Purplių apylinkė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

PURPLIŲ APYLINKĖ, Purplių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945-01-26 - 1954-09-10). Centras - Purpliai.

Mažeikių apskrities Purplių apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto veikla atkurta 1945 m. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1945-01-26 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ ir priklausė Mažeikių apskričiai. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1950-06-20 įsaku „Dėl Lietuvos TSR administracinio ir teritorinio padalijimo“ panaikinus apskritis ir valsčius bei sukūrus rajonus, Purplių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas buvo priskirtas Mažeikių rajonui.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1954-09-10 įsaku „Dėl Lietuvos TSR apylinkių sustambinimo“ likvidavus Purplių apylinkę, šios apylinkės vykdomasis komitetas savo veiklą baigė.