Vincentas Juzumas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Juzumas Vincentas)
Peršokti į: navigaciją, paieška

JUZUMAS VINCENTAS (1819-02-26 Rubikų k. - 1901-06-01/14 Varniuose; palaidotas Varnių senosiose kapinėse), kunigas, liet. religinių knygelių rašytojas, garbės kanauninkas (1884 m.).

1831-1832 m. mokėsi Sedos parapinėje mokykloje, po to Žemaičių Kalvarijos dominikonų mokykloje, 1841-1843 m. - Varnių kunigų seminarijoje. Kunigavo įvairiose Žemaitijos parapijose: 1843 m. paskirtas Kvedarnos ir 1845 m. Laukuvos vikaru, 1847 m. Varnių pataisos namų prižiūrėtoju, 1850 m. Kalnujų filialistu, 1854 m. Žarėnų vikaru, 1856 m. Sedos altarista, 1857 m. Lieplaukės parapijos administratoriumi, 1861 m. Pelonių ir Palangos filialistu, nuo 1881 m. Senųjų Varnių parapijos klebonu. 1884 m. gavo Žemaičių vyskupijos garbės kanauninko titulą. 1893 m. administracijos buvo baudžiamas už Senųjų varnių bažnyčios stogo nudažymą. Nuo 1894 m. išėjo į mansionorius toje pačioje Senųjų Varnių parapijoje. Buvo uolus vyskupo M. Valančiaus skatintos šviečiamosios ir literatūrinės kunigų veiklos dalyvis.

1854 m. išvertė ir išleido valstiečiams skirtą lenkų teologo V. Velioglovskio knygelę „Šventas Izidorius artojas". 1855 m. Petrapilyje išleido savo brolio Juozapo Juzumo (pasivadinusio Polikarpu Girštautu) sudarytą „Žemaičių diecezijos žemėlapį" („Mappa Dyecezyi Žmudzkiey czyli Telszewskiey"). Pasinaudodamas brolio Antano rankraščiais, išleido kelias knygeles: „Paskutinė valanda gyvenimo žmogaus" (1856 m.), „Kelias į dangų per įvairius šio svieto kryželius“ (1857 m.), „Aplankymas parakvijos per jos kleboną“ (1860 m.), „Gyvenimas žmogaus krikščionies“ (1861 m.). Jo 1864 m. išleistas „Naujas žemaitiškas elementorius" spaudos draudimo metu buvo išspausdinta per 20 kartų. Apie 1875-1879 m. parašė istorinį veikalą „Aprašymas Žemaičių vyskupystės" (pradedant Alsėdžiais ir baigiant Meškuičiais) (ištrauka išspausdinta 1918 m.). Rašė žemaitiškai, pavartodamas kartais fonetinių ir morfologinių aukštaitybių.

Šaltiniai

  • Biržiška V. Aleksandrynas: Senųjų lietuvių rašytojų rašiusių prieš 1865 m. Biografijos. Bibliografijos ir biobibliografijos. - V., 1990. - P. 290.
  • Lietuviškoji enciklopedija. - K., 1938. - T. 10. - P. 187-188.
  • Mažoji lietuviška tarybinė enciklopedija. - V., 1966. - T. 1. - P. 730.
  • Tarybų Lietuvos enciklopedija. - V., 1986. - T. 2. - P. 165.
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1957. - T. 10. - P. 187 - 188.
  • Lietuvių literatūros enciklopedija. – V., 2001. – P. 211 – 212.
  • Žemaitija: istorija, žmonės, likimai. – Kl., 1992. – P. 44.
  • Juzumas Vincentas

Nuorodos