Konstantinas Baltėnas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

BALTĖNAS KONSTANTINAS, BALTINAS (g. 1859 Pašilėnų k., Sedos valsč. - m. apie 1929), knygnešys, siuvėjas.

Gyveno Pievėnuose, vėliau Sedoje. Gerai mokėjo lietuviškai skaityti ir rašyti. Išmokęs siuvėjo amato, vertėsi vaikščiodamas ir gyvendamas pas užsakovus Sedos ir Židikų apylinkėse. Turėjo ir pastovią gyvenamą vietą Sedoje. Jo amatas buvo labai patogus draudžiamai lietuviškai literatūrai platinti. Kada jis pradėjo knygnešio darbo, tikslių žinių nėra, bet yra faktų, kad 1891 m. tikrai platino.

Bendradarbiavo su knygnešiais Viktoru Norkumi, Barbora ir Petronėle Rėpšaitėmis, Vincu Juška, Feliksu Petravičiumi ir kt. Kartu su V. Norkumi parsigabendavo lietuviškos spaudos iš M. Lietuvos ir platino buvusioje Telšių apskrityje. Knygų nunešdavo 1895–1898 m. Mosėdyje vikaravusiam J. Tumui-Vaižgantui, taip pat Kretingos vienuolyne įkalintiems kunigams. Vienuolyne vos neįkliuvo policijai, kuri buvo atvykusi daryti kratos. Kunigo padedamas pasislėpė ant vienuolyno aukšto. Spaudos pristatydavo ir knygnešiui gyd. Ferdinandui Kaunackiui (gyv. Kivyliuose, Skuodo raj.).

1896 m. įskųstas Ylakių policijai, kad turi atsinešęs į Ylakius lietuviškų knygų. K. Baltėnas pasitelkė du liudininkus, kurie patvirtino, kad knygų ryšulėlį eidamas į Ylakius rado ant kelio. Byla buvo atidėta. 1898-08-06 įtartas, kad policijai Sedoje sulaikius vežimą su lietuviška spauda buvo vienas pabėgusiųjų (tuomet pabėgo K. Baltėnas ir knygnešys Viktoras Norkus). Nuo 1929-12-01 paskirta 30 Lt knygnešio pensija.

Šaltiniai

  • Jonauskas S. Su knyga mintyse // Bibliotekų darbas. – 1989. - Nr. 9.
  • Knygnešys. - T. 2.
  • Lietuvos centrinis valst. archyvas: F. 387, ap. 5, b. 196 (R. Kaunackienės pensijos byla).
  • Mockienė A. Lietuviškos knygos platintojai Mažeikių rajone XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje: [Kraštotyrinis darbas]. – Mažeikių centrinė biblioteka. - 1986. - P. 5.
  • Vindašius N. Prisiminimai apie vieną žemaičių knygnešį // Žemaičių prietelius. – 1938. - Sausio 13. - Nr. 2.
  • Žadeikis P. Lietuvių spaudos skleidėjai Žemaičių krašte 1864–1904 m. // Rytas. – 1924. - Rugpjūčio 12. - Nr. 180.