Dauginių kapinės

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Dauginių k. kapinių vartai (past. 1848 m.)
Dauginių k. kapinės

DAUGINIŲ KAPINĖS yra Dauginių k., kalvelėje, prie Lūžupio upelio. Plotas 0,12 ha. Senosios kapinės sujungtos su naujosiomis. Vakarinėje kapinių dalyje dar laidojama. Tvora akmenų, metaliniai varteliai. Architektūros paminklas - mūriniai vartai, kuriuos vietiniai vadina Bromo vartais. Č. Kontrimo knygoje „Lietuvos geležiniai kryžiai " (1991 m.,) p.67 yra N.Blaževičiūtės nupieštas Dauginių kapų vartų kryžius.

1992-12-03 Dauginių kapinės (L 1853), 1992-07-09 kapinių vartai (past. 1848 m.; L 1092) ir XX a. I pr. statyta medinė koplytėlė 1993-09-15 įrašyti į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų sąrašą. 2016 m. liepos 18 d. prasidėjo kapinių vartų restauracijos bei remonto darbai. Atlikus archeologinius tyrimus, darbus tęsia viešųjų pirkimų konkursą laimėjusios UAB „Virbarta“ specialistai. Dauginių kaimo kapinių vartai yra įtraukti į Kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 2146). Pagal restauravimo, remonto projekto sprendinius numatoma užtaisyti vartuose atsiradusius plyšius, pertinkuoti fasadų plokštumas ir nišas, restauruoti esamą bareljefą, kalvio darbo metalinius kryžius. Vartų mūrinys labai pasviręs, numatoma jį atitiesinti nepakenkiant kultūros vertybei.

2016 m. spalio 18 d. restauruotus Dauginių kaimo kapinių vartus apžiūrėjo ir įvertino tvarkybos darbų priėmimo komisija. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vedėjo Antano Eičo vadovaujamos komisijos darbe dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys, Kultūros ir sporto skyriaus specialistė paminklotvarkai Rūta Končiutė-Mačiulienė, Statybos ir remonto skyriaus vedėjo pavaduotojas Rymantas Štakonas, restauracijos darbus vykdę UAB „Virbarta“ atstovai. Dauginių kaimo kapinių vartų (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 2146) restauracijos bei remonto darbus atliko UAB „Virbarta“ specialistai, kurie pagal restauravimo, remonto projekto sprendinius užtaisė vartuose atsiradusius plyšius, pertinkavo fasadų plokštumas ir nišas, restauravo bareljefą, kalvio darbo metalinius kryžius. Nepakenkiant kultūros vertybei buvo sėkmingai atitiesintas vartų mūrinys. Prieš tvarkybos darbus buvo atlikti archeologiniai tyrimai. Atlikta darbų už 6120 Eur. Restauracijos ir remonto darbai finansuojami iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros veiklos ir sporto plėtros programos.

Šaltiniai

  • Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašas 2. LR KPI 1995 01 31 raštas Nr. 01-7-127.
  • Janina Sribaliutė. Senųjų kapinių vartai - lyg riba tarp tradicijos ir naujovių // Santarvė. - 2016. - Liep. 30. - Nr. 85. - P. 8.