Česlovas Liutikas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Liutikas Česlovas)
Jump to navigation Jump to search
Česlovo Liutiko giminės kapavietė Bugenių kaimo kapinaitėse, vad. Liutikos kapeliais

LIUTIKAS ČESLOVAS (g. 1903-09-18 Bugenių k. - m. 1984-04-27 Sidnėjuje, Australija), visuomenės veikėjas, agronomas, muziejininkas.

1924 m. baigė Telšių gimnaziją, 1924-1928 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete botaniką, 1928-1932 m. studijavo ir baigė Dotnuvos žemės ūkio akademiją. 1925-1928 m. Kauno II gimnazijos mokytojas. 1928 m. kalintas Varnių koncentracijos stovykloje už surengtą memorandumą prieš tuometinę santvarką. 1929 m. dar įgijo gamtos mokslų ir kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją. 1928-1936 m. buvo Šiaulių kraštotyros draugijos ir pirmasis Šiaulių Aušros muziejaus vedėjas. Su P. Bugailiškiu perkėlė muziejų į naujas patalpas, organizavo ekspedicijas, sukaupė pagrindinį eksponatų fondą, atidarė naują ekspoziciją. Stažavo Paryžiaus ir Belgijos muziejuose. 1936-1937 m. buvo Šiaulių miesto tarybos narys, 1940 m. – Šiaulių miesto ir apskrities viršininkas. 1937 m. persikėlęs ūkininkauti į Bubius, iki 1944 m. buvo vietinės Žiemos Žemės ūkio mokyklos mokytojas. 1941-1942 m. buvo Lietuvos Mokslų Akademijos kultūros paminklų apsaugos viršininkas. 1942 m. Padubysio valsčiaus viršaitis.

1944 m. pasitraukė į Austriją ir apsigyveno Riebe, 1945-1947 m. lietuvių atstovas vietiniame DP stovyklos l-K, 1949-1951 m. stovyklos direktoriaus pavaduotojas, be to buvo KLP vyr. įgaliotinio Austrijai pavaduotoju. 1951 m. pab. emigravoį N. Zelandiją, Australiją.

Jo tėvas Česlovas Liutikas buvo Jadvygos Kaunackienės brolis.

Veikla

Mokydamasis Telšiuose dalyvavo aušrininkų ir jaunimiečių draugijų veikloje, Kauno universitete buvo kultūros studentų būrelio pirmininkas, vienas iš studentų gamtininkų draugijos steigėjų. Šiauliuose buvo „Žiburėlio" draugijos reikalų vedėjas, Kultūros švietimo draugijos valdybos narys ir Kultūros būrelių organizatorius, P. Višinskio liaudies universiteto lektorius, Žmogaus globos draugijos vaikų prieglaudos globėjas-mokytojas, vienas Šiaulių sporto klubo steigėjų; pirmininkavo kooperatininkų draugijos ir turizmo sąjungos skyriams ir kt.

Austrijoje dirbo įvairius darbus, vadovavo sporto klubui, pirmininkavo Lietuvių švietimo draugijai, redagavo informacinį biuletenį.

Naujojoje Zelandijoje buvo lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas, sekmadieninės lietuvių mokyklos mokytojas, informacinio biuletenio redaktorius.

Bendradarbiavo šiuose leidiniuose: „Šiaulių metraštis", „Gimtasai kraštas", „Mūsų momentas", „Kultūra", „Žemės ūkis", „Lietuvos ūkininkas", „Žemaitis", „Lietuvos žinios".

Šaltiniai

  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1958. - T. 16. - P. 375 - 376; Boston, 1983. - T. 37. - P. 359.

Nuorodos