Juozapas Juzumas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

JUZUMAS JUOZAPAS, Polikarpas Girštautas, (g. 1825-10-26 Rubikų k. - nužudytas 1877-12-12 Varšuvoje), gydytojas chirurgas, profesorius.

Dar neturėdamas nė dvidešimties metų, už pinigus įsigijo fiktyvų dokumentą, liudijantį jį esant bajoriškos kilmės, ir pasivadino Polikarpu Girštautu. Mokėsi Kėdainiuose, 1847 m. baigė Vilniaus 1-ąją gimnaziją, o 1852 m. – Peterburgo medicinos akademiją ir įgijo medicinos gydytojo kvalifikaciją bei daktaro laipsnį. Nuo 1857 m. dirbo Varšuvos medicinos akademijos ir Varšuvos universiteto profesoriumi. Buvo žymus mokslo bei kultūros veikėjas. Rašė straipsnius apie mediciną, redagavo ir leido knygas, žurnalus, laikraščius. Per 1863-1864 metų sukilimą organizavo sužeistųjų gydymą ir pats juos gydė. 1877 m. gruodžio 12 d. jį peiliu nužudė buvęs jo tarnas Sročinskis. Profesoriui atminti 1880 m. Varšuvos universitete buvo įsteigta jo vardo stipendija.

J. Juzumas pažadėjo M. Valančiui sudaryti Žemaičių vyskupijos žemėlapį. Reikiamų duomenų žemėlapiui gavo iš paties vyskupo M. Valančiaus ir savo brolio – garbės kanauninko Vincento Juzumo (1819-1901). 1855 m. žemėlapis buvo baigtas ir išleistas brolio Vincento vardu su tokia antrašte: „Žemaičių arba Telšių diecezijos, apimantis Kauno ir Kuršo gubernijų ribas, žemėlapis. Peterburgas 1855. Pagal užsakymą vyskupo Motiejaus Valančevskio, išbraižė Polikarpas Girstautas [Juozapas Juzumas]. Išleido kn. [kunigas] Vincentas Juzumovičius”. Tai labai retas XIX a. vidurio lietuviškosios kartografijos ir kultūros paminklas. Vėliau išleistos dar kelios žemėlapio laidos, bet su skirtingomis antraštėmis.

J. Juzumas 1857 m. yra sudaręs ir Mogiliovo arkivyskupijos Romos katalikų diacezijų žemėlapį, už kurį gavo 800 rublių honorarą. Tai arkyvyskupijai tuometu priklausė ir Žemaičių vyskupija, tačiau iki šiol šis žemėlapis neaptiktas.

Literatūra

Šaltiniai

  • Žemaitija: Istorija. Žmonės. Likimai. - K., 1992. - P. 90.