Lopšelis - darželis Eglutė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Lopšelis - darželis Eglutė
Lopšelis - darželis Eglutė
Lopšelis - darželis Eglutė
Informacija
Adresas: LT 89110 Mažeikiai, Gamyklos g. 29
Tel./Faksas: 8-443-66458
Ofic. tinklalapis: www.eglute-mazeikiai.lt
Direktorė (-ius): Rima Daugnorienė
Vaikų skaičius: 211 (2010 m. - 140)
Pedagogų skaičius 28 (2010 m. - 18)
Grupių skaičius: 11

LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ", ikimokyklinio ugdymo įstaiga Mažeikiuose, Gamyklos g. 29.

Veiklos pradžia - 1973 m. vasario mėn. 2007 m. dirbo 41 darbuotojas, iš jų logopedas, 17 pedagogų: 14 turėjo vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 1 metodininkas.

2016 m. lopšelyje-darželyje dirba 28 pedagogai, iš jų: 2 logopedai, soc. pedagogas, spec.pedagogas-logopedas, psichologo asistentas. 25 pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą, 3 - aukštesnįjį, 7 yra įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 9 - vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 7 - auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Pavaduotoja ugdymui - Margarita Jasinskienė. Veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Įrengta sporto salė vaikų sveikatos stiprinimui ir judrios veiklos organizavimui. Vyksta papildomi muzikinio lavinimo, anglų klb. užsiėmimai. Suburtas moterų ansamblis (vad. E. Juškevičienė, anksčiau vadovavo Aldona Mekšraitienė).

2013 m. įvykdytas pastato išorės tvarkymo projektas, pastatyti lauko įrenginiai.

Direktoriai

  • Vida Valsiūnienė (nuo 1986-08 mėn.iki 2008-11-22)
  • Loreta Gečienė (nuo 2009-04-01 iki 2016-07-04)
  • Laima Drungilienė (l.e.p. nuo 2016-07-05 iki 2016-08-31)
  • Margarita Jasinskienė (l.e.p. nuo 2016-09-01)
  • Rima Daugnorienė (nuo 2019-02-07)