Lopšelis - darželis Bitutė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Lopšelis - darželis Bitutė
Lopšelis - darželis Bitutė
Lopšelis - darželis Bitutė
Informacija
Adresas: LT 89239 Mažeikiai, Naftininkų g. 7
Tel./Faksas: 8-443-75581
Ofic. tinklalapis: [1]
Direktorė (-ius): l.e.p. Birutė Kavaliauskienė (nuo 2019-07-01; iki jos - Asta Samoškienė (nuo 2008 m.)
Pedagogų skaičius 41
Grupių skaičius: 13

LOPŠELIS - DARŽELIS „BITUTĖ", vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir sveikiems, ir specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams. Yra Mažeikiuose, Naftininkų g. 7.

Įkurtas 1985 m. rugsėjo 1 d. Pirmąjį rugsėjį į „Bitutę"susirinko 348 vaikai. Pirmaisiais metais atidarytos dvi logopedo grupės. Lopšelis-darželis priima vaikus su įvairia negalia, išskyrus regėjimo. 1990 m. rugsėjo mėn. atidarytos dvi specialiojo ugdymo grupės, skirtos vaikams, turintiems judesio ir padėties, kalbos ir kuminikacijos sutrikimų, taip pat speciali savaitinė grupė. Vaikai į šias grupes buvo vežiojami iš viso Mažeikių rajono. 1990 m. įrengtas baseinas. „Bitutė" kartu su Irenos Varnienės vadovaujamu „Žilvinu" pradėjo populiarinti italų pedagogės Marijos Montessori ugdymo metodą[1].

2007 m. sukomplektuota 13 grupių, iš jų 6 specialaus ugdymo, 7 bendro ugdymo (2 lopšelio ir 5 darželio grupės). Viena savaitinė grupė dirba su vaikais iš kaimo. Veikia surdo grupė, kurioje ugdomi sutrikusios klausos vaikai (dirba pedagogė logopedė Danguolė Ereksonienė), vyksta judesio korekcijos užsiėmimai (metodinei grupei vadovauja Darius Čekys). Surdo grupę lanko 6 vakai, dalis jų turi klausos aparatus ir tai palengvina jų ugdymą ir bendravimą. 2007 m. veikia 4 priešmokyklinio ugdymo grupės. Nuo 1985 m. iki 2008-06-01 direktorė Elvyra Kučkienė, nuo 2008-06-01 - Asta Samoškienė.

2010 m. respublikinėje konkursinėje apžiūroje „Geriausiai tvarkoma 2010 metų vaikų švietimo įstaigų teritorija" įstaiga atrinkta į gražiausiai besitvarkančių švietimo įstaigų šešetuką respublikoje. 2010 m. spalio 20 d. įstaigai Aplinkos ministerijoje įteiktas specialus prizas ir raštas.

2011 m. pab. atlikta renovacija pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas", rūsyje vietoj pagalbinių patalpų buvo papildmai įrengtos dvi naujos, nedidelės sporto salės specialiųjų poreikių turintiems vaikams, kurioje dirba trys judesio korekcijos pedagogės su vaikais, turinčiais judesio ir judėjimo atramos sutrikimų.

2015 m. Mažeikių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Mažeikių miesto lopšelio-darželio „Bitutė" modernizavimas". Gavus finansavimą projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas". Bendra projekto vertė 235 tūkst. 737 eurai. Iš šios sumos 200 tūkst. 376 eurai buvo skirti iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Įgyvendinus projektą įsigyta nauja materialinė bazė, atnaujintos patalpos [2].

Darbuotojai

Įstaigoje dirba 91 darbuotojas, iš jų 41 pedagogas (31 turi aukštąjį išsilavinimą). 20 pedagogų suteikta vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija, 11 pedagogų - metodininko kvalifikacinė kategorija, 6 suteikta auklėtojo kategorija. Dirba 6 spec. pedagogai logopedai, 5 judesio korekcijos pedagogai, psichologas. Įkurtos spec. pedagogų, logopedų ir judesio korekcijos pedagogų metodinės grupės, auklėtojų metodinis būrelis. Veikia meninio ir ekologinio ugdymo kūrybinės grupės. Tėvelių iniciatyva veikia vaikų choreografinė grupė. Trys darželio grupės dirba M. Montessori metodu. Yra specialiojo ugdymo komisija, koordinuojanti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo veiklą. Komisijos nariai - gyd. neurologė Daiva Rovienė, spec. pedagogė logopedė Zita Levita Timofejeva, darželio vaikų slaugytoja Irena Prialgauskienė, psichologė Rita Norvilienė ir komisijos pirmininkė N. Kazlauskienė. Suburtas darželio moterų ansamblis (vadovė muzikos pedagogė Alfonsa Ostrauskienė).

Lopšelio-darželio „Bitutė" prioritetinės kryptys - etnokultūra, sveikatos ir ekologinis ugdymas. Pavaduotoja ugdomajai veikla - Nina Kazlauskienė.

Projektinė veikla

  • Nuo 2001 m. įstaiga įtraukta į sveikos gyvensenos mokyklų tinklą.
  • Ekologiniai projektai: „Saugok gamtą - gamta sagos tave", „Berniukai ir mergytės, mylim mes visi žuvytes", nuo 2006 m. - „Mums darbelis ne vargelis", „Ein žemelė aplink saulę".
  • nuo 2006 m. ilgalaikis projektas „Darželis - mokykla".

Šaltiniai

  1. Audronė Malūkienė.Jubiliatės „Bitutės" nuostatos: tradicijos irnovatoriškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas // Santarvė. - 2015. - Rugs. 29. - Nr. 109. - P. 2.
  2. Loreta Butkutė. „Bitutė" veiklos jubiliejų minės atsinaujinusi // Santarė. - 2015. - Bal. 14. - Nr. 41. - P. 2.