Beržanskiai

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Jono, Barboros ir Liudviko Beržanskių kapas Viekšnių senosiose kapinėse

BERŽANSKIAI, gediminaičių dinastijos palikuonys.

Barbora Beržanskienė buvo didelio uždraustų knygų sandėlio saugotoja Viekšnių apylinkėse. Pas Beržanskius sandėlis buvo įrengtas rūpinantis giminaičiui kunigui M. Šiuipiui (B. Beržanskienė buvo Šiuipaitė). Knygos į čia buvo gabenamos vežimais, čia suskirstomos ir perduodamos į Laižuvos, Leckavos, Akmenės, Tirkšlių apylinkes. B. Beržanskienė buvo sukaupusi nemažą, biblioteką.

Jono ir Barboros sūnus, studentas Liudvikas Beržanskis, laikomas aušrininku, nes yra parašęs keletą žinučių „Aušrai”. Kitas Jono ir Barboros sūnus Jonas Beržanskis (1862—1936) tiek daug ką yra veikęs, kad 1933 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas apdovanojo jį LDK Gedimino ordino tėvūno laipsniu. Tarp kitų darbų, J. Beržanskis 12 metų tyrinėjo savo kilmę. Šeimos kilmės studiją, pavadintą „Lietuvių heraldika”, patvirtino Lietuvos bajorų sąjunga ir notaras.

Beveik visi Beržanskiai palaidoti Viekšnių senosiose kapinėse. Antkapiniame paminkle yra toks užrašas: „Po didžiųjų [didžjų] vargų, gausiųjų [gausjų] darbų ir sunkjų ligų tšjonai radome sav atilsį. Pluogų ukininkai: Jonas Gediminas-Beržanskis-Klausutis. 1827—1888. Barbora Gediminienė-Beržanskienė-Klausutienė. 1828—1893. Imperatoriško Petrapilės universiteto studentas Liudvikas Gediminas-Beržanskis-Klausutis. 1864—1888”.

Šaltiniai

  • Kerys Bronius. Randevu Viekšnių kapinėse // Vienybė. — 1996. — Rugpj. 10, 14, 17, 21, 24, 28.
  • Normantas Juozas. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino palikuonys Žemaitijoje // Žemaičių žemė. — 2001. — Nr. 1 (30), 4 (33).

Nuorodos