Rašytojos Šatrijos Raganos memorialinis muziejus

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Rašytojos Šatrijos Raganos memorialinis muziejus
Satrijos Raganos muziejus1.MKE.2008-05-28.jpg
Rašytojos Šatrijos Raganos muziejaus I aukšto ekspozicijos kambarys
Satrijos Raganos muziejus.MKE.2008-05-28.jpg

RAŠYTOJOS ŠATRIJOS RAGANOS MEMORIALINIS MUZIEJUS, Mažeikių muziejaus padalinys, esantis Židikuose, Dariaus ir Girėno g. 2.

Istorija

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos sesuo Sofija Pečkauskaitė iki pat mirties saugojo rašytojos asmeninius daiktus, baldus, dokumentus. 1970 m. į Mažeikių kraštotyros muziejų pateko apie 700 eksponatų. 1974 m. gruodžio 28 d., name, kurį buvo nusipirkusi rašytoja (Mažeikių g. 2), atidaryta memorialinė ekspozicija. Muziejus užėmė keturis kambarius (beveik pusę namo). Čia buvo eksponuojami būdingiausi rašytojos gyvenimo ir kūrybos laikotarpius atspindintys dokumentai, nuotraukos, rankraščiai, paveikslai, knygos, asmeniniai daiktai, rojalis ir kt. 1984 m. pavasarį šiame pastate kilo gaisras, eksponatai išvežti į Mažeikių muziejų. Tuometinė rajono valdžia nusprendė muziejų įkurdinti dabartiniame name (Dariaus ir Girėno g. 2), kurį padovanojo Mičiurino kolūkis. 1987 m. kovo 6 d., švenčiant rašytojos 110 gimimo metines, muziejus atidarytas. Vidutiniškai per metus muziejų aplanko apie 3000 žmonių, atvažiuoja 80 ekskursijų ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio.

Nuo 2004 m. rudens, vyskupo J. Borutos iniciatyva, memorialinė ekspozicija įrengta ir Židikų klebonijoje, kambarėlyje, kuriame gyveno rašytoja M. Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana.

Muziejaus prižiūrėtojais dirbo: Filomena Juodikienė (1987-1991, 1995-1997 m.), Adelė Jankauskienė (1991-1992 m.), Jūratė Miliauskytė (1992-1995 m.), Vitalija Juškevičiūtė (1997-1998 m.), Ona Gabalienė (nuo 1998 m. rudens iki šiol).

Ekspozicija

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos memorialiniame muziejuje pirmo aukšto pirmame kambaryje supažindinama su dvarininkaitės vaikyste, jaunystės metais, rodomos jos šeimos narių ir draugų nuotraukos, dokumentai ir užrašais iš bitininkystės kursų Varšuvoje, išlikę autentiški daiktai.

Kita kambario dalis skirta studijų Šveicarijoje ir pedagoginės praktikos Marijampolės mergaičių progimnazijoje dokumentinei ekspozicijai. Po stiklu saugomas rašytojos Šatrijos Raganos laiško J. Tumui-Vaižgantui su autobiografiniais duomenimis nuorašas.

Antrame kambaryje - daiktai, liesti ir naudoti Marijos Pečkauskiatės, paskutinius penkiolika gyvenimo metų praleidusios Židikuose. Baldai ir instrumentas, puošęs klebonijos interjerą, rašomasis stalas, prie kurio sukurta garsioji apysaka „Sename dvare“, išverstos pedagogikos knygos. Ant sienų - paveikslai, kabėję rašytojos kambarėliuose vikarijoje. Šatrijos Raganos pomėgį keliauti nesunku atspėti iš lagaminų ir kitų kelioninių atributų. Židikuose garsėjusi ne tiek savo kūriniais, kiek begalinio gerumo širdimi ir altruizmu, rašytoja kiekvieną žmogų stengdavosi pavaišinti bent arbatos puodeliu. Stalo įrankiai, indai tarsi dar tebedvelkia tuo šiltumu ir nuoširdumu. Šalia vitrina su rašytojos asmeniniais daiktais ir kantraus susitaikymo su silpna sveikata palydovais: termometru, tabletėmis, medicininėmis priemonėmis. Visą gyvenimą akcentuotas Marijos Pečkauskaitės gilus tikėjimas Dievu kukliai parodomas keliomis maldaknygėmis, rožančiais, giesmynėliais, prie kojų - suolelis atsiklaupti. Atidesnis lankytojas pastebės ir jos surinktų gamtos keistenybių kolekciją, šalia kurios keletas knygų su autorių dedikacijomis, dovanoti suvenyrai.

Antrame muziejaus aukšte įkurtas atminties kambarys. Čia trumpai paminimi tie, kurie buvo šalia rašytojos. Artimiausi – sesuo Sofija Pečkauskaitė ir kunigas Kazimieras Bukontas; kolegė mokytoja - Janina Kairiukštytė-Tumėnienė; draugai - Pijus Bielskus ir seserys Martišauskaitės; buvę mokiniai - Gabrielė Sakelytė-Vaitkevičienė, Antanas Kazakauskas, Kazimiera Rubinaitė. Rašytojos pradėtus kultūros puoselėjimo darbus tęsė Klemensas Arlauskas ir Petras Spurgana. Jos širdies gailestingumo išgydytųjų vardu kalba Petronelė Andriekutė.

Kūrybos kambarėlyje - rašytojos leidybinio kelio, kuris prasidėjo Užvenčio dvaro alėjose ir atvedė į mažą kambarėlį Židikų klebonijoje, bendrakeleivių portretai ir nesibaigianti tėkmė knygų, spausdinamų iki šių dienų.

Pasitinkant 125-ąsias rašytojos gimimo metines, muziejaus ekspozicija atnaujinta ir praplėsta. Nuolat papildomas naujais leidiniais Šatrijos Raganos kūrybinis rinkinys, kaupiamos knygos apie pačią rašytoją.

Lankytojams pageidaujant, muziejaus prižiūrėtoja palydi prie rašytojos kapo Židikuose ir įleis į koplyčią.

Šaltiniai

  • Jūratė Miliauskytė. Paskutinieji Židikų istorijos dešimtmečiai: Muziejus. Kn. Židikai. - 2008. - 184 p. - P. 69 - 70. ISBN 978-9955-911-01-2.

Nuorodos