Leckavos biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Leckavos biblioteka
Leckavos biblioteka.MKE.2012-08-02.jpg
Leckavos biblioteka
Seniūnija: Reivyčių seniūnija
Adresas: Leckava, Reivyčių p-tas, LT-89302
Telefono Nr.: 8-443-44628
Vadovė: Violeta Dovydauskienė (nuo 1990-02-03)
Dokumentų fondas: 9091 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 185 (2004 m.)
Įkūrimo data: 1949-04-01
Leckavos bibliotekos vedėja Violeta Dovydauskienė
Šiame pastate buvo Leckavos biblioteka
Leckavos bibliotekos vedėjas J. Dovydauskas 1952-1954 m.
1956-1976 m. Leckavos bibliotekos vedėjas Vaclovas Stančius
Leckavos bibliotekos vedėja Genovaitė Ošmiegienė

LECKAVOS BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

1941 m. Leckavoje buvo įkurtas klubas-skaitykla. 1949 m. balandžio 1d. Leckavos miestelyje gyventojo Kinčino name atidaryta biblioteka. Bibliotekai buvo skirti 2 kambariai: viename grožinė, mokslinė, šakinė, kitame - vaikų literatūra. Pirmoji bibliotekos darbuotoja Pudencija Kinčinienė. 1952 m. fonde buvo 7000 vnt. spaudinių, skaitė 500 skaitytojų. Nuo 1956 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Vaclovas Stančius, šioje bibliotekoje išdirbęs 20 metų. Buvo aktyvus visuomenininkas, vadovavo ūkio sportininkams, mėgiamas skaitytojų. Nuo 1958 m. jis buvo Vilniaus universiteto bibliotekininkytės specialybės studentas neakivaizdininkas. Tuo metu darbo sąlygos bibliotekoje buvo nelengvos: inventoriaus mažai, knygų fondas nedidelis, skaitytojai daugiausia vaikai. 1970 m. Tulnikiuose veikė kilnojamoji bibliotekėlė, kurios paslaugomis naudojosi 27 skaitytojai. Biblioteka bendradarbiauja su vietos mokykla. 1979 m. kartu šios įstaigos pravedė teminį vakarą, skirtą tarptautiniams vaikų metams pažymėti. Tais pačiais metais buvo 14 knygnešių.

Vėliau dirbo Virginija Norvaišienė, Genovaitė Ošmiegienė, Svetlana Novikovaitė, Edvilė Norkutė, nuo 1990 m. - Zuzana Jokubauskienė. 1993 m. visas knygų fondas pertvarkytas pagal UDK klasifikaciją, pakeisti visi lentyniniai užrašai. 1990 m. biblioteka prenumeravo 33, 1999 m. - 14 leidinių.

Atsiradus laisvų patalpų mokyklos pastate, ten buvo perkelta biblioteka. 2002 m. buvo 190 skaitytojų, kuriems išduota 8752 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 8967 vnt. spaudinių, 202 skaitytojai; išduota 8445 vnt. įvairios literatūros.

2008 m. bibliotekoje įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas. Nuo 2009 m. bibliotekoje dirba Violeta Dovydauskienė. 2010 m. bibliotekos fonde buvo 9091 vnt. spaudinių, skaitė 185 skaitytojai, jie per metus apsilankė 4558 kartus, jiems išduota 9442 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

Knygų fondai ir skaitytojai

1957 m. buvo 7153, 1960 m. - 6904, 1967 m. - 9403, 1970 m. - 8878, 1975 m. - 10370, 1980 m. - 9266, 1985 m. - 10151, 1990 m. - 10801, 1995 m. - 9015, 1999 m. - 8965 egz. spaudinių. Daugiausiai spaudinių biblioteka turėjo 1992 m. - 10458 egz.

Skaitytojų skaičius: 1957 m. buvo 202, 1960 m. - 314, 1965 m. - 431, 1970 m. - 325, 1975 m. - 374, 1980 m. - 508, 1985 m. - 511, 1990 m. - 328, 1995 m. - 314, 1999 m. - 301. Daugiausiai skaitytojų buvo 1979 m. ir 1984 m. - po 518. Iš viso vaikų skaitytojų skaičius: 1972 m. - 121, 1975 m. - 137, 1980 m. - 113, 1985 m. - 72, 1990 m. - 45, 1995 m. - 40, 1999 m. - 47. Daugiausiai vaikų skaitytojų buvo 1979 m. - 142.

Iš viso išduota įvairių spaudinių: 1957 m. 3182, 1960 m. - 4188, 1965 m. - 6599, 1970 m. - 6269, 1975 m. - 7126, 1980 m. - 10891, 1985 m. - 10227, 1990 m. - 2400, 1995 m. - 10806, 1999 m. - 10097 egz. Daugiausiai literatūros išduota 1984 m. - 10998 egz.

Daugiausia knygų skaitė valstiečiai ir darbininkai, tik keletas tarnautojų. 1993 m. valstiečių skaitė 268, kitų - 69, darbininkų - 44, o tarnautojų - 20. 1996 m. valstiečių 205, kitų - 50, darbininkų - 59, tarnautojų - 11. Iš vaikų knygas daugiausiai skaitė ikimokyklinio amžiaus ir I-IV kl. mokiniai, taip pat V-IX kl. Seniausias bibliotekos skaitytojas nuo 1949 m. buvo Antanas Jankūnas (mirė 1991 m.).

Kraštotyra

Yra sudaryta kraštotyrinė kartoteka, kurioje 1992 m. buvo 700 kortelių. Medžiaga joje papildoma iš rajoninės ir respublikinės spaudos. Užrašyti Rušino Antano prisiminimai apie tremtį, Birutės Stankevičienės ir Jono Dovydausko prisiminimai apie skaityklą, biblioteką. Nuo 1979 m. dirbant bibliotekos vedėjai G. Ošmiegienei surinko medžiagą apie Leckavos kolūkį (anksčiau vadinosi „Šviesos keliu"), padarytas kraštotyrinis aplankas, papildyta ir suredaguota kartoteka. 1990 m. kartoteka papildyta naujomis kortelėmis apie dailininka L. Vilimą (1912-1966), kunigą J. Sidabrą, tremtinį A. Rušiną, teisininką, dailininką A. Liutkų (1906-1970) ir kt. 1991 m. buvo renkama medžiaga Leckavos bibliotekos fondų istorijai ir nūdienai, surinkti skaitytojų prisiminimai (darbas užbaigtas ir parašytas 1992 m.). 1998 m. parengtas kraštotyros darbas „Leckavos miestelio istorija ir nūdiena" , 2005 m. - „Leckavos kaimo papročiai", 2007 m. - „Leckavos miestelio bibliotekos istorija".

Renginiai

Bibliotekoje rengiamos popietės-parodos vaikams, Lietuvos nepriklausomybės dienai, motinos dienai, literatūrinės parodos, knygnešių dienai, spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai parodos. 1996 m. paruošta paroda „Neškite knygą kaip deglą" knygnešiui J. Bieliniui, 1997 m. „Vingiuoti knygnešio keliai". 1997 m. paruošta paroda „Skambėk lietuviškas žodi", skirtas lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui. Kąsmet ruošiamos literatūros parodos rašytojų jubiliejams paminėti. 1999-05-19 bibliotekoje surengta „Gegužinių pamaldų diena".

Vėdėjai

 • Pudencija Kinčinienė, 1949 04 - 1949 11
 • Elena Baltrulionytė, 1949 11 - 1950 11
 • Jadvyga Idienė, 1950 10 - 1952 04
 • Jonas Dovydauskas, 1952 04 - 1954 12
 • A. Čeporienė, 1954 12 - 1955 12
 • J. Žilinskas, 1955 12 - 1956 12
 • Vaclovas Stančius, 1956 12 - 1976 03
 • Virginija Norvaišienė, 1976 03 - 1979 03
 • Genovaitė Ošmiegienė, 1979 12 - 1985 12
 • Svetlana Novikovaitė, 1985 12 - 1988 08
 • Edvilė Norkutė, 1988 08 - 1989 04
 • Zuzana Jokubauskienė, 1989 04 - 1990 02
 • Violeta Dovydauskienė, nuo 1990-02-03

Šaltiniai

 • Zuzana Jokubauskienė. Leckavos miestelio bibliotekos istorija. – Mažeikiai, 2007. - 27 p.
 • Zuzana Jokubauskienė. Leckavos bibliotekos fondų istorija ir nūdiena. - Mažeikiai, 1992. - 52 p.
 • Z. Čekauskaitė, G. Ošmiegienė, S. Novikovaitė. Leckavos bibliotekos istorija (1949-1986). - Mažeikiai, 1986. - 63 p.
 • R. Juknys. Šviesos negęsta // Pergalės vėliava (Mažeikiai). - 1970. - Saus. 6.
 • V. Stančius. Knyga - auklėja... // Pergalės vėliava (Mažeikiai). - 1965. - Kov. 9.

Nuorodos