Konradas Kaveckas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Konrado Kavecko memorialinis paminklas Tirkšlių bažnyčios šventoriuje
Prof. K.Kaveckas su „Draugystės" choro choristais repeticijos metu 1966 m.

KAVECKAS KONRADAS (g. 1905-10-21/11-02 Tirkšliuose - m. 1996-11-08 Vilniuje), dirigentas ir kompozitorius, pedagogas, ilgametis respublikinių dainų švenčių vyriausiasis dirigentas.

K. Kaveckas mokėsi Tirkšlių pradžios mokykloje (rusų kalba), vėliau – Kaišiadoryse. 1918 m. išvyko į Mažeikių gimnaziją, kur muzikos ir chorinio dainavimo mokėsi pas Karolį Pukevičių – J.Naujalio mokinį. 1922 m. baigęs keturias gimnazijos klases, pradėjo mokytis Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. 1926 m. baigęs gimnaziją, įstojo į Lietuvos universitetą studijuoti pedagogikos, ten gavo ir vargonininko-chorvedžio vietą. Vienus metus dirbo Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje, kur subūrė didelį moksleivių chorą ir jį parengė mokyklos 10-mečio jubiliejui. Per atostogas Kaišiadoryse suorganizavo 50 dalyvių chorą, surengė keletą koncertų. 1930-1933 m. studijavo Paryžiuje ir ten baigė vargonų, dirigavimo ir kompozicijos klases. Į Lietuvą grįžo 1933 m. ir iki 1940 m. dirbo VDU studentų choro vedėju. 1940 m. kartu su J. Bendoriumi įkūrė Vilniaus muzikos mokyklą, kurioje dėstė ir buvo mokslo dalies vedėjas, 1946-1949 m. - direktorius. Nuo 1945 m. – Vilniaus konservatorijos direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams, 1945 – 1947 m. – Dirigavimo-chorvedybos fakulteto dekanas, 1945 – 1948 m. – Operinio parengimo ketedros vedėjas, 1948–1949 m. – Chorinio ir simfoninio dirigavimo katedros vedėjas, 1949 – 1962 m. ir 1970 – 1972 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros vedėjas, dėstytojas, docentas (1947 m.), profesorius (1964 m.). Išugdė apie 70 choro dirigentų. Nuo 1948 m. – Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, ne kartą buvo renkamas į valdybą. 1954 m. K. Kaveckui suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo, 1960 m. ­ Lietuvos liaudies artisto vardas.

K. Konradas muzikos klausimais bendradarbiavo „Muzikos baruose", „Muzikos žiniose", „Draugijoje", „N.Romuvoje", „Vilniaus balse" ir kt. leidiniuose.

Kūryba

K. Kavecko kūryba plati ir įvairi; 1938 m. parašė mišias „Pro Patria” vyrų chorui ir daugybę giesmių. Iš jo solo dainų populiarumo susilaukė „Na, tai kas?”, „Palmė” ir kt. Yra parašęs dainų chorui, sukūrė instrumentinės ir orkestrinės muzikos kūrinių keliems dramos teatro veikalams. Parašė dainelių vaikams. Jo dainos pasižymi nuotaikingumu, lyriškumu, paprastumu, švelnumu.

Literatūra

  • Kompozitorius Konradas Kaveckas. Kraštotyrinis darbas / sudarė Zina Čekauskaitė. - Mažeikiai, 1990. - 15 p.

Šaltiniai

  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1957. - T. 11. - P. 251.
  • Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. - V., 1968. - T. 2. - P. 103.
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. - V., 1986. - T. 2. - P. 272.
  • Lietuva: Lietuviškoji enciklopedija. - V., 1991. - P. 699.

Nuorodos