Aptarimas:Viekšnių gimnazija

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

Papildoma informacija

Viekšnių privatinė 4 klasių miesto mokykla (1918 m. rugsėjo mėn.--1919-09-22); Viekšnių valdžios vidurinė mokykla (1919-09-23--1936-08-31);

Viekšnių valstybinė progimnazija (1936-09-01--1940-09-30);

Viekšnių nepilnoji vidurinė mokykla (1940-10-01--1941 m. liepos mėn.);

Viekšnių progimnazija (1941 m. liepos mėn.--1943-09-15);

Viekšnių vidurinė mokykla (1943-09-16--1946 m.).


1918 m. rugsėjo mėn. įsteigta Viekšnių privatinė keturių klasių miesto mokykla. Mokyklą nuo 1919-09-23 išlaikė Švietimo ministerija.

1919--1936 m. dokumentuose mokyklos pavadinimas įvairuoja. Mokykla buvo vadinama: Viekšnių viduriniąja 4 kl. mokykla, Viekšnių vidurine mokykla, Viekšnių valdžios vidurine mokykla.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Viekšnių valdžios vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Viekšnių valstybine progimnazija.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101 Viekšnių valstybinė progimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Viekšnių nepilnąja vidurine mokykla.

Nuo 1941 m. liepos mėn. Viekšnių nepilnoji vidurinė mokykla buvo vadinama Viekšnių progimnazija.

Vadovaujantis Įgaliotinio Lietuvos švietimo reikalams 1943-09-17 įsakymu B/Nr. 31 Viekšnių progimnazija nuo 1943-09-16 pavadinta Viekšnių vidurine mokykla.

Mokykloje 1919/1920 mokslo metais šalia bendrųjų dalykų buvo dėstoma fizika ir lotynų kalba, 1920/1921 m. m. papildomai dėstoma buhalterija, 1921/1926 m. m. -- fizika, 1928/1929 m. m. -- fizika ir buhalterija, 1930/1931 m. m. -- lotynų kalba, 1942/1943 m. m. -- lotynų kalba ir fizika.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas, 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Viekšnių valdžios vidurinė mokykla, Viekšnių valstybinė progimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo įstaiga.

1946 m. mokykla dar veikė.

1922 metais greta stačiatikių cerkvės buvo išskirtas žemės sklypas tipinei keturklasei mokyklai statyti. 1925 metais mokykloje jau vyko pamokos. Iki 1924 metų mokykla buvo vadinama „Viekšnių vidurine mokykla”, o vėliau — „Viekšnių valstybine progimnazija”. 1940 metais mokykla reorganizuota į vidurinę. 1941-ųjų pavasarį išleista pirmoji abiturientų laida. 1942—1950 metais mokykla turėjo gimnazijos vardą. 1950-aisiais gimnazija sujungta su pradine mokykla ir pavadinta Viekšnių vidurine mokykla. Viekšniškiai didžiuojasi, kad įvairiais laikotarpiais mokyklos auklėtiniais yra buvę tokie Lietuvoje įžymūs žmonės, kaip skulptorius prof. B. Pundzius, dailininkas prof. A. Gudaitis, režisierius J. Miltinis, broliai Jeronimas (kompozitorius, dirigentas) ir Henrikas (aktorius) Kačinskai, dailininkas V. Ratas-Rataiskis, poetas L. Skabeika, poetas Baltutis-Dulkė, Lietuvos ir pasaulio piligrimas fotografas P. Normantas, nusipelnęs artistas J. Katakinas, kompozitorius J. Tamulionis, rašytojas satyrikas J. Erlickas, muzikologas V. Juodpusis ir daugelis kitų. Taip pat čia yra mokęsi per 30 įvairių sričių mokslo daktarų, 3 profesoriai, akademikas. Pastaruoju metu mokykla džiaugiasi auklėtinės D. Sadauskaitės-Jocienės profesine sėkme: ji tapo LR Vyriausybės atstove Europos žmogaus teisių teisme. Pastarieji faktai byloja, kad ugdymo procesas šioje mokykloje buvo kūrybingai organizuojamas, dirbo talentingi pedagogai, gebantys paruošti moksleivius tolimesnėms studijoms.


Prad m-klos mokytojai: Ona Zaleskaitė-Svietlauskienė (nuo 1927-08-01)[1]., Jonas Skerstonas (iki 1927-09-01), nuo 1927-09-01 - Bronislovas Tėvelis[2].

Šaltiniai

  1. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 8. - P. 793.
  2. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 8. - P. 837.