Teatras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

TEATRAS.

1905 m. birželio 29 d. Breitmozerio malūno klojime (dabar „Aitvaras") pirmą kartą buvo surengtas lietuviškas vakaras, kurį suorganizavo ir režisavo iš Zastaučių k. kilęs Lietuvos dramos teatro aktorius ir režisierius Juozas Vaičkus. Vakaro metu buvo suvaidinta Žemaitės ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės sukurta pjesė „Velnias spąstuose". Pirmasis lietuviškas vakaras tuomet susilaukė didžiulės sėkmės visoje Kauno gubernijoje, o J. Vaičkus išpopuliarino teatro meną ne tik Mažeikiuose, bet ir Lietuvoje. Jis su „skrajojamuoju" teatru aplankė 50 Žemaitijos vietovių, suvaidino 180 spektaklių. Prie Savivaldybės kultūros centro suburta „skrajojamojo" teatro vaidintojų trupė 2010 m. liepos 6 d. pakvietė žiūrovus į savo pirmtako vakaro paminėjimą, kuriame suvaidino tą pačią pjesę „Velnias spąstuose" [1].

1913 m. vasario 17 d. miesto gyventojams buvo surengtas vakaras, kuriame parodyti vaidinimai „Naujas kelias" ir „Niekam nesakyk" [2]. 1913-05-26 viekšniškių artistai Viekšniuose parodė dvi komedijas: „Pirma pasimirė, paskui apsivedė", „Nesipriešink". Vaidino V. Stulgaitis (Pliumpis, Kepurinskis), Gaudiešius (Balandis), Perminaitė (Barbora) ir kt. [3]. 1913 m. birželio 29 d. J. Vaičkaus skrajojamojo teatro trupė atliko vaidinimus trijų veiksmų Gutovskio dramą „Švarkas ir milinė" ir vieno veikslo Turbino kūrinį „Tarnas inpainiojo". Pats režisierius J. Vaičkus atliko Bliūdžiaus, M. Vaičkienė - Marytės, A. Jurkūnienė - Magdės vaidmenį [4]. Ši trupė liepos 21 d. Sedoje parodė du spektaklius: „Genovaitė" ir „Tarnas inpainiojo" [5].

1914 m. vasario 16 d. surengtas lietuvių-latvių vakaras, kuriame pristatyta komedija „Velnias - ne boba" [6]. 1914-04-07 J. Vaičkaus skrajojamasis teatras visuomenei parodė spektaklį „Ant bedugnės krašto" [7]. 1915 m. kovo 29 d. Mažeikiuose, Groso namuose, vietos vargonininko Vlado Dudkevičiaus ir Marcinkevičius pastangomis buvo surengtas vakaras, kuriame atlikta vienaveiksmė komedija „Tai politika" ir operetė „Malūnininkas ir kaminkrėtys". Vakaro metu gauta 90 rub. gryno pelno. Pinigai skirti nukentėjusiems nuo karo šelpti [8].

1919-12-26 Mažeikių jaunimo vaidintojų kuopelė pastatė 5 dalių dramą „Iš meilės" ir surinko 1900 auksinų pelno, iš kurių 700 paskyrė vietos mokyklos beturčiams mokiniams, o kitą dalį atidavė vidurinei mokyklai [9]. 1922 m. lapkričio 26 d. Šiaulių srities vartotojų bendrovių sąjungos Mažeikių skyriaus valdyba naujai pastatytame tos sąjungos name buvo atidaryta Mažeikių teatro salė. Čia pat įsteigtas vietos visuomenės veikėjo Aleksandro Vaičkaus triūsu Mažeikių centralinis knygynas su skaitykla. Salės atidaryo iškilmėse dalyvavo Kauno L.S.S. Centro valdybos meno srities instruktorius Juozas Viackus ir Šiaulių srities vartotojų bendrovių sąjungos narys Naujalis [10]. 1943 m. Žemaičių mokslo ir meno centro Mažeikių skyriaus iniciatyva įkurtas teatras pastatė P. Vaičiūno „Tėviškės pastogėj" [11].

2010 m. vasaros pradžioje susibūrė iniciatyvinė grupė (vad. M. Januška ir K. Kinčienė) atgaivinti „skrajojamojo" teatro pradininko J. Vaičkaus idėjas. Susibūrė aktoriai mėgėjai ir per gana trumpą laiką paruošė programą ir naujai pastatė pjesę „Velnias spąstuose", kurį parodė žiūrovams per Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Spektaklyje vaidino Airida Lementauskienė (Magdelė), Vidmantas Erlickis, Paulius Mylė, Arūnas Baltutis, Albinas Šmukšta (ūkininkas Burbulas), Irena Pocienė, Virginija Steponavičienė, Regina Dubiniauskienė, Ona Griciūtė, Jūratė Tomkuvienė. Spektaklio atributais bei folkloru rūpinosi Jolanta Kaleckienė. Pastatyme dalyvavo folkloro kolektyvai „Alksna" ir „Alksniukai" (vadovė Dainora Petrikienė), liaudiškos kapelos „Gunda" ir „Pagunda" (vadovė Genovaita Jomantienė). 2010 m. rugpjūčio mėn. „Velnias spąstuose" buvo parodytas Viekšniuose vykusioje Molio šventėje. Spektaklio režisierius M. Januška [12].

Viekšnių teatras savo veiklą pradėjo 1953 m. Vaidmenis kuria patys viekšniškai. Dramos ratelis dar nuo 1987 metų su pertraukomis veika ir Laižuvoje prie kultūros centro. Miestelio teatro entuziastė - buvusi bibliotekos vedėja Vida Norkienė. Jos dėka pastatyta 10 spektaklių, nemažai jų parodyta ir kitų kaimų bendruomenėms - Purvėnuose, Pikeliuose, Auksodėje, Akmenės rajone, taip pat Mažeikiuose. Pirmasis spektaklis buvo Žemaitės „Trys mylimos". 2012 m. teatro mėgėjai pastatė vaidinimą - vieno veiksmo Smolskio komediją „Nespėjo". Laižuviškiai teatro mėgėjai yra vaidinę Augustino Griciaus, Petro Cvirkos pjeses. Visus kūrinius patys išverčia į žemaičių kalbą. Vaidina Inos ir Rimučio Erminų šeima, Arūnas Klemenis, Birutė Rekašienė, Albina Ungeitienė, Vytautas Andriulis. 2006 m. mėgėejų teatrą Židikuose subūrė tuometinė Kultūros centro direktorė Svetlana Jurgelienė, dabar vadovauja Vida Abrasonienė. Per tą laiką buvo suvaidinti du spektakliai: Bitės Vilimaitės „Mirusiųjų reikalai" bei Veronikos Ramaneckaitės „Sunki našta". 2011 m. susibūrusi židikiškių trupė parengė Juozo Paukštelio vienos dalies komediją „Privatus reikalas", 2012 m. - Edmundo Untulio pjesę - „Laimės smūgis". Židikiškai yra įūrę ir lėlių teatrą, kuris pastatė Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos kūrinį „Į šviesą". Su vaidinimu „Mirusiųjų reikalai" kolektyvas dalyvavo mėgėjų teatrų šventėse „Pastogė", „Kaimo liktarna", parodė Mažeikių ir Akmenės rajonų gyventojams. 2012 m. per šv. Onos atlaidus vyko židikiškių spektaklio „Asmeninis reikalas". premjera. Vaidinimą parodė lietuvių bendruomenei „Rūta" Liepojoje, kolektyvas 2011 m. dalyvavo mėgėjų teatrų festivalyje Paagių dvaro sodyboje. Jauniausias rajone mėgėjų teatras susikūrė 2011 m. pradžioje Palnosuose. Jame vaidina keturios senjorės, kurių vyriausia - 74 metai. Pastatė vaidinimą „Na ir bobos". Teatrui vadovauja Viekšnių kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Rima Šiuipienė [13].

Kiti straipsniai

Šaltiniai

 1. Vytautas Malūkas. Mažeikiuose atgijo „skrajojamasis" teatras // Santarvė. Priedas „Kultūra ir mes". - 2010. - Liepos 15. - Nr. 77. - P. 1, 4.
 2. R.M. Teatras. Mažeikiai // Viltis. - 1913. - Vasar. 24 (kov. 9). - Nr. 23. - P. 3.
 3. Burokiškių Ragutis // Viltis. - 1913. - Birželio 2 (15). - Nr. 63. - P. 4.
 4. Antanas. Teatras. Mažeikiai // Viltis. - 1913. - Liep. 12 (25). - Nr. 809. - P. 4.
 5. Antonas. Teatras. Seda // Viltis. - 1913. - Rugpj. 2 (15). - Nr. 89. - P. 4.
 6. Koresp. Teatras // Viltis. - 1914. - Vasar. 5(18). - Nr. 29. - P. 3.
 7. Šilgalys. Tetras. Mažeikiai // Viltis. - 1914. - Bal. 6 (19). - Nr. 73-74. - P. 4.
 8. S. M. Teatras. Mažeikiai // Viltis. - 1915. - Bal. 5 (18). - Nr. 75. - P. 3.
 9. Lietuva. - 1920. - Nr.35
 10. Lietuvos žinios. - 1922. - Nr. 227.
 11. Ateitis. - 1943. - Nr. 98.
 12. Julija Adomavičiūtė. Mažeikiuose sušvito liaudiškojo teatro aukuras // Santarvė. - 2010. - Rugsėjo 30. - Nr. 110. - P. 8.
 13. Vytautas Malūkas. Kaimo teatro entuziastai džiugina bendruomenių žmones // Santarvė. Priedas Plius bendruomenė - 2012. - Spal. 4. - Nr. 8. - P. 1, 3.