Antanas Jurgaitis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

ANTANAS JURGAITIS (g. 1926-04-28 Upynoje, Šilalės raj. - m. 2014-03-22; palaidotas kovo 25 d. Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje), kunigas.

1934-1940 m. mokėsi Upynos ir Skaudvilės pradinėse mokyklose, 1940-1943 m. Tauragės vidurinėje mokykloje, 1943-1945 m. Telšių kunigų seminarijoje ir 1945-1951 m. Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1953 m. įšventintas kunigu. 1951 m. vikaras Švėkšnoje, 1951-1953 m. Tubiniuose, klebonas 1953-1956 m. Vaičaičiuose ir 1956-1957 m. Kontaučiuose.

1958-10-05 nuteistas už antitarybinę propagandą pagal BK str. 58-10 1 d.laisvės atėmimu 5 metams. Nuo 1957-03-01 iki 1960-09-12 išbuvo darbo pataisos lageryje. Pagal lagerio vadovybės rekomendacijas bei atitinkamą teismo nuosprendį nuo tolesnio bausmių atlikimo buvo atleistas. Grįžęs iš tremties buvo Kaltinėnų vikaru, Šakynos klebonu, Šilutės altaristu su vikaro pareigomis, vėliau – Judrėnų klebonu, o nuo 1970 metų įpareigotas aptarnauti Spraudį (Plungės r.), buvo Ylakių administratoriumi su pareiga aptarnauti Vaičaičius ir Aleksandriją. Į Mažeikius atvyko 2002 metais.

Kun. A. Jurgaitis dar gyvas būdamas pasirinko savo kapo vietą ir pasistatė sau paminklą. Paskutinis kunigo Antano Jurgaičio prašymas buvo palaidoti jį Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje. Telšių vyskupo leidimu kunigo valia buvo išpildyta. Kunigo į paskutinę kelionę palydėti atvyko Telšių vyskupo augziliaras Linas Vodopjanovas, Mažeikių dekanato kunigai, velionio buvę bendradarbiai, kolegos bei tikintieji.

Antanas Jurgaitis - pirmasis kunigas, palaidotas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje.

Šaltiniai

Birutė Šneideraitienė. Atsisveikino su mylimu dvasininku // Būdas žemaičių. - 2014. - Kov. 28. - Nr. 24. - P. 1, 6.