kaip teritorija, priskiriama Telšių valsčiui. XVI a. paskutinį dešimtmetį galima būtų laikyti lemiamu laikotarpiu, kai Grūstės valsčiaus pavadinimas išnyksta.

1531-1540 m. Stanislovas Orvydas valdžioje turėjo Grūstės valsčių, prieš tai jis buvo Telšių, Užventės tijūnu.

Grūstės valčiaus tijūnai:

  • 1554 - ? Abraomas, Lauryno?, Vnučka.
  • Jonas Chodkevičius?
  • 1568- ? Aleksandras Korfas
  • Jonas Bartašius?
  • 1589-1591 Furstas (Fursas), Petro
  • 1593 - Mykolas Koperskis

Šlatiniai

  • Vaivada Vacys. XVI a. praeitį atskleidus // Būdas žemaičių. - 1997. - Lapkričio 21.
  • Vaivada Vacys. Katalikų bažnyčia ir reformacija Žemaitijoje XVI.: esminiai raidos bruožai. Monografija. - Klaipėda, 2004, p. 97.