Mykolas Šiuipys

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Mykolas Šiuipys

ŠIUIPYS FELIKSAS-MYKOLAS (g. 1835-09-15 Žibikų k. - m. 1900-03-24 ar 11 Alsėdžiuose), kunigas, knygnešys.

Tėvai Tadeušas Šiuipys ir Marijona Butnoriūtė. Krikšto tėvai Mykolas Juchnevičius, Viekšnių bažnyčios administratorius ir GD Ona Darginevičiūtė.

Baigė Varnių kunigų seminariją. Įšvęstas į kunigus 1862 m. ir paskirtas vikaru į Laukuvą, 1864–1865 m.vikaravo Alšvange (Latvija). 1866–1867 m. – Darbėnų vikaras (Kretingos r.). 1867-09-24 Vilniaus generalgubernatoriaus įsakymu uždarytas į Kretingos vienuolyną už tai, kad agitavo mokinius nelankyti vietinės valdinės mokyklos, nes joje tikybos buvo mokoma rusų kalba. 1871-10-23 iš Kretingos vienuolyno išleistas, bet atiduotas griežti slaptai policijos priežiūrai. Vėl paskirtas vikaru į Darbėnus. Čia kunigaudamas susipažino su Kretingos apylinkių knygnešiais, pasiūlė jiems patikimą vietą lietuviškai spaudai slėpti – savo sesers Barboros Šiuipytės-Beržanskienės namus Pluogų vienkiemyje. Knygnešiai tuo pasiūlymu pasinaudojo. Dar prieš 1870 metus knygnešiai kelis kartus per metus atveždavo ir čia palikdavo po vežimą įvairiausių, dažniausiai religinio turinio lietuviškų leidinių. Šias knygas išplatindavo Laižuvos, Leckavos, Akmenės, Tirkšlių ir kitų parapijų miesteliuose bei kaimuose. 1879–1881 m. vikaras Pandėlyje, 1881–1888 m. kunigavo Kurše, 1889–1891 m. – Leckavos klebonas. Nuo 1892 m. iki mirties – altaristas Alsėdžiuose (Plungės r.). Čia gyvendamas bendradarbiavo su knygneše Petronėle Juškaite-Aleliūniene, padėjo jai platinti lietuvišką spaudą. Gerai sutarė su savo klebonu kun. Juozapu Dargužu.

Šaltiniai

  • J.B. Alsėdžių lietuvių kultūros štabas // Ūkininkas. – 1936. - Birželio 4. - Nr. 23.
  • Knygnešys. - T. 2
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston. - 1964. - T. 30. - P. 21.
  • Misius K. Lietuvių spaudos draudimo metai Alsėdžių parapijoje // Alsėdžiai. Žemaičių praeitis. – Vilnius, 2002. - Kn. 10. - P. 212–213.
  • Sruojos ainis. Alsėdžiai [koresp. apie kapines] // Žemaičių prietelius. – 1935. - Lapkričio 17. - Nr. 46.

Nuorodos