Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
15:25, 26 sausio 2015 versija, sukurta Algirdas (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla
Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla
Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla
Informacija
Adresas: LT-89323 Tirkšliai, Mokyklos g. 8
Tel./Faksas: 8-443-48265, 8-443-48141
Ofic. tinklalapis: [1]
Direktorė (-ius): Marius Vilimas
Mokinių skaičius: 454 (2008 m.)
Mokytojų skaičius: 42
Klasių komplektų skaičius: 22 (2008/2009 m.m.)
Tirkšlių pradžios mokykla
Tirkšlių prad. m-kla 1927 m.
Tirkšlių pradžios mokyklos pažymėjimas, 1944 m.
Senosios Tirkšlių mokyklos pastatas (nugriautas 1999 m.)

TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA (anksčiau vadinosi Tirkšlių vidurinė mokykla) yra Tirkšliuose (Tirkšlių sen.), Mokyklos g. 8. Mokyklai priklausė Šerkšnėnų pradinio ugdymo skyrius (nuo 2009-09-01). Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Mažeikių r. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-371 Tirkšlių vidurinė pertvarkyta ir pavadinta Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindine mokykla. Pavadinta Lietuvos kariuomenės pulkininko-leitenanto, lietuvių rezistento, Pietų Lietuvos partizanų vienytojo ir pirmojo vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vardu.

1750 m. Tirkšliuose įsteigta parapinė mokykla. 1804 m. mokėsi 20 berniukų, 1815 m. - 40 berniukų ir 15 mergaičių. 1853 m. mokyklą lankė 32 mokiniai. 1867 m. įsteigta rusiška mokykla, išsilaikiusi apie 50 metų. Apie 1909 m. buvo du mokytojai, iš kurių vienas lietuvis. 1918 m. mokykla neveikė, nes po karo visa itelegentija išsikraustė [1]. 1919 m. Juciaus namuose įsteigta pradžios mokykla, kurią pradėjo lankyti 150 vaikų). Pirmoji mokytoja buvo Konstancija Stančikaitė-Kučkienė (palaidota Tirkšlių kapinėse), kuri buvo mokyklos vedėja iki 1927-09-01, o po to tos mokyklos mokytoja; nuo 1927-09-01 mokyklos vedėjo pareigas ėjo Konstantinas Eidimtas [2]. Dar dirbo Eufrozina Sumpienė (1926 m.)[3], Valerija Eidimtaitė (atleista 1927-09-01)[4].

1920 m. Tirkšlių pradinė mokykla išleido pirmąją laidą. 1932 m. Tirkšlių pradžios mokyklos vedėjas buvo Jurevičius, 1939-1940 m. J. Tumosa. 1945 m. mokykla reorganizuota į progimnaziją. 1950 m. įsteigta septynmetė mokykla, kuri 1954 m. tapo vidurinė mokykla ir pavadinta Juozo Garelio vidurine mokykla (pavadinimo atsisakyta 1990 m.). 1958 m. išleista pirmoji abiturientų laida - 17 moksleivių. 1999 m. rugpjūčio mėn. nugriautas senosios Tirkšlių mokyklos pastatas. 2001 m. ruošiamas mokyklos priestato projektas. 2007 m. išleista 50 dvyliktokų laida.

XX a. paskutinis dešimtmetis mokyklai buvo permainingas. 1988 m. 31 abiturientų laida – 31 moksleivis. Viso mokykloje mokėsi 414 mokinių, dirbo virš 30 mokytojų. 1988-1989 m. – 386 mokiniai, iš jų 29 abiturientai. Vėliau pradeda mažėti mokinių skaičius iki pat 1995 m. Apie tai byloja skaičiai:

 • 1990-1991 m. – 379 mokiniai – 20 abiturientų
 • 1991-1992 m. – 330 mokinių – 9 abiturientai (ne vieno berniuko)
 • 1992-1993 m. – 327 mokiniai – 11 abiturientų
 • 1993-1994 m. – 302 mokiniai – 5 abiturientai
 • 1994-1995 m. – 315 mokinių – 9 abiturientai
 • 1995-1996 m. – 338 mokiniai – 6 abiturientai
 • 1996-1997 m. – 347 mokiniai – 10 abiturientų
 • 1997-1998 m. – 386 mokiniai – 10 abiturientų
 • 1998-1999 m. – 409 mokiniai – 10 abiturientų

2012 m. mokykloje dirba 44 pedagogai. Pradinių klasių – 9, lietuvių klb. – 4, rusų klb. – 2, anglų klb. – 4, istorijos – 2, matematikos – 3, gamtos mokslų – 3, muzikos – 2, technologijų – 2, dorinio ugdymo – 2, kūno kultūros – 3, informacinių technologijų – 1, dailės – 1, šokio – 1. Mokytojams talkina socialinė pedagogė, logopedė, sveikatos priežiūros specialistė. Visi mokytojai yra specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Pedagogų kaita nežymi. Atestacija: mokytojų – 10, vyr. mokytojų – 24, metodininkų – 10.

Direktoriaus pavaduotojai: Daiva Abrutienė (popamokinei veiklai), Irena Klemenienė (ugdymui), Marijana Buikienė (ūkio reikalams) ir Sigitas Budreckas (ugdymui).

Mokykloje veikia trys savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba. Mokykla yra jaunimo užimtumo centras (sportinės varžybos, koncertai, vakaronės, diskotekos). Ji yra ir bendruomenės susirinkimų vieta, kur pažymimos svarbios Lietuvos istorijai datos, organizuojami susitikimai, koncertai, parodos ir pan.

Veikla

Mokykla nuo 2002 m. kasmet rengia šokių fiestą. 2012 m. mokykla suorganizavo respublikinę šiuolaikinių šokių fiestą „Mes - vaikai, mes - pasaulis", kurioje dalyvavo Tauragės, Šilalės, Jurbarko, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių,Rietavo, Mažeikių miestų ir rajonų šiuolaikinių šokių kolektyvai. Mokykloje veikia šokių kolektyvas „Impro" (nuo 2002 m., vad. Inga Krikščiukienė)[5].

Direktoriai

 • Vincas Liauba (1947-1958).
 • Adomas Šoblinskas (1959-1963)
 • Voldemaras Strumskis (1963-1965)
 • Kazys Gražys (1965-1967), iki 1986 m. buvo šios mokyklos direktoriaus pavaduotojas
 • Kazys Gudonis (1967-1982)
 • Stasys Šiurkus (1982-1985)
 • Stasys Inta (1985-1998)
 • Apolinaras Stonkus (1998-08-29 - 2004)
 • Marius Vilimas (nuo 2004)

Mokytojai

Mokykloje yra mokytojavę kalbininkas Adomas Šoblinskas, visuomenės veikėjas Česlovas Liutikas.

Mokiniai

Tirkšlių mokykloje mokėsi rašytojas Jonas Šimkus, medicinos mokslų daktaras Leonardas Gargasas.

Šaltiniai

 1. Ašara. Povisą kraštą. Tirkšliai // Lietuvos aidas. - 1918. - Kov. 19. - Nr. 34. - P. 3.
 2. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 8. - P. 837.
 3. Švietimo darbas. - 1926. - Nr. 3. - P. 314.
 4. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 8. - P. 814.
 5. Vaida Vaitkutė. Šokių fiesta Tirkšlių pušyne // Būdas žemaičių. - 2012. - Birž. 8. - Nr. 44. - P. 4.

Nuorodos