Repšių dvaras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.
Repšių dvaras prieš II pasaulinį karą

REPŠIŲ DVARAS. Dvaras priklausė Pilsudskiams, vėliau Grossams. Iš 1853 m. Žemalės parapijos surašymo matyti, kad Repšių dvarą valdo Aleksandras Grossas. 1881 m. duomenimis, Repšių dvarui priklauso 580 dešimtinių 3 rūšies naudojamos, 17 dešimtinių nenaudojamos žemės ir 462 dešimtinės miško. Prie kitų pajamų ties Repšiais nurodyta, kad 250 rublių per metus gauna iš karčiamos ir 50 rub. - iš malūno. 1889 m. Repšių dvaras ir Žemalės dvaras surašyti kartu. Abiejose naudojamos žemės priskaičiuota 2209,5 dešimtinės, nenaudojamos - 42 dešimtinės ir miško - 162 dešimtinės. 1889 m. Repšių dvaras ir Žemalės dvaras surašyti kartu. Abiejose naudojamos žemės priskaičiuota 2209,5 dešimtinės, nenaudojamos - 42 dešimtinės ir miško - 162 dešimtinės.

Dvarą sudarė penki pastatai. Gyvenamasis namas buvo pastatytas ant Varduvos senvagės šlaito, apaugęs didžiuliais medžiais. Pro dvarą ėjo apvažiuojamasis kelias. Kieme stovėjo didelė klėtis, tvartas, pamiškėje daržinė. Dvarui priklausė du kumetynai.

Po Plavskienės mirties dvaras buvęs praskolintas. Senasis Plavskis jį buvo išnuomavęs Vitkauskai. Dvare kurį laiką gyveno dailininkas Leslovas Plavskis. Iki tarpukario metų išdalijimo Repšių dvarui priklausė 428 ha 2336 m² žemės, o 1940 iš Barboros Plavskienės nusavinta 61 ha 32 arai. 1924 m. išparceliuotas ir savininkams palikta 61,50 ha. Po 1940 m. nacionalizacijos valdos sumažintos iki 30 ha.

Dabar iš Repšių dvaro likę tik perstatyti gyvenamojo namo galai, tvartas ir klėtis nugriauti. Kilnojamųjų kultūros vertybių gali būti išvežta į Šiaulių „Aušros" muziejų, o knygų - ir į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.

Šaltiniai

  • Šverebas P. Dailininko Leslovo Plavskio portertas - vis ryškesnis // Santarvė. - 2003. - Birželio 21. - Nr. 70. - P. 10.
  • Šverebas P. Leslovas Plavskis. Dailininkas, fotografas, bajoras // Santarvė. - 2002. - Lapkričio 11. - Nr. 127. - P. 10, 12