Sedos biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Sedos biblioteka

Nuotraukos laikinai nėra

Seniūnija: Sedos seniūnija
Adresas: Seda, Sedos p-tas, LT-89380
Telefono Nr.: 8-443-46281
Vadovė: Loreta Mickienė (nuo 2011 m.)
Dokumentų fondas: 10877 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 470 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1949 m.

SEDOS BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

1925 m. sediškis Krauzas įsteigė privačią biblioteką, kuri 1930 m. pavadinta Simono Daukanto vardu ir perkelta į kitas mieste esančias patalpas, o bibliotekos vedėju tapo N. Milevičius. 1937 m. įsteigtas Valstybinis bibliotekos skyrius, į kurį perkeltos S. Daukanto bibliotekos knygos. Nuo 1949 m. pradėjo vadovauti Viktorija Kriauzienė. Nuo 1950 m. Sedai tapus administraciniu rajono centru pagerėjo bibliotekos materialinė bazė, pagausėjo skaitytojų. Bibliotekos vedėjai ir darbuotojai keitėsi gana dažnai. Panaikinus Sedos administracinį rajono centrą, Sedai suteiktas miesto vardas. 1961 m. bibliotekos vedėjos Aldonos Rimkutės iniciatyva biblioteka buvo perkelta į naujas, erdvias patalpas. Iš dalies pakeistas ir bibliotekos inventorius, buvo sutvarkyti katalogai, kartotekos. 1962-1963 m. bibliotekai vadovavo Marytė Tarosaitė (pirmoji bibliotekos vedėja, turinti aukštąjį išsilavinimą), 1963-1964 m. - Marta Juškaitė (universiteto absolventė), 1964-1968 m. - Vitalija Vasilkevičiūtė-Daškevičienė, kuri daug dėmesio skyrė metodiniam darbui, buvo aktyvi visuomenininkė. 1968 m. pab. bibliotekos vedėjos pareigas perėmė Eugenija Panovaitė-Timofejevienė. Buvo atliktas bibliotekos kapitalinis remontas, pakeistas inventorius, pagerėjo bibliotekos aplinka. 1974-1977 m. bibliotekai vadovavo Valė Baubinaitė-Draukšienė, 1977-1984 m. - vėl E. Timofejevienė, paskui vėl V. Draukšienė. 1990 - 1992-08-31 vyr. bibliotekininke dirbo Laima Vaitkutė. Ji daug dėmesio skyrė skaitytojų aptaranavimui. Nuo 1992 iki 2011 m. bibliotekai vadovavo Jovita Petrikienė. Jai vadovaujant 1993 m. biblioteka perkelta į patalpas vaikų darželio pastate, kuriame buvo du dieli kambariai. Dirbo 2 darbuotojos. 1998 m. iškelta į erdvesnes patalpas mieto centre. Dabar čia yra atskiras skyrius vaikams, abonementas ir skaitykla. 1999 m. rugsėjo mėn. prie Sedos filialo prijungtas kalnijų filialo mikrorajonas. 1999 m. Dagių gyvenvietėje įsteigtas knygų išdavimo punktas, kuriame buvo aptarnaujami Dagių gyvenvietės, dagių pradinės mokyklos ir artimesnių kaimų skaitytojai. 2000 m. bibliotekoje atidaryta žaisloteka, kurioje buvo per 30 įvairių stalo žaidimų.

1950 m. bibliotekoje dirbo 6 darbuotojai, šiuo metu dirba 3 darbuotojai (2,5 etato). Nuo 2011 m. bibliotekai vadovauja Loreta Mickienė, dirba bibliotekininkė Janina Kelerienė.

Bibliotekoje nuo 1994 m. veikia literatų klubas "Varduva".

Knygų fonfai ir skaitytojai

Biblioteka knygas gauna iš Viešosios bibliotekos knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus.

1949 m. knygų fondai siekė 1375 egz., vėliau fondas išaugo iki 16400 vnt. Skaitytojų daugiausiai buvo sutelkta 1972 m. – 1500, o šiuo metu bibliotekoje skaito – 601 skaitytojas. 1978 m. pradėti tirti skaitytojų interesai, atliekamos formuliarų analizės. 2002 m. buvo 621 skaitytojas, išduota 33246 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 16451 vnt. spaudinių, 601 skaitytojas, kuriems iš viso išduota 25526 vnt. įvairios literatūros. 2010 m. bibliotekos fonde buvo 10877 vnt. spaudinių, skaitė 470 skaitytojų, per metus jie apsilankė bibliotekoje 13539 kartus, jiems išduota 14249 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

1992 m. buvo 19331, 1995 m. - 16157, 2000 m. - 17061 egz. knygų. 1992 m. biblioteka gavo 822, 1995 m. - 341, 2000 m. - 396 egz. naujus spaudinius.

1992 m. bibliotekoje skaitė 1070, vaikų - 520, 1996 m. - 881, vaikų - 473, 1998 m. - 905,vaikų - 482, 2000 m. - 1198 skaitytojų, iš jų 539 vaikai. Vėliau skaitytojų skaičius ėmė mažėti, kadangi buvo įvestas mokamas skaitytojų bilietas. Skaitytojai aptarnaujami skaitykloje, abonemente, vaikų literatūros skyriuje. 1994 m. apsilankė 6319 lankytojų, vienas skaitytojas apsilankė bibliotekoje 6,8 karto, perskaitė po 2 knygas. 2000 m. buvo 16669 apsilankymų. 1999 m. Dagių knygų išdavimo punkte skaitė 43 skaitytojai, jiems išduota 322 egz. spaudinių, 2001 m. čia buvo 46 skaitytojai, jiems išduota 1181 egz. spaudinių.

Išduota įvairių spaudinių: 1992 m. - 28475, 1994 m. - 22466, 1996 m. - 22904, 1998 m. - 26048, 2000 m. - 20521, 2001 m. - 29700 egz.

Kraštotyra

Bibliotekos informacinis fondas 1992-2002 m. buvo 322 egz. leidinių. Yra sudaryti abėcėlinis ir sisteminis katlogai, sisteminė straipsnių kartoteka, kraštotyros kartoteka. Kasmet nauja medžiaga papildoma kraštotyrinė kartoteka „Sedos miestas spaudoje". Kraštotyros fondo dydis 1992-2002 m. buvo 97 egz., iš jų 77 spausdinti leidiniai ir 20 aplankų. 1992 m. paruoštas aplankas „Stefanijos Būčienės kūryba", 1995 m. - Stefanijos Matutytės-Gribauskienės kūryba „Kai pražydo alyvos". 1999 m. sudaryti aplankai „Generolas Plechavičius ir Seda" „Sedos kautynės 1944 m.", 1996 m. paruoštas aplankas „Atverskime Sedos miestelio istorijos puslapius", 1997 m. - „Domėnų kaimas", 2000 m. - Sedos literatų klubo narės Aušros Budreckienės kūryba, 2001 m. - Stefanijos Stnkutės-Žukauskienės-Dacienės „Tremties prisiminimai". 2002 m. parengto S. S. Dacienės surinktos „Senovinės dainos".

Renkami skaitytojų atsiliepimai apie biblioteką,renkamos iškarpos iš laikraščių apie Sedos seniūnijos žmonių gyvenimą ir jų nuveiktus darbus. Biblioteka palaiko ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais: L. Belaišiu iš Kanados, A. Kodaičiu ir D. Januta iš Kalifornijos. Kasmet rengiamos knygų parodos „Mūsų žemiečiai".

Renginiai

Bibliotekoje rengiami knygų aptarimai, knygų parodos, minėjimai, poezijos popietės, organizuojami renginiai vaikams. Bibliotekoje lankėsi kelių knygų autorė Birutė Žemaitytė, poetė Joana Rimkutė-Anusauskienė. Kasmet pavasarį organizuoja rankdarbių parodėles. 2010 m. tokia paroda pavadinta „Čir vir vir pavasaris". Joje savo rankdarbius pristatė Valerija Rumbutienė (nertos šlepetės), Birutė Šopienė (vąšeliu nertos bei apnertos servetėlės), Romutė Januševičienė (dekupažas), Stasė Rugenytė (dekupažas), Palmira Kaktavičienė (nertos servetėlės).

Darbuotojai

 • Viktorija Kriauzienė, 1949 - 1953-01-10, bibliotekos vedėja
 • Mečislovas Jonaitis, 1949-1950 m.
 • Teofilė Laučytė, 1949-1951 m.
 • Danutė Žagarienė, 1951-10-05 - 1951-12-01
 • Kostas Andriekus, 1951-12-01 - 1952 m.
 • Ona Stankutė, 1951-1952 m.
 • Bronė Gineitytė, 1951-1953 m.
 • Danutė Zdanavičiutė, 1952-1958 m.
 • Izolina Jonušaitė, 1952 m.
 • Vanda Kvietkauskytė, 1952-10-10 - 1953 m.
 • Valė Pondziutė, 1952-12-15 - 1953 m.
 • Liongina Buinienė, 1953-1954 m.
 • Juzė Mikutienė, 1953-11-15 - 1954-02-15
 • Olga Gurauskaitė, 1953-12-15 - 1954-03-20
 • Bronė Skrodenienė, 1954-1961 m., bibliotekos vedėja
 • Birutė Dudaitė, 1954-01-15 - 1956 m.
 • Zina Mockevičienė, 1954-04-07 - 1956 m.
 • Zita Alseikaitė, 1945 - 1956-10-27
 • Vera Lukošienė, 1954-07-02 - 1957-04-15
 • Bronė Ruzgytė, 1954-1956 m.
 • Romas Stankus, 1956-09-15 - 1957 m.
 • Aldona Pleinienė, 1956-12-22 - 1958 m.
 • Regina Karnelytė, 1956-12-26 - 1959 m.
 • Aldona Katinaitė, 1957-05-01 - 1958 m.
 • Irena Brazdauskaitė, 1957-07-16 - 1959 m.
 • Bronė Vencevičiūtė, 1958-12-20 - 1960 m.
 • Irena Antanavičiūtė, 1960-1967 m.
 • Bronė Laskutova, 1961 - 1961-12, bibliotekos vedėja
 • Aldona Rimkutė, 1962-01 - 1962-04, bibliotekos vedėja
 • Marytė Tarosaitė, 1962-08 - 1963-06, bibliotekos vedėja
 • Marta Juškaitė, 1963-08 - 1964-12
 • Aldona Brocienė, 1965-1972 m.
 • Vitalija Daškevičienė, 1964-12 - 1975-06
 • Aldona Vainauskaitė, 1967-12 - 1968 m.
 • Irena Skeivytė, 1965-1967 m.
 • Rita Songailaitė, 1968-1969 m.
 • Irena Daubarienė, 1968-1970 m.
 • Jadvyga Juodkevičiutė, 1968-07 - 1968-12, bibliotekos vedėja
 • Eugenija Timofejevaitė, 1967-08-01 - 2004 m.
 • Zita Klykovienė, 1971-1977 m.
 • Danutė Butkutė, 1972-1974 m.
 • Valė Draukšienė, 1973 - 1977-08-15
 • Rūta Jasienė, 1973 - ?
 • Eugenija Glumbakienė, 1977-09-01 - ?
 • Regina Petreikytė, 1977-12-15 - 1978-10-16
 • Valė Draukšienė, 1989-1990 m., bibliotekos vedėja
 • Lina Vaitkutė, 1990-08-01 - 1992-08-31, bibliotekos vedėja
 • Jovita Petrikienė, 1992-08-31 - 2011 m., bibliotekos vedėja
 • Zita Kudienė, 1999 - ?

Šaltiniai

 • B. Plastinina. Sediškiai sulauks savo poetės // Santarvė. - 1999. - Rugs. 14. - P. 4.
 • Valerija Kvedaraitė. Kultūros židinys - senoji biblioteka // Būdas žemaičių. - 2009. - Rugsėjo 18. - Nr. 74. - P. 10.
 • Valerija Kvedaraitė. Pavasariu dvelkianti parodėlė // Būdas žemaičių. - 2010. - Gegužės 7. - Nr. 35. - P. 9.
 • Petrikienė J., Kelerienė J. Sedos bibliotekos istorija. – Mažeikiai, 2007. - P. 10-11.
 • I. Atkočaitienė. Žaisloteka Sedoje // Santarvė. - 2000. - Geguž. 30.
 • V. Kvedaraitė. Susitikimas su Birute Žemaitytė - atgaiva ir širdžiai, ir siela // Būdas žemaičių. - 2001. - Kov. 2.

Nuorodos