Lietuvos prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos Viekšnių skyrius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

LIETUVOS PREKYBININKŲ, PRAMONININKŲ IR AMATININKŲ SĄJUNGOS VIEKŠNIŲ SKYRIUS, L. V. S-gos Viekšnių skyrius.

Viekšnių skyrius įsteigtas 1932-10-23. Skyrių suorganizuoti padėjo vietos inteligentai. Mintis tokį skyrių steigti kilo iš Amerikos sugrįžusiam Antanui Spingiui. Steigiamajam susirinkimui vadovavo Viekšnių vidurinės mokyklos direktorius J. Sliesoraitis. Į steigiamąjį susirinkimą susirinko apie 40 įvairių profesijų verslininkų bei svečių. Į skyrių įstojo 30 narių. Skyriaus valdyba sudaryta iš šių asmenų: A. Spingis — pirmininkas, J. Sliesoraitis — iždininkas ir J. Gelžinis — sekretorius. Skyrius paltino žurnalą „Verslas”. Buvo rengiami valdybos posėdžiai, šaukiami susirinkimai, leidžiami atsišaukimai ir adresų lapeliai. Valdybos nariai važinėdavo po apylinkės kaimus, ir žmonėms pasakodavo ir propaguodavo verslininkų idėjas, verslininkų rėmimą ir t. t.

Skyriaus iniciatyva įsisteigė naujų krautuvių ir kitų verslo įmonių. 1937 m. Viekšniuose lietuviams priklausė: kolonialių prekių krautuvių — 11, manufaktūros krautuvių — 2, kepyklų — 4, molinių indų d-vių — 4, lentpiūvių — 2 ir visi esami restoranai perėjo į lietuvių rankas. Be to, kaimuose apie 15 įvairių krautuvių ir Viekšnių miestelyje įvairių smulkių dirbtuvėlių ir didelis skaičius amatininkų.

Skyriaus veikloje aktyvūs nariai: T. Urvikis, A. Bružas, V. Navickis, Končius ir kt.

Šaltiniai

  • Viekšnių skyrius // Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos kalendorius-adresų knyga 1933 metams. — Kaunas. — 1933. — P. 91.
  • Spingis Ant[anas]. Viekšnių „Verslo” n-rį išleidžiant // Verslas (Savaitinis lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų laikraštis). — 1937. — Liep. 16. — Nr. 29—30 (283—284). — VI metai. — P. 1.