Žiburėlio pradinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
16:21, 10 rugsėjo 2017 versija, sukurta Algirdas (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Žiburėlio pradinė mokykla
„Žiburėlio" pradinė mokykla
„Žiburėlio" pradinė mokykla
Informacija
Adresas: LT-89231 Mažeikiai, Gamyklos g. 4
Tel./Faksas: 8-443-66346
Direktorė (-ius): Janina Karpinskienė (nuo 2016-02-01), iki jos - Jovita Mingėlienė (nuo 1992 m.)
Mokinių skaičius: 295 (2009/2010 m.m.)
Mokytojų skaičius: 20 (2009/2010 m.m.)
Klasių komplektų skaičius: 11 pradinių klasių komplektų ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (2009/2010 m.m.)

„ŽIBURĖLIO" PRADINĖ MOKYKLA, Mažeikių „Žiburėlio" pradinė mokykla yra Mažeikių mieste, Gamyklos g. 4.

Įkurta 1992-09-01. Reorganizavus Mažeikių „Gabijos" vidurinę mokyklą, įkurta 2-oji pradinė mokykla, į kurią persikėlė visi 20 pradinių klasių komplektų. Mokykla, neturėdama kur patalpinti visų klasių mokinių, dirbo lopšeliuose-darželiuose „Žilvitis", „Ledinukas", „Eglutė". Nuo 1994 m. sausio 1 d. 2-ajai pradinei mokyklai suteiktas naujas pavadinimas - Mažeikių „Žiburėlio" pradinė mokykla, kuri turi savo vėliavą, herbą bei mokyklos dainą. 2002 metais mokykla šventė 10-ties metų jubiliejų.

Nuo pat mokyklos atidarymo jai vadovauja direktorė Jovita Mingėlienė.

Vizija - „Moderni mokykla, greitai reaguojanti į visuomenės poreikius, vertybių sistemą, formuojanti moralės pagrindus ir teikianti aukšto lygio pradinį išsilavinimą”, misija - „Išugdyti sveiką, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei bendražmogiškųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką”.

2006 m. mokėsi 334 mokiniai (161 berniukas ir 173 mergaitės), 12 klasių komplektų, dirbo 25 mokytojai, iš jų 7 mokytojos metodininkės, 16 vyr. mokytojų ir 2 mokytojai. 2010 m. pr. mokykloje dirbo 44 darbuotojai, iš jų 20 mokytojų. Mokykloje turintiems specialiųjų poreikių teikiamos spec. pedagogo, logopedo ir mokytojo padėjėjo paslaugos. jos, reglamentuojančios ugdymo ir popamokinės veiklos procesus. Veikia dramos, „Šviesos klubo”, „Pasakų svetainės”, „Diskusijų klubo”, „Žiburėlio atrakcijų”, „Darbščiųjų rankų”, etnokultūros, sveikos gyvensenos, mažojo krepšinio, meninio ugdymo – jaunųjų žurnalistų ir kt. būreliai, vaikiškų dainų ansamblis. Jaunieji žurnalistai leidžia laikraštuką „Žiburiukai”.

2017-2018 m.m. mokiniai ir mokytojos sutiko pasipuošę naujais uniforminiais megztukais, puoštais mokyklos logotipu. Mokyklos tėveliai ir svečiai informacijos apie mokyklą gali ieškoti naujoje mokyklos svetainėje zibureliomokykla.lt , kurią kūrė antros klasės mokinio mama Laura Šimkevičienė ir anglų kalbos mokytoja Jūratė Jasrtumskienė.

Veikla

Nuo 2004 m. mokykla dalyvauja respublikiniame etniniame projekte „Lietuvių etninės kultūros vertybės Europoje", vykdė projektą „Apjuoskime tūkstantmečio Lietuvą". 2009 m. rugsėjo mėn. mokyklos bendruomenė sukūrė 229 metrų ilgio tautinę juostą, kuri buvo išmatuota ir perduota Mažeikių muziejui.

Mokykloje daugelį metų aktyviai įgyvendinamos prevencinės programos: Tarptautinė socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai”, Tarptautinė programa „Antras žingsnis“ („Second step“),Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa ,,Įveikiame kartu”, nuo 2016 metų pradėta įgyvendinti Tarptautinė programa „Obuolio draugai“. Taip pat programose, stiprinančiose mokinių kritinio mąstymo kompetencijas - Tarptautinis projektas ,,Kritinis mąstymas skaitant ir rašant” ir Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“.

Nuorodos