Daubiškiai

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Daubiškiai
Daubiskiai.MKE.2010-08-10.jpg
Kelias į Akmenę pro Daubiškius
Informacija
Seniūnija: Viekšnių seniūnija
Plotas: 594,1 ha
Gyventojai: 3 (2001 m.)
Buv. Daubiškių parduotuvė

DAUBIŠKIAI, dvaras ir kaimas, vėliau kaimas Viekšnių seniūnijoje.

Gyventojai

Gyventojų skaičius: 1923 m. - 25 ūkiai, 179 gyv., 1996 m. - 2 ūkiai, 4 gyv., 1998 m. - 2 ūkiai, 5 gyv., 2000 m. - 2 ūkiai, 4 gyv., 2001 m. - 3 gyv. (1 vyr., 2 mot.).

 • 1902-02-24 gimė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Antanas Dargis.

Istorinės žinios

Iki XVIII a. antros pusės buvo Daubiškių palivarkas, kuris priklausė Tryškių dvarui[1].XIX a. pr. Daubiškiai atiteko dvarininkams Putkameriams. Jie pardavė Mintaujos advokatui Friedei [2]. 1881 m. Daubiškių dvarą už žmonos Darjos Olsufjevaitės-Morienės kraitį nusipirko ir 30 metų valdė grafas Antanas Moras (1846-1917 m.)[3]. 1906 m. liepos mėn. pab. kelias dienas streikavo Daubiškių dvaro darbininkės, reikalaudamos padidinti darbo užmokestį ir kad pinigai būtų išmokami kasdien. Dvarininkas Moras šiuos reikalavimus įvykdė[4].

A. Moras 1915 m. dvarą (sudegusį namą ir kt.) pardavė inžinieriui Konradui Bilevičiui. Dvaras išparceliuotas 1923 m., išdalintose žemėse įsikūrė naujakuriai ir susiformavo Dainorių kaimas, o dvaro centras atiteko Jonui Mikuckiui[5].

1940 m. Jono Mikuckio žemė buvo išdalinta valstiečiams. Tarybiniais laikais dvaro pastate buvo Daubiškių pagrindinė mokykla ir internatas. 1993-09-01 mokykla perkelta į Palnosų gyvenvietę. Dvaro pastato jau nebėra, išlikęs tik 1962 m. statytas dviejų aukštų mūrinis priestatas

Nepriklausomybės metais atstačius nuosavybės teises dvaras (teisingiau - dvarvietė) tapo vienos vilniškės lizingo bendrovės direktoriaus Jurgio Grybausko nuosavybe.

Dvarvietėje dabar stovi evangeliškos bendruomenės bažnyčios „Tiesos žodis" pastoriaus Mindaugo Palionio ir jo šeimos namukas. Daubiškių dvaro parke užregistruota 13 vietinių ir 9 atvežtinės medžių rūšys.

Daubiškiuose 1863-01-02 buvo išvaduotas į rekrūtus paimtas šio kaimo valstietis K. Šidlauskas[6]. 1948-1951 m. iš Daubiškių kaimo ištremti 25 gyventojai[7].

Kaime veikė pradinė mokykla. 1927-08-01 jos vedėja paskirta Eleonora Kananevičiūtė [8].

Sunaikintas paveldas

 • Koplytėlė sodyboje. - I. Butkevičiaus nuotr., 1958 m., publikuota: Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra. Sud. Kazys Šešelgis. - V. 1990. - II kn. - 352 p. - įl. 104. ISBN 5-415-00554-4.
 • Koplytėlė senoje pušyje. - B. Buračo nuotr., publikuota: Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra. Sud. Kazys Šešelgis. - V. 1990. - II kn. - 352 p. - įl. 150. ISBN 5-415-00554-4.

Etimologija

Daubiškių dvare gyvenantys ponai buvo labai geros širdies. Šeima buvo didžiulė ir visi šeimos nariai buvo įpratę sakyti „biški”. Ką besakytų, ar ko beklaustų, tardavo ir žodį biški. Pirmosios trys raidės buvo iš žodio daug, o kiti žodžio “biški”. Ir pavadinimo mažutį kaimelį šių gerų ponų garbei Daubiškiais. Daubiškiai - geomorfologinės sąvokos dauba priesaginė daugiskaitinė forma.

Šaltiniai

 1. Daugirdaitė - Sruogienė V. Žemaičių bajoro ūkis XIX amžiaus pirmoje pusėje. - Antras leidimas. - V., 1995. - 144 p. - Pirmas leidimas 1938 m.
 2. Nezabitauskas A. Daubiškiai // Vienybė. - 1966. - Bal. 2.
 3. Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882 - 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). - K., 1938. - 380 p. - P. 24 - 26, 44 - 49, 58, 69, 103, 113 - 114, 130, 139 - 157, 161, 251, 268, 319, 340 ir kt.
 4. Rūkorius [Vaclovas Biržiška]. Daubiškių dvaras. Streikas // Naujoji gadynė. - 1906. Rugpj. 23 (Rugs. 5). - Nr. 14. - P. 221.
 5. Viekšnių dvaruose vasarodavo Sim. Daukantas // Verslas: Savaitinis lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų laikraštis. - 1937. - Nr. 29 - 30 (283 - 284). - Liep. 16. - VI metai. - P. 5.
 6. Rozga L. Akmenės rajono istorijos apybraiža. - Akmenė, 1990. - 48 p. - P. 12, 24.
 7. 1941 - 1952 metų Lietuvos tremtiniai: Sąrašas. - V., 1993. - Kn. 1. - P. 38 - 55.
 8. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 7. - P. 703.

 • Bronislovas Kerys. Viekšnių kraštas. Bibliografija ir žinios krašto istorijai. DVD. Viekšniai, 2007.
 • Daubiškių k. valstiečių žemių geodezinis aprašymas, 1879 m. // Kauno apskrities archyvas: F. I-66, ap. 3, b. 715. - 53 lap.
 • Daubiškių k. valstiečių žemių geodezinis aprašymas, 1878 m. // Kauno apskrities archyvas: F. I-66, ap. 3, b. 716. - 4 lap.