Žibikai

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Žibikai
Zibikai.MKE.2006-08-20.jpg
Žibikai
Informacija
Seniūnija: Viekšnių seniūnija
Koordinatės: 56° 14' 42 š. pl., 22° 30' 22 r.il.
Gyventojai: 232 (2001 m.)
Žibikų gyvenvietė
Žibikų pavasarininkų kuopa, 1931 m.
Kryžius Žibikų k. su užrašu: „Girdvainių giminėms, gyvenusių šioje vietoje atminimui. Bronislovas Girdvainis ir giminės tęsėjai, 2005 metai"
Žibikų pradžios mokyklos pažymėjimas, 1936 m.

ŽIBIKAI, kaimas Viekšnių seniūnijoje, 5 km į pietvakarius nuo Viekšnių. Per kaimą teka Pievys (Ventos kair. intakas), vakaruose prieina Medžialenkės ežeras, yra Žibikų tvenkinys. Gyvenvietėje veikė medicinos punktas, parduotuvė. Yra Žibikų ąžuolas - gamtos paminklas. Gyventojai kaimą skirsto į dvi dalis: pagrindinė - vadinama Žibikų pirmąja, o palei vieškelį išsidėsčiusius namus - antraisiais Žibikais.

Gyventojai

Gyventojų skaičius: 1738 m. kaime jau buvo 16 kiemų, 1902 m. - 572 gyv., 1923 m. Žibikų I k. - 47 ūkiai ir 331 gyv., Žibikų II k. - 47 ir 243 gyv., 1959 m. - 388, 1970 m. - 453, 1979 m. - 344 gyv., 1987 m. - 269 gyv., 1996 m. - 98 ūkiai ir 212 gyv., 1998 m. - 109 ūkiai ir 228 gyv., 2001 m. - 232 gyv. (117 vyrų ir 115 moterų).

Zita ir Juozas Čiužai ekologiniame ūkyje augina serbentus ir gėles.

Istorinės žinios

Žibikų kaimas (siolo Zubiki) paminėtas 1661 m. Viekšnių seniūnijos inventoriuje, kuriame nurodyta, kad yra 13 kiemų, jų savininkų vardai ir pavardės, dirbamų valakų dydis ir kiek privalo sumokėti mokesčių. 1775-07-24 inventoriuje minima, kad yra karčiama, 29 kiemai, kurie turi sumokėti 1112 činšo mokestį, 1 šeštoką ir atvežti 29 vežimus šieno.

Iki II pasaulinio karo Žibikuose veikė plytinė, kuri priklausė Jonui Paulikui. 1947 m. ji rekonstruota, pastatyta nauja krosnis. Sezono metu plytinėje dirbdavo iki 70 žmonių. Pagrindinė žaliava buvo kasama per keletą šimtų metrų nuo plytinės. Ilgą laiką jai vadovavo Povilas Kuchalskis.

1948-04-21 Žibikuose susikūrė „Gegužės pirmosios” kolūkis, kurio pirmininku išrinktas Albinas Kuodys. Naujasis ūkis turėjo 216 ha žemės, 18 arklių, įstojo 21 valstietis. Iš pradžių buvo atskiri Svirkančių ir Žibikų kolūkiai, vėliau juos sujungė į vieną. Ūkininko Dainelio dvarelyje kurį laiką yra buvusi kolūkio raštinė.

1941-1952 m. iš kaimo ištremti 9 žmonės.

Buvo Svirkančių kolūkio pagalbinė gyvenvietė, veikė biblioteka. Pati seniausia kaimo dalis ir dabar tebevadinama Soda. Žibikų jaunimas linksmindavosi nedideliame ūkininko Dainelio dvarelyje, vėliau - pas ūkininką Rimkų (abu buvo išvežti į Sibirą).

Mokykla

Buv. Žibikų pradinės mokyklos pastatas, 2006 m.

Žibikų k. pradinė mokykla atidaryta 1918 m. Ji buvo pas ūkininką Simoną Knabiką, sename name. Mokėsi apie 30 mokinių. Ilgą laiką dirbo mokytoja Morta Butkutė, kuri 1926-10-01 išvyko dirbti į Skleipių pradinę mokyką vedėja. Iki 1926-10-01 mokytoju dirbo Jonas Skerstonas, o nuo 1926-10-01 mokyklos vedėju pradėjo dirbti Mikas Biliūnas, o mokytoja Ona Čepauskytė [1], nuo 1927-10-25 laikinai mokyklos vedėjos pareigas ėjo Julija Miknevičiūtė, baigusi Žagarės mokytojų kursus [2].

Po to mokykla buvo Lizdenio sodyboje. Pokario metais pradinė mokykla buvo įsikūrusi pas Sidabrą. Dviejų galų nuosavame name sutilpo šeimininko šeima, klasė ir mokytojos butas. Mokykloje buvo vienas pradinių klasių komplektas. Per visas keturias klases - 26 mokiniai, su kuriais dirbo viena mokytoja Ona Dijokienė. Apie 1960 m. mokinių skaičius padidėjo, buvo suformuotas antras klasių komplektas ir priimta dar viena mokytoja - Valė Ablingytė. Net 32 m. savo pedagoginius metus šiai mokyklai paskyrė Eugenija Vaičekauskienė, kuri buvo ir mokyklos mokytoja, ir vedėja. Mokykloje mokytoja dirbo ir Lina Milkentienė. Mokykla uždaryta 2005 m.

Šios mokyklos auklėtiniai: prof. Morta Knabikaitė, ginekologė Kleopa Knabikaitė (palaidota Viekšnių kapinėse), Stasys Poškus, iš jaunesnės kartos gydytojai Liuda Lileikienė-Lizdenytė, Apolinaras Kuodys ir kt.

Kapinės

Apie 1,5-2 km nuo Viekšnių, Žibikų pušyne, prie pat Viekšnių-Tirkšlių kelio, pietinėje jo pusėje, yra Žibikų senkapis – „Švedų kapai”, vad. švedkapiais, švedkalniu; čia palaidoti per karus su kryžiuočiais ar su švedais žuvę žmonės. Čia buvo 1760 m. statytas kryžius, kurio nuotrauką publikavo M. Biržiška 1938 m. savo knygoje „Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose". Išliko akmeninės tvoros atskiri akmenys, metalinis kryžius. Vėliau pastatytas naujas paminklas. Žmonės pasakoja, kad kažkada kapinėse buvęs patrankos lafetas. Žibikų kaimo kapinaitėse mirusiųjų atminimui yra pastatytas Adomo ir Paulinos Lizdenių kryžius. Plotas 0,03 ha.

Žibikų kaimo ūkininko Antano Barkausko sodyboje kabojęs varinis varpas. Pavasarį, varpu paskambinus, žmonės rinkdavęsi į šią sodybą, prie joje stovėjusio kryžiaus, ir melsdamiesi bei giedodami aplankydavę visus kaimo kryžius. Ši kelionė pasibaigdavo kapinaitėse.

Žibikų kaimo II kapinės: Žibikų kaime prie Pievupio upelio. Akmeninio paminklo dalis, medinis kryžius. Plotas 0,11 ha.

Juodasis, arba Meilės, akmuo

Kryžius (past. 1906 m.) Žibikų kaimo laukuose
Kryžius (past. 1904 m.)

Apie 200 m. į šiaurę nuo Viekšnių-Tirkšlių kelio, yra Žibikų akmuo, dar kitaip vadinamas Meilės akmeniu, Juoduoju akmeniu – Respublikinės reikšmės archeologijos paminklas. Akmuo plokščiu paviršiumi, netaisyklingos ovalinės formos, 4,8 m. ilgio, 3,5 m. pločio, 1,8 - 2 m. aukščio nuo akmens apačios. Šiame pušyne prie pušų buvo kabinamos koplytėlės.

1906 m. šiuo akmeniu susidomėjo prof. L. Kšivickis, kuris spėliojo, kad tai gali būti meteoritas.

Padavimai: 1. Velnias nešė šį akmenį, norėdamas sugriauti Viekšnių bažnyčią, bet nespėjo to padaryti, nes ryte užgiedojo gaidys. 2. Naktimis akmuo prasiveria, iš jo išlenda mergaitės ir per naktį čia šoka. 3. Saulei leidžiantis ant akmens verpia laumės. Jeigu žmogus, eidamas nuo akmens, atsisuka ir pamato laumes, tai tuoj pavirsta į pušelę (LŽV - Lietuvos žemės vardyno anketa, E. Deniušienė). 4. Prie akmens paslėptas Napoleono auksas.

Dabar Žibikų pušynas miškininkų pastangomis gražiai sutvarkytas ir prižiūrimas. Anksčiau prie Didžiojo akmens sunku buvo prieiti, visur užaugę krūmai, užžėlę takeliai. Dabar jauku ir tvarkinga.

Etimologija

Asmenvardžio Žibikas daugiskaitinė forma.

Šaltiniai

 1. Švietimo darbas. - 1926. - Nr. 10. - P. 1213-1214.
 2. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 10. - P. 1129.

 • Žibikų k. planas, 1869 m. // Kauno apskrities archyvas: F. I-66, ap. 5, b. 3555.
 • Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882 - 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). - K., 1938. - 380 p. - P. 32, 133, 135.
 • Lietuvos valst. istorijos archyvas: F. SA-3765, l. 251; F. SA-3910, l. 4.
 • Tarybų Lietuvos enciklopedija. V., 1988, IV t., p.668.
 • Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. V., 1971, III t., p.905.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva, 1991, IV t., p.433.
 • Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. - K., 1925. - 738 p. - P. 152.
 • Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės: Žemaitija. - V., 1998. - 744 p.
 • Riauka A. Senieji Žibikų kapeliai // Vienybė. - 1999. - Bal. 15.
 • Malūkas V. Vyresniesiems Žibikuose gyventi sunku, jaunimui liūdna // Santarvė. - 2008. - Liepos 26. - Nr. 82. - P. 9, 12.
 • Bronislovas Kerys. Viekšnių kraštas. Bibliografija ir žinios krašto istorijai. DVD. Viekšniai, 2007.

Nuorodos