Purvėnų biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Purvėnų biblioteka

Purvenu biblioteka1.MKE.2012-06-28.JPG

Seniūnija: Mažeikių apylinkės seniūnija
Adresas: Purvėnai, Mažeikių p-tas, LT-89001
Vadovė: Inga Prušinskienė (nuo 2012-06 mėn.)
Dokumentų fondas: 5440 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 213 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1961 m.

PURVĖNŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

1946-02-01 Purvėnų k. ūkininko Aleksandro Kazakevičiaus name (šeima buvo išvešta į Sibirą) atidarytas klubas-skaitykla ir mokykla. Klubo-skaityklos vedėju priimtas dirbti Albertas Stancevičius. Tiek klubo-skaityklos patalpos, tiek darbuotojai dažnai keitėsi. 1951 m. vasario mėn. klubas-skaitykla iš Kazakevičiaus namo perkelta į ūkininko S.Ročiaus sodybą, 1953 m. lapkričio mėn. - į ūkininko Gadeikio gyvenamą namą, o 1955 m. birželio mėn. - į Apolonijos Undžienės sodybą.

1961 m. liepos 1 d. uždaromas klubas-skaitykla, bet nuo 1961 m. liepos 20 d. Klemenso Statkaus name atidaroma biblioteka, kuri atskirta nuo klubo. Bibliotekos vedėjo pareigoms paskirtas Algirdas Rekeltas, o klubo vedėja Benedikta Jokubauskystė. 1967 m. gegužės mėn. biblioteka iškeliama į „Tarybinės vienybės“ kolūkio kontoros pastato antrą aukštą, 1977 m. rugsėjo mėn. – į naujai pastatytą pastatą, 1991 m. spalio mėn. – į Purvėnų pradinės mokyklos patalpas (buvusį vaikų darželį), 1993 m. spalio mėn. – į „Kirovo“ kolūkio pirtį, kur ir dabar tebėra.

Nuo 1993 m. lapkričio mėn. iki 2012 m. birželio mėn. bibliotekoje dirbo Zita Stonienė. 1991 m. pabaigoje buvo 4541 vnt. spaudinių, 186 skaitytojai. 2002 m. buvo 254 skaitytojai, išduota 12012 vnt.literatūros. 2004 m. buvo 5050 vnt. spaudinių, 243 skaitytojai, jiems išduota 10227 vnt. įvairios literatūros. 2005-06-12 bibliotekos skaitytojų iniciatyva buvo išrinkta bibliotekos taryba iš 9 narių: Zita Svirušienė, Regina Buivydienė, Danutė Jasevičienė, Sigita Prazauskienė, Bronislava Budienė, Zita Stonienė, Birutė Balčiauskienė, Aldona Barkienė ir Žaneta Rimkevičienė.

2008 m. bibliotekoje įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas. 2010 m. bibliotekos fonde buvo 5440 vnt. spaudinių, skaitė 213 skaitytojų, jie per metus apsilankė bibliotekoje 4845 kartus, jiems išduota 8171 vnt. knygų ir periodinių leidinių. Per 1992-2006 m. laikotarpį biblioteka prenumeravo 31 pavadinimo leidinius. Biblioteka glaudžiai bendravo su pradine mokykla, kurios mokiniai čia organizavo spektaklius, ruošė parodas.

Vedėjai

 • Albertas Stancevičius, 1946-02-01 - 1950-08-01
 • Jonas Galminas, 1950-08-18 - 1950-09-01
 • Bronė Zableckienė-Eidintienė, 1950-09-01 - 1951-03-01
 • Viktoras Rekeltas, 1951-03-01 - 1951-10-01
 • Jonas Šiaulys, 1951-11-01 - 1953-04-01
 • Valė Pačerinskienė, 1953-04-01 - 1953-05-10
 • Aniceta Liaučiūtė, 1953-05-10 - 1954-11-01
 • Angelė Juočerytė, 1954-11-06 - 1955-05-01
 • Steponas Daujotas, 1955-06-01 - 1957-07-20
 • Ignas Mišeikis, 1957-09-01 - 1959-07-16
 • Aldona Bražiūnaitė, 1959-07-28 - 1960-10-07
 • Steponas Daujotas, 1960-10-07 - 1961-05-24
 • Regina Baronaitė, 1961-05-26 - 1961-07-01
 • Algirdas Rekeltas, 1961-07-20 - 1962-06-10
 • Benedikta Jokubauskytė, 1961-07-19 - 1962-07-18
 • Emilija Mažeikaitė, 1962-06-10 - 1965-03-10
 • Rimantas Černiauskas, 1965-03-18 - 1966-08-18
 • Emilija Šiaulytė, 1966-05-18 - 1967-02-18
 • Ona Birutė Šneidarytė, 1967-02-21 - 1967-07-01
 • Aldona Narkuvienė, 1967-07-01 - 1968-03-04
 • Adomas Drazdauskas, 1968-03-01 - 1968-03-02
 • Stanislava Končiūtė, 1968-03-04 - 1968-03-16
 • Justina Jūratė Gargasaitė, 1968-12-01 - 1974-03-06
 • Danutė Milašienė, 1974-03-11 - 1977-09-12
 • Adelė Venskuvienė, 1977-09-12 - 1978-08-08
 • Virginija Dainiūtė, 1978-08-01 - 1979-03-26
 • Birutė Černiauskaitė, 1979-03-26 - 1980-09-01
 • Bronislava Kinčienė, 1980-09-01 - 1983-02-18
 • Jadvyga Miltinienė, 1983-02-18 - 1984-08-08
 • Dalia Griciūtė, 1984-08-10 - 1985-05-11
 • Irena Gricienė, 1985-05-12 - 1985-12-31
 • Bronė Zaurakienė, 1986-01-03 - 1988-12-01
 • Elena Kubytė-Baranauskienė, 1987-01-03 - 1988-08-01
 • Irina Zaliubovskaja, 1988-08-01 - 1989-09-12
 • Aldona Barzdienė, 1989-09-12 - 1991-12-31
 • Ona Jonušienė, 1992-01-02 - 1993-11-17
 • Zita Stonienė, 1993-11-16 - 2012-06-16
 • Inga Prušinskienė, nuo 2012 06 mėn.

Šaltiniai

 • Stonienė Z. Purvėnų bibliotekos istorija (1946-2006). – Mažeikiai, 2008. – P. 80.
 • Eidimtienė M. Bibliotekoje ieško „Būdo žemaičių" // Būdas žemaičių. - 2004. - Sausio 23.
 • Raugalienė L. Draugauja su knyga // Būdas žemaičių. - 2004. - Bal. 9.
 • Raugalienė L. Į kaimą grįžta šventės // Santarvė. - 1997. - Rugs. 18.
 • Jonaitis S. Iš kur atkeliauja Kalėdų Senelis // Santarvė. - 1999. - Gruod. 28.
 • Eidimtienė M. Kaimo tyloj nutūpė poezijos paukštė // Būdas žemaičių. - 2004. - Bal. 28.
 • Lukošiūtė S. Popietė jauniesiems purvėniškiams // Santarvė. - 2005. - Vasar. 19.
 • Literatūrinė popietė Purvėnuose // Būdas žemaičių. - 2005. - Liep. 1.
 • Purvėnų bibliotekos taryba Ir paukščiai sugrįžta... // Būdas žemaičių. - 2005. - Liep. 9.
 • Eidimtienė M. Purvėniškiai stebina meile poezijai // Būdas žemaičių. - 2006. - Birž. 21.