Račalių kaimo bendruomenė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Šiame pastate įsikūrusi Račalių kaimo bendruomenė

RAČALIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ, Račališkių bendruomenė, visuomeninė organizacija, veikianti Račalių k. 2016 m. pr. buvo 98 registruoti nariai. 2018 m.yra apie 90 įregistruotų narių, o gyventojų šiame kaime - apie 300. Prie bendruomenės jungiasi ir aplinkinių kaimų gyventojai.

Įregistruota 2003-04-09. Prieš tai buvo susikūręs jaunimo klubas. Pirmieji iniciatoriai buvo Stanislava Valatkevičienė (buvusi Židikų seniūnijos seniūnė), Vida Abrasonienė ( dabartinė pirmininkė; 2018 įteiktas apdovanojimas „2017 metų bendruomenės siela"), A. Veselienė ir A. Vaičiulienė. Bendruomenės taryba sudaryta iš 11 narių: A. Veselienė, A. Vaičiulienė, St. Bružienė, J. Stočkūnas, Z. Krapauskienė, A. Mingėlienė, V. Vaičiulytė, D. Vaičiulienė, R. Vengrienė, R. Valantytė ir kt. Jaunimas susibūrė į vieną grupę ir pasivadino „Kelias į save". Klubas ir bendruomenė iki 2004 m. pavasario laimėjo 4 projektus. Veikia ir moterų taryba (vad. A. Mingėlienė).

Glaudžiai bendradarbiaujama su aplinkinių kaimų jaunimu, projektai padėjo užmegzti glaudžius ryšius su Užlieknės, Plinkšių, Židikų, Ukrinų jaunimo klubais. Aktyviai dalyvauja programoje „Puoškime savo gyvenvietę". Įrengtas gėlynas, alpinariumas, poilsio aikštelė.

Veiklos misija - „Džiaugiamės pakilusiais, ištiesiame ranką suklupusiems", vizija - „Esame tam, kad kažką pakeistume". Bendruomenė kasmet parengia 2-3 projektus finansavimui gauti. Nemažai lėšų gauta iš LEADER programos, Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio ministerijų, rajono Savivaldybės remiamų fondų. 2015 m. buvo parašyti trys projektai, iš jų du laimėti. Iš viso bendruomenė yra įvykdžiusi 16 įvairių projektų ir gavusį apie 38 tūkst. eurų.

2011 m. bendruomenė, laimėjusi projektą „Atrask naują pasaulį savyje", ūkiniame pastate įsirengė nedidelę sportui skirtą patalpą. Šioje patalpoje įsikūrė sporto klubas „Jėga". Bendruomenė iš projekto lėšų ir 2 proc. paramos nupirko sporto inventoriaus. 2013 m., dalyvaudama rajono visuomenės sveikatos rėmimo spec. programos priemonėje „Sveikatos ugdymo veiklos organizavimas", įgyvendino projektą „Atverkime širdis žydėjimui". Sportinei veiklai supirkta visa reikalinga sportinė įranga.

2013 m. minint bendruomenės 10-metį buvo pasodinta 10 ąžuoliukų giraitė. Bendruomenės narių pastangomis sutvarkytas buvęs mokyklos pastatas, kuriame dabar įsikūrusi bendruomenė. Buvo suremontuotas pastato stogas, pakeisti langai, durys, įrengtas ir antrasis namo aukštas. Per savo veiklos metus bendruomenė įsigijo kompiuterį ir visą darbui reikalingą įrangą, du akordeonus, įgarsinimo aparatūrą, muzikinį centrą, židinį, bendruomenės namams nupirkti baldai. Vaikams įrengtas atskiras kambarys. Veikia nemaža mainų bibliotekėlė.Bendruomenės namuose vaikams paruoštas atskiras kambarys, planuojama įrengti vaikų dienos centrą. Renkamos vaistažolės, gaminama arbata ir kita produkcija iš žolelių. Bendruomenės moterys ne tik pačios renka vaistažoles, bet jas pakuoja į maišelius, dėžutes, kurias taip pat pačios pasisiuva ir padaro. Taip pat račališkiai gamina ir eterinius aliejus, aromatizuotas druskas voniai. Produktai reklamuojami ir parduodami įvairiuose renginiuose, mugėse. Juos galima pažinti iš specialaus račališkių sugalvoto logotipo „Račališkių arbatos".

Anksčiau bendruomenės nariai Adventiniu laikotarpiu rinkdavosi giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnų. Kas trejus metus organizuoja kraštiečių susitikimus, renkama kaimo istorijos medžiaga. Organizuojamos tradicinės šventės: vasarą - Joninės, rudenį - Derliaus šventė, žiemą - naujamečiai vakarai, Užgavėnės, pavasarį - Motinos dienos minėjimas.

Yra rengiama Račalių kaimo istorija, bendruomenės namuose įsteigta „mainų biblioteka", kur gyventojai suneša savo savo perskaitytas knygas. Bendruomenė turėjo savo laikraštį „Račališkių balsas" (paskutinį kartą išleistas 2016 m., leistas kartą per mėnesį).

Šaltiniai

  • Janina Sribaliutė. Račalių bendruomenė: nuo laisvalaikio iki vaistažolių rinkimo // Santarvė. - 2018. - Geg. 18. - Nr. 38. - P. 13.
  • Vytautas Malūkas. Kaimo bendruomenės naudingumu jos pirmininkė neabejoja // Santarvė. - 2016. - Saus. 14. - Nr. 5. Priedas: Plius bendruomenė. - Nr. 1, p. 1-2.
  • Gajutė Abelkienė. Račališkiai stengiasi būti sveiki ir stiprūs // Būdas žemaičių. - 2013. - Lapkt. 15. - Nr. 87. - P. 4.