Domininkas Žukas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

ŽUKAS DOMININKAS (g. 1822 m. Bartašiškių k., Zarasų apskr. - m. 1904-12-17/4 Tirkšliuose), kunigas, knygnešių rėmėjas.

Mokėsi Panevėžio bajorų mokykloje. 1847 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją ir buvo paskirtas vikaru į Pumpėnus, 1849 m. perkeltas į Krinčiną (Pasvalio raj.), 1851 m. - į Kurklius. 1853 m. paskirtas Ragelių filijos kuratu, 1862 m. - Skapiškio klebonas (Rokiškio raj.).

Rėmė ir palaikė ryšius su 1863 m. sukilėliais. 1866 m. karo lauko teisimo už tai nuteistas ir ištremtas į Tomsko guberniją. 1898 m. pavyko sugrįžti į Lietuvą, paskirtas į Kauno katedrą. 1900 m. perkeltas į Tirkšlius altarista.

Aktyviai propagavo blaivybę. Senatvėje padėdavo knygnešiams, juos globojo. Lietuviškos spaudos gaudavo dar būdamas tremtyje. Rengė religinę literatūrą, rašė eilėraščius.

Šaltiniai

  • [1] Anykštėnų biografijų žinynas: Domininkas Žukas.
  • Biržiška V. Aleksandrynas. - Vilnius, 1990. - T. 3. - P. 321-322.
  • Lietruvių enciklopedija. - Boston. - T. 35. - P. 420.
  • Pašauktas mylėti artimą. – Utena, 2001, p. 227, 228.