Užlieknės biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Užlieknės biblioteka

Uzlieknes biblioteka.MKE.2010-07-19.jpg

Seniūnija: Tirkšlių seniūnija
Adresas: Užlieknė, Užlieknės p-tas, LT-89322
Telefono Nr.: 8-443-41430
Vadovė: E. Demulienė
Dokumentų fondas: 8241 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 121 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1945 m.
Šioje Antano Švažo (vėliau sūnaus Prano) sodyboje ilgą laiką buvo įsikūrusi Užlieknės biblioteka. Šiame name 1922-1965 m. buvo Užlieknės pradinė mokykla
Užlieknės biblioteka

UŽLIEKNĖS BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

1945 m. Medžialenkės kaime Antano Dovidausko name atidarytas klubas-skaitykla. Jos vedėja paskirta Regina Jankauskaitė. Patalpos buvo mažos, nejaukios. Elektros nebuvo. Knygų fondas nedidelis. 1946-1950 m. vedėjo pareigas ėjo Algirdas Valančius. Jis įsigijo radijo imtuvą, užsiprenumeravo laikraščių ir žurnalų. Kasmet klubas - skaitykla gaudavo naujų knygų. Veikė dramos ratelis, kaimo kapela. 1950-1951 metais pasikeitė net po tris darbuotojus: D.Žiaugienė, K.Juška, A.Stonys, J.Šilinas, V.Rumšaitė, P.Martinkus. Jie knygų neklasifikavo pagal mokslo šakas, tik statė į lentynas abėcėlės tvarka.

1953 m. Medžialenkės klubo-skaityklos bazėje buvo įkurta biblioteka, kuri perkelta į P.Levicko namą Užlieknėje. Vedėju paskirtas Stasys Mantvydas. Užlieknės biblioteka dažnai buvo kilnojama iš vienos vietos į kitą. Apie 1965 m. ji buvo perkelta į P.Švažo sodybą, apie 1978 m. – į buvusios klebonijos pastatą, 1985 m. – į kolūkio dirbtuvių salę, 1987 m. į buv. kolūkio raštinės namo antrąjį aukštą, kur įrengti trys kambariai bibliotekak ir atskiras butas gyventi bibliotekos vedėjai (ja paskirta jauna specialistė Daiva Latožaitė[1]), paskui atgal į kleboniją ir galiausiai 1991 m. – į buvusios darželio patalpas. Čia ji veikia iki šiol.

1954 m. bibliotekos vedėja paskirta Stasė Radavičienė (iki 1966 m.). Tai ilgiausiai Užlieknės bibliotekoje dirbusi darbuotoja. Ji propagavo knygnešystę, sutelkė daug aktyvių vaikų. 1954 m. bibliotekoje buvo 1302 knygos. Pagrindinė literatūra tuomet buvo J.Stalino, V.Lenino ir kitų veikėjų veikalai. Iš grožinės literatūros - I.Turgenevo, A.Gaidaro, P.Cvirkos, Žemaitės, A.Vienuolio, J.Paukštelio kūrinius. Vėliau knygų fondas didėjo. 1962 m. nurašomos penkios žibalinės lempos, o inventorizacijos akte jau yra elektros skaitiklis. Vadinasi, tais metais bibliotekoje sužibo elektra. 1961 m. kultūros skyriaus vedėjo A. Stančiaus įsakymu prie kaimo bibliotekų buvo pradėti steigti knygų pardavimo punktai. Bibliotekų vedėjai turėdavo pasiimti knygas iš knygynų ir kiekvieno mėnesio pabaigoje duoti ataskaitas, nurodydami už kiek rublių parduota knygų.

Darbuotojai bibliotekoje keitėsi dažnai. Nuo 1966 iki 1976 metų pasikeitė 8 darbuotojai: J. Malakauskaitė, L. Vainutis, A. Zavadskienė, L. Juciūtė, O. Balzerevičiūtė, B. Undžytė, B. Beržinskienė, I. Vaitkuvienė-Kesminaitė. Tik viena iš jų – G.Demulytė (dirbo 1977-1981 m.) buvo specialistė. Nuo 1981 m. vėl dirbo keletas darbuotojų: R. Ąžuolienė, A. Laucevičienė, A. Stonytė. Nuo 1984 m. bibliotekininke dirbo Lidija Mackevičiūtė, baigusi Vilniaus kultūros mokyklą. Nuo 1987 iki 1994 m. vėl pasikeitė daug darbuotojų: D. Latožaitė-Atienė, D. Pociuvienė, D. Radvilienė, N. Medveckienė, V. Žalkauskienė, L. Liekienė. Nuo 1994 metų Užlieknės bibliotekoje dirbo Lina Martinkutė-Nabažienė, o nuo 2005 m. - E.Demulienė.

Užlieknės biblioteka nuo 1976 m. tapo centralizuota. Nuo tada pradėta kaupti įviaresnė literatūra. Daugiausia spaudinių buvo 1987 metais – 10474 vienetai. Vėliau nemažai knygų buvo nurašyta kaip rastas trūkumas keičiantis darbuotojams, taip pat dėl susidėvėjimo ir pasenusio turinio.

2000 m. pr. Kultūros ministras Arūnas Bėkšta ir viceministrė Ina Marčiulionytė bibliotekai atvežė 84 knygas, kurias nupirko už ministerios pareigūnų per solidarumo savaitę uždirbtus pinigus. [2].

Knygų fondai ir skaitytojai

1954 m. buvo 1302 egz. knygų, iš jų 30 egz. rusų kalba. 1955 m. buvo 3218, 1958 m. - 4090, 1975 m. - 7699, 1980 m. - 8196, 1985 m. - 9992, 1990 m. - 8438 egz. knygų. 1957 m. buvo 250, 1960 m. - 300, 1965 m. - 384, 1971 m. - 272, 1975 m. - 308, 1980 m. - 410, 1985 m. - 532, 1990 m. - 338 skaitytojai. 1960 m. iš viso išduota 4226, 1965 m. - 7269, 1971 m. - 5315, 1975 m. - 4777, 1980 m. - 6457, 1985 m. - 9975, 1990 m. - 2400 egz. įvairių spaudinių.

2000 m. buvo 259 skaitytojai, jiems išduota 7752 vnt. literatūros, iš jų 3627 vnt. vaikams. 2001 m. bibliotekoje buvo 7480 egz. įv. literatūros, iš kurių 5075 egz. - grožinė literatūra. Šiuo metu Užlieknės filiale yra 7687 vienetai spaudinių, iš jų 2355 skirti vaikams. Centralizavus biblioteką kasmet gaudavo 400-700 egz. naujų knygų, vėliau šis skaičius ženkliai mažėjo: 1984 m. - tik 195, 1990 m. - 80, 1991 m. - 78 egz. Dabar filialas kasmet gauna apie šimtą spaudinių. Pagrindinę fondo dalį bibliotekoje sudaro grožinė literatūra (apie 51 proc.).

Bibliotekoje kasmet skaito apie šimtas skaitytojų. Apie pusę iš jų yra vaikai. Per metus išduodama apie 5000 spaudinių. 2002 m. buvo 75 skaitytojai, išduota 5455 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 7687 vnt. spaudinių, 91 skaitytojas; iš viso išduota 5204 vnt. įvairios literatūros. 2008 m. įsteigtas VIPT. 2010 m. fonde buvo 8241 vnt. spaudinių, skaitė 121 skaitytojas, per metus jie apsilankė 2473 kartus, jiems išduota 4707 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

Kraštotyra

Renka medžiagą apie Užlieknės kaimą. Yra sudaryta krašotyrinė kartoteka apie Užlieknę ir jos žmones, išskirtas kraštotyros fondas. Parengti ir saugomi šie darbai: „Pirmieji Užlieknės kolūkio žingsniai 1948-1965 m.", „Iš Mažeikių rajono istorinės praeities", „Medžialenkės kaimo istorija", „Užlieknės bibliotekos fondo istorija ir nūdiena", „Atsiminimų knyga", „Užlieknė fotografijose", „Žemėlapiai", „Užlieknė spaudoje", „Užlieknės kolūkio garbės knyga" ir kt.

Šaltiniai

  1. A. Remigaitė. Statybos Užlieknėje // Pergalės vėliava. - 1987. - Rugpj. 18
  2. Rasa Čergelienė. Kultūros ministras parėmė kaimobibliotekas // Lietuvos rytas. - 2000. - Saus. 10. - Nr. 7.

  • Atienė D. Užlieknės bibliotekos fondo istorija ir nūdiena. - Užlieknė, 1992. - 24 lap.
  • Nabažienė L. Užlieknės biblioteka jubiliejaus išvakarėse // Būdas žemaičių. - 2005. - Balandžio 18. - Nr. 42.
  • Nabažienė L. Užlieknės apylinkės istorijos vingiuose. – Užlieknė, 2001, p. 36-37.
  • Stefanija Bliūdžiuvienė. Mažeikių rajono Užlieknės bibliotekos istorija. - Mažeikiai, 1986.