Stanislovas Ilinčius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

STANISLOVAS ILINČIUS (g. 1917-01-14 Maskvoje - m. 1994-02-10; palaidotas Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje), klebonas, Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statytojas.

1921 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. Nuo 1928 m. lankė Jonavos vidurinę mokyklą. Kauno jėzuitų gimnazijoje 1933 m. baigė penktą klasę ir įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1940-07-07 įšventintas kunigu. Buvo paskirtas vikaru į Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčią (Šiaulių r.). Po metų buvo perkeltas į Tauragės Švč. Trejybės bažnyčią. Tryškių Švč. Trejybės parapijoje vikaravo 1942-1943 m. Kai Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai apiplėšė Telšių kunigų seminariją ir išvežė maisto atsargas, vikaras Stanislovas Ilinčius organizavo rinkliavas ir aprūpino maistu. Telšių vyskupas Justinas Staugaitis 1942 m. pasiūlė Tryškių klebonui Pranciškui Baltrumui prie Dauginių kaimo kapinačių pastatyti bažnyčią. Šis dėl nežinomų priežasčių atsisakė tuo rūpintis ir įpareigojo vikarą Stanislovą Ilinčių. Jis pasižymėjo kaip geras organizatorius, sugebėjęs bendrauti su įvairių pažiūrų žmonėmis, juos suburti bei išklausyti. Vietos gyventojai entuziastingai pritarė bažnyčios statybai, buvo sudarytas komitetas. Darbai kaime buvo pradėti 1942 m. gegužės mėnesį. Naują Dauginių bažnyčią 1943-09-19 pašventino vyskupas Vincentas Borisevičius. 1943-1944 m. Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vikaras, 1944-1949 m. Šilalės rajono Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčios klebonas. Čia jo rūpesčiu, esant sunkioms sąlygoms, buvo pastatyti dideli šv. Antano parapijos namai su sale. 1949-1951 m. rūpinosi Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atnaujinimu. Nuo 1951 m. kovo mėn. buvo ilgametis Šiaulių rajono Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas. Jo rūpesčiu buvo atstatyta per karą nukentėjusi bažnyčia, sutvarkytas šventorius, pastatyta klebonija. Nuo 1988 m. birželio mėnesio tapo garbės klebonu. Kuršėnuose bažnyčios tarnu išbuvo 43 metus.

Šaltiniai

  • Viekšniai: istorija ir kultūra. Sudarytojas Povilas Šverebas. - Vilnius, 2013, p. 337.