Leslovas Plavskis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Plavskis Leslovas)
Jump to navigation Jump to search
Leslovas Plavskis. Paveikslas „Jėzaus krikštas", esantis Žemalės bažnyčioje

PLAVSKIS LESLOVAS (g. 1909-08-15 Repšių dvare), dailininkas, fotografas, bajoras. Gyveno Repšiuose.

Jo motina Anelė Plavskienė – Milvydaitė (g. 1878 m. - m. 1936-07-25; palaidota Ukrinų kapinėse (šios motina buvo Vanda Gross, kilusi iš Žemalės dvaro; plačiau žr. Grossai). Tėvas Liudvikas Plavskis (g. 1867-12-19), buvo kalnų inžinierius, 1941 m. ištremtas į Sibirą. Po karo dailininkas L. Plavskis išvyko į Lenkiją. Prieš išvykdamas jis gyveno Repšiuose, bet kitoje vietoje, nes iš praskolinto Repšių dvaro buvo išvarytas. Jo prosenelis buvo Žemalės dvaro valdytojas Severinas Aleksandras Grossas.

Leslovo Plavskio tapytų paveikslų yra Ukrinų, Laukžemės, Žemalės ir Renavo bažnyčiose. Ukrinų bažnyčios Kryžiaus kelio stočių tyrinėtoja Vaida Ščiglienė nustatė, kad ant 6 ir 11 stoties surasti L. Plavskio inicialai. Šioje bažnyčioje dar kabo 3 jo tapyti paveikslai; vienas pasirašytas visu vardu ir pavarde, datuotas 1929 m. Apie Renavo bažnyčioje esančius kūrinius bylojo ne tik žmonės, bet ir dokumentai. Jis dažnai nurodo ne tik savo visą vardą, pavardę, tapymo vietą, bet ir tikslią datą. Visi užrašai būna nugarinėje paveikslo pusėje, o įvairios santrupos – pačiame kūrinyje. 1933 m. per 5 kartus jam iš Renavo bažnyčios statybos kasos atskaičiuota 280 litų už tapytus paveikslus, pvz., už Šv. Teresės nutapymą – 30 Lt, o už Viešpaties paveikslą. Pirmosios drobės dydis: plotis 85 cm, aukštis 145 cm, antrosios – 129,5x86 cm, Šv. Juozapo – 117x275, Švč. M. Marijos su Jėzumi - 124,5x275 cm., Šv. Jono Krikštytojo paveikslas - 86x145,5 cm. Ant kai kurių dailininkas pasirašęs visą pavardę arba vardo ir pavardės pirmąsias raides, nuordęs datas. Pvz. Šv. Jono Krikštytojo paveikslo antroje pusėje užrašas: „San Gvani // Baptisto// Copia da Murillo// L.Plawskim// pinge//Renow//11/IV 33 anno//No 17”. Ant šv. Teresės toks užrašas: „da Bambino//Gesų//Lestaw//Plawski pinx//Repsze//26.I.1933. No 14 Sw Teresa//od Džiecątka//Jezus”.

Žemalės bažnyčioje, virš kairiosios sakyklos kabantis Šv. Jono Krikštytojo paveikslas yra su tokiu užrašu:: „22.X//1935 r.//LESLAW//PLAWSKI pinx// REPSZE// No6”. Drobės dydis 95x71 cm. Ant paveikslo rėmo yra pritvirtintas vienas votas.

1941 m. gyveno Mažeikiuose, S. Dariaus ir S. Girėno g. 35. Dirbo fotografu ir dar vertėsi kitais laisvai samdomais darbais.

L. Plavskis ne tik tapė, fotografavo, bet ir projektvao namus, kūrė įvairius prietaisus, domėjosi astronomija, buvo gerai išstudijavęs aukštąją matematiką, pats pasigamino radijo aparatą. Turėjo galingą motociklą, kuriuo mėgdavo važinėtis vingiuotais takeliais į statų Varduvos šlaitą. Girdavosi, kad yra sukūręs prietaisą, kuriuos gali tiksliai nustatyti, koks yra oras už dauglio kilometrų. Repšių dvare buvo didelė bioblioteka, knygas skaitė net valgydamas. Jo suprojektuotas namas ir dabar tebestovi Mažeikiuose, Laisvės ir Vasario 16-osios gatvių kampe. Leslovo darbo kambarys buvo antrame dvaro aukšte. Ten įrengta ir fotolaboratorija. Naktimis per teleskopą stebėdavo įvairius dangaus kūnus.

Manoma, kad L. Plavskis yra rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos portreto, saugomo Mažeikių muziejuje, autorius.

Menotyrininkė V. Ščiglienė įtraukė L. Plavskį į dvarininkų dailininkų katalogą.

Šaltiniai

  • Šverebas P. Iš netolimos Repšių dvaro praieties // Santarvė. - 2009. - Gegužės 9. - Nr. 51. - P. 10.
  • Šverebas P. Leslovas Plavskis. Dailininkas, fotografas, bajoras // Santarvė. - 2002. - Lapkr. 9. - Nr. 127. - P. 10, 12, su nuotr.
  • Šverebas P. Dailininko Leslovo Plavskio portertas - vis ryškesnis // Santarvė. - 2003. - Birželio 21. - Nr. 70. - P. 10.
  • Šverebas P. Ir žemališkiai turi Leslovo Plavskio darbą // Santarvė. - 2005. - Nr.100.