Viekšnių kapinės

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Viekšnių senųjų kapinių vartai
Šv. Petro skulptūra ant kapinių vartų
Vieksniu kapines5MKE.jpg
Vieksniu kapines. MKE.jpg
Vieksniu kapines2.MKE.jpg
Koplytstulpis
Viekšnių senųjų kapinių rusų kapinių dalis

VIKEŠNIŲ KAPINĖS, Viekšnių senosios kapinės, yra Viekšniuose. Plotas 2,8 ha, iš jų lietuvių, katalikų dalis - 2,15 ha, rusų dalis - 0,65 ha.

Viekšnių senosiose kapinėse yra nemažai nukaltų metalinių kryžių, pažymėtų XIX a. ir XX a. pradžios įvairiomis datomis. Šiais kryžiais domėjosi žinomas Lietuvos dailininkas grafikas A. Šakalys, o pedagogas V. Kontutis meniškiausius kryžius įamžino nuotraukose ir 1990 m. Viekšniuose A. Griškevičiaus aviacijos muziejuje surengė parodą „Senųjų Viekšnių kapinių kryžiai”.

1998 m. Ventos regioninio parko darbuotojas D. Triaušys pravoslavų ir senosiose katalikų kapinėse suskaičiavo 180 metalinių kryžių, 515 senųjų akmeninių ir mūrinių kryžių, 37 medinius kryžius, 14 skulptūrų, 18 akmeninių kaltų kryžių, 656 antkapius, 203 šiuolaikinius akmeninius paminklus ir 5 koplyčias.

Lietuvių, katalikų kapinėse yra (1998 m. duomenys):

 1. Metaliniai kalti ir lieti kryžiai - 146
 2. Senieji akmeniniai ir mūriniai kryžiai - 389
 3. Akmeniniai kalti kryžiai - 16
 4. Mediniai kryžiai - 30
 5. Antkapiai - 591
 6. Skulptūros - 14
 7. Koplyčios - 5
 8. Šiuolaikiniai akmeniniai paminklai - 177

Rusų senosiose kapinėse yra (1998 m. duomenys):

 1. Metaliniai kalti ir lieti kryžiai - 34
 2. Senieji akmeniniai ir mūriniai kryžiai - 126
 3. Akmeniniai kalti kryžiai - 2
 4. Mediniai kryžiai - 7
 5. Antkapiai - 65
 6. Šiuolaikiniai akmeniniai paminklai - 26

1944 m. mūšiuose Dauginiuose, ties vadinamuoju „rupūžkalniu”, žuvo 252 Vokietijos armijos kareiviai. Žuvusieji buvo pervežti į Viekšnių kapines ir keliomis eilėmis sulaidoti. Senieji viekšniškiai prisimena šitas masines laidotuves. Bendrojo kapo vieta buvo nufotografuota. 2001 m. iš Miuncheno atvykusi Wenka Kramer pagal išlikusią nuotrauką surado ir sutvarkė kapavietę, kurioje palaidotas ir leitenantas Hubertas Hampel. 2004 m. antrą kartą atvykusi ant kapo pastatė paminklinę lentą. Viekšniuose, savo žuvusiojo tėvo kapavietę atrado ir Kelne gyvenanti Hak [1].

Įrašai antkapiuose

Įrašus nurašė bibliotekininkas Bronislovas Kerys.

 • PROVIZORIUS VINCENTAS ALEKSANDRAVIČIUS. 1853 10 06 - 1926 04 30. VIEKŠNIŲ VAISTIN[ĖJE] IŠDIRBĘS 43 MET[US].
 • ZOFIJA ALEKSANDROWICZ. * 12 GRUDNIA 1885 R. 26 LAT.
 • KOTRINA KERBEDŽIUTE ALEKSANDRAVIČIENĖ. 1863 02 08 - 1926 03 28.
 • Z. BARANOWSKICH ANTONINA UJEJSKA. 1865 09 24 - 1945 05 04. Įrašai antkapiniame paminkle - kryžiuje.
 • ASZ, ANTONAS PRIJĖMO SAVA PRETEŁKA BARBORA ANT AMŽENA ATELSE 1910 M. 21 D. WASERE. Įrašas nerūdijančio metalo plokštėje prie antkapinio paminklo.
 • CZE ILS JONAS BALSIS [...] 1909. KANAUNINKAS KUNIGAS JONAS BALSYS. 1909 M. 83 M. AMŽ. Įrašas kryžiuje ir antkapyje.
 • IGNAS BERŽANSKIS 1864 - 1939. SŪNUS IGNAS 1907 - 1930. JUOZAS IR DUKTĖ MORTA, KOTRINA. MORTA BERŽANSKIENĖ 1883 - 1963. REKEČIŲ K. Įrašas antkapiniame paminkle.
 • PO DIDŽJŲ VARGŲ, GAUSJŲ DARBŲ IR SUNKJŲ LIGŲ TŠJONAI RADOME SAV ATILSĮ. PLUOGŲ UKININKAI: JONAS GEDIMINAS - BERŽANSKIS - KLAUSUTIS 1827 - 1888. BARBORA GEDIMINIENĖ - BERŽANSKIENĖ - KLAUSUTIENĖ 1828 - 1893. IMPERATORIŠKO PETRAPILĖS UNIVERSITETO STUDENTAS LIUDVIKAS GEDIMINAS - BERŽANSKIS - KLAUSUTIS 1864 - 1888. Įrašas antkapyje.
 • ILSISI DIEVUJE EMILIJA BIRONTIENĖ - BUTKUTĖ. M. 1926. VII. 29 D. 29 METŲ // Įrašas antkapyje, netoli stelos P. Vaiciekauskienei. Metalinė tvorelė su jos gamintojo etikete: E. ROSE. MEMEL.
 • A[...] 18[3]4 GASP. BITOWTT. S. T. D. CAN. C. SO[...]. PAR. WIEKSZN. HI[C] REGU: P[E]TIT[...]: MEMENTO. Dylantis įrašas antkapio plokštėje.
 • ČIA ILSIS ADOMAS IR AGNIEŠKA BUKONTAI. ADOMAS MIRĖ 1913 M. PASTATĖ SŪNUS DOMININKAS. Įrašas antkapyje.
 • ČIA ILSESI KUNIGAS LUKOŠIUS BUŽINSKIS. GIMĘS 14 KOVO 1835 METUOSE. MIRĘS 17 RUGSĖJO 1909 METUOSE. Įrašas antkapyje.
 • DOM JOZEFFA DOWGIERDA ROTMISTRZA. URODZONY R. 1754 MARCA 19. UMARL R. 1819 APRYLA 8 DNIA. Įrašas antkapiniame koplytstulpyje.
 • ANTONI DOWGIERD. * 16 LIPCA 1856 R. W 73 R. ŽYCIA. BŲDŹ WOLA TWOJA. Įrašas antkapio akmenyje.
 • DOMICELLA Z [G]ULOWSKICH DOWGIERDOWA. * 1 SIERPNIA 1848 R. W 59 R. ŽYCIA. Įrašas antkapio akmenyje, greta Antano Daugirdo kapo.
 • TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI KONSTANCYI DOWGIERD. ZM. 2 GRUDNIA 1897 R. WIEKU LAT 85. Įrašas antkapyje.
 • RAJNOLD DOWGIERD. UR. 31 GRUD. 1826 R. UM. 4 PAŹDZ. 1906 R. JOSEFA Z MATUSEWICZOW DOWGIERDOWA. LAT 66. ZMARLA 24 LIPCA 1904 R. Įrašas antkapyje.
 • 1921. AUA. SP. FELIKSO SIMONO. Įrašas mediniame antkapiniame kryžiuje.
 • [...] SPOCZYWA KAZIMIRA FILONENKO 33 LAT. ZM. 1910 R. GRUDNIA 6 D. [...]. Įrašas antkapiniame paminkle.
 • CZIO YLS KUNAS WYNCYNTA GARGASOS. OMZYNATIELIS. Įrašas nulūžusiame metaliniame kryžiuje.
 • POWIŁAS NUMIRE M. 1840 IR ELENA ISZ SEDALU M. 1855 GAUDIESZIEJ. Įrašasm metalinėje metalinio kryžiaus plokštėje. 1999 metais plokštė perlūžusi, kryžius nulūžęs.
 • IGNACUS GERIKA. MIRE 16 D. LIEPAS 1882 M. AMŽIAUS 65 M. Įrašas antkapyje. Metalinis kryžius akmenyje.
 • CZE IŁS KUNIGAS FRANCISZKAS GINCZEUSKIS. MIRES 17 SAUSE D. M. 1880 M. 46 AMŽUS. Nebeaiškus įrašas antkapinėje plokštėje. Yra ir metalinis kryžius akmenyje.
 • MOGIŁA S. P. MATKI Z DZIECMI IUSTYNY Z GADONOW IWASKIEWICZOWA. UM. 1864 RO. MAIA 16 DNIA. ZYŁA LAT 32. LUCYAN RODZIŁS 1855 RO., UMARL 1860 RO. MAIA 16 DN. IOZEF RODZI. 1857 RO., UM. 1857 ROKU NOWEMBRA 27 DNIA. ZOFIIA ROD. 1858 RO., UM. 1858 DECEMBRA 7 DN. IUSTYN ROD. 1859 RO., UM. 1859 RO. IANUARIA 23 DNIA. POSTAWIŁ PRZYWIAZANY MAŽ W PAMIEC 1865 RO. 10 MAIA IOZEF IWASZKEWICZ. Įrašas nerūdijančio metalo plokštelėje, pritvirtintoje prie metalinio kryžiaus.
 • ANTANAS ILINČIUS. MIRĖ 1950. IX. 10. 66 M. AMŽIAUS. TEATLYGINA TAU DIEVAS! DĖKINGAS SŪNUS KUNIGAS STANISLOVAS. Įrašas antkapyje.
 • PRONCISZKUS JASZMONTS MIRE 1879 M. GRUDNIA 13 D. AMZIAUS 55 M. AMZINA ATILSI! Įrašas metalinėje lentelėje ant metalinio kryžiaus.
 • KAPAI JONUŠKIŲ UŽLĖKNĖS. KAZIMERAS JONUŠKIS. A. JONUŠKIS. K. GINTAUSKIS. Įrašas didelės antkapinės Jėzaus Kristaus skulptūros pagrinde.
 • ČIA ILSISI KUNIGAS AUGUSTINAS JUKNA. 1873. X. 22 - 1951. XI. 28. Įrašas antkapyje.
 • JERONIMAS KAČINSKAS. 1872 09 30 - 1936 03 21 . Įrašas antkapyje.
 • JERZY I WERONIKA KERSZYNCY. 1885 R. Įrašas metaliniame kryžiuje.
 • JURGIS KERŠINSKIS U 1885 III. VERONIKA KERŠINSKIENĖ. EMILIJA BALTUTIENĖ. GIMĖ 1874 M. U 1937 M. 19 SPALIO. Įrašas metalinio kryžius akmenyje.
 • LEONAS AUGUSTINAS KYMANTAS. 1842 - 1919. Įrašas antkapyje.
 • ČIA ILSISI KŪNAI JONO KLIMO 1850 - 1924. I. 26 IR JO SŪNAUS PRANO KLIMO 1928. XI. 20. Įrašas marmuriniame kryžiuje.
 • CZE EŁS KLEBONS TABOŁSKAS BAZNICZES BENEDIKTAS KONCEWICZE, GIEMES 1836 M. 30 SPALE, MERE 1883 M. 8 D. KOWA. BOWA GIMEMA WEIKSZNU PARAPIYES. Įrašas antkapiniame metaliniame kryžiuje.
 • WŁADYSŁAW KONDRATOWICZ. UR. 15 CZERW. 1824 R. ZM. 9 LIST. 1903 R. Įrašas antkapiniame kryžiuje. Kryžių darė: R. Mickewicz. Szawle.
 • SACERDOS ANTONIUS LAKSZEWICZ. MORTUUS 1880 AN JANUARII 25. AETATIS 44 AN. Įrašas antkapiniame metaliniame kryžiuje.
 • WIECZNY ODPOCZYNEK PETRONELLI LEONOWICZOWEY U 30 SIERPNIA 1848 R. ŻYŁA LAT 24. Įrašas metaliniame kryžiuje.
 • MOGIŁA XIEDZA IER[Z]EGO LODOWICZA. ALTARISTY WIEKSZ. R. 18[...]. Įrašas antkapio plokštėje, greta Stanislovo Racevičiaus kapo.
 • ČIA ILSISI IGNACAS MAČIUS U 1907 M. JO ŽMONA EGNIEŠKA IR DVI JŲ DUKTERIS BARBORA IR EGNIEŠKA U 1910 M. GYVULIŲ K. 1933. 26. VI. Įrašas antkapyje.
 • JOZEPAS MACŽUS MIRE 1882 M. GEGUZIES 28 D. AMŽIAUS 58 M. Įrašas sulūžusiame metaliniame kryžiuje.
 • CZIONAJ ANT TOS WIETOS IŁS KUNAJ MARTINA BARBORAS IR ONNOS MACZIU 1893 M. Įrašas metaliniame kryžiuje.
 • NATALIJA MAŽUKNIENĖ 1892 01 04 - 1932 07 27. NUO VYRO IR SESERS ONOS. Įrašas antkapyje.
 • JUZOPS MILESZKA LAPKR. MIENESIE 1891 M. Įrašas plačiame metaliniame, jau nulūžusiame kryžiuje.
 • FLORYAN MONCEWICZ. UR. 4 MAJA 1829 R. ZM. 21 LUTEGO 1902 R. Įrašas antkapyje.
 • DARYA MORO. ДАРІЯ ВАСІЛЬЕВНА МОРО, РОЖД. ГР. ОЛСУФЬЕВА. 1836 10 18 - 1911 08 25. Įrašas antkapiniame marmuriniame kryžiuje.
 • [KSI...]DZA BERNARDA NARKIEWICZA [MARIJUONARIA] WIEKSZNIANSKIEGO. UMARL 18[62] ROKU SEPTEMBRA 9 DNIA. ZYŁ LAT 8[3]. Įrašas senoje antkapio plokštėje.
 • CZIONAJ PAŁAJDOJEM MUSU TIEWA S. P. WALERYONA PANCERZYŃSKIA ISZ ASZWIENU - BUGIU. AMŽINA ATILSI DOUK JAM PONE! URODZIŁSIĘ 1825-GO ROKU KWIETNIA 23-GO DNIA. UMARŁ 1889-GO ROKU LUTEGO 15-GO DNIA. S. PAMIĘĆI WALERYANA PANCERZYŃSKIEGO. ZIEMIANINA Z ASZWIAN. OSIEROCONA RODZINA. Įrašas metaliniame antkapiniame paminkle.
 • DR. FELIKS PANCERŽYNSKI. 1862 - 1914. Įrašas didelėje antkapio plokštėje.
 • WŁADYSŁAW PANCERZYŃSKI. 1853 - 1921. Įrašas antkapyje.
 • EDWARD PAWŁOWIEZ. UM. 1894 R. MARJA Z SZANIAWSKICH, PAWŁOWIEZOWA. UM. 1905 R. Įrašas antkapiniame kryžiuje.
 • SPOCZYWA W BOGU EMMA PAWŁOWICZÓWNA. * 9 KWIETNIA 1856 R. ZYŁA LAT 17. EMMA PAWLAWICZAJTE. * 1856 BALAND. 9 D. AMŽIAUS 17 METU. Įrašas antkapyje, greta E. Paulavičiaus (1837 - 1894) kapo.
 • KAZYS PERMINAS 1870 - 1956. IŠTARNAVĘS VIEKŠNIŲ BAŽNYČIOJE ZAKRASTIJONU 36 M. Įrašas antkapiniame paminkle.
 • KUNA VIKTORIAUS IR ONOS POSZKU KUREI MERE PIRMAS 1876 M. 20 D. SAUSE ANTRAS 1906 M. LAPKRISCE 1 D. Įrašas metaliniame kryžiuje.
 • KUNIGAS STANISLOVAS RACEVIČIUS. 15 bal. 1923 m. 99 m. amžiaus. Įrašas antkapyje.
 • ČIONAI ILSOS KUNAI JONO ROČIO IR JO PRIETELKOS MARIJONOS. Įrašas metaliniame kryžiuje.
 • CZANAI ILSIS DËWUJE JONAS SYDABRAS, STUDENTAS UNIWERSITETO. GIMĖ 1855 M. SAUSIO 16 D. MIRĖ 1881 M. LËPOS 11 D. Įrašas antkapiniame metaliniame kryžiuje.
 • JOZEPAS SIDABRAS MIRE 1882 M. MORCŻIAUS 9 D. Įrašas nulūžusiame metaliniame kryžiuje.
 • LENKIU GALVĄ DIDŽIAJAM SOCIALIZMO IDEALUI. POETAS LEONAS SKABEIKA. 1904 - 1936. Įrašas antkapiniame paminkle.
 • ALFONSAS SPINGYS. 1900 - 1951. Įrašas antkapyje.
 • АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СЫСОЕВ. СК. 9 ДЕК. 1893 Г. АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА СЫСОЕВА. СК. 1908 Г. Įrašas antkapyje.
 • ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАЗАРЕВИ, УРОЖД. СЫСОЕВА. РОД. 2 ОКТ. 1874 Г. СКОН. 29 АВГ. 1911 Г. Įrašas antkapyje.
 • Z KAWECKICH MARJA SVCIANKO. 25. X. 1852. - 17. XII. 1936. Įrašas antkapiniame akmenyje.
 • MOGIŁA S. P. AGNIESZKI Z LUTYKOW SZYMANSKIEY. ROT: [PRZEZYWSZY]. LAT 69. [PRZENIOSA SIĘ DO WIECZNOSCI D. 5. F.] R. 1838. Įrašas iškaltas akmeniniame antkapyje. Antkapis ilgai buvo apverstas, todėl įrašas apgadintas.
 • PO DAUGEL PROCIU IR VARGUN CZIONAJ IŁS TADEUSZAS IR MARYONA ISZ BUTNORIA SZUJPEJ. SKAJTITOJAU RASZTU TUN ATSIDUKSIEK UŽ DUSZES JUN. TADEUSZAS GIMI 1792 M. LAPKRITE M. 6 D., O MIRI 1851 M. BIRZELE M. 2 D. MARYONA GIMI 1792 M. SPALIU M. 26 D., O MIRI 1850 M. LAPKRITE M. 16 DIENOJ. Įrašas antkapiniame plačiame metaliniame kryžiuje.
 • ČIA ILS KUNS BENEDIKTAS ŠUIPIS. MIRE 1890 M. 20 GRO[...] DIENA 54 M. AMŽINATILS DOK JAM VIEŠPATIE. KOTRINA ŠIUIPIENĖ 75 M. AMŽ. U 191[5] M. GUDŲ KM. Įrašas antkapinėje plokštėje.
 • 1824 M. LEJPA M. 4 D. GIM. 1885 M. RUGSIEJE M. 17 D. MIR. rašas antkapiniame metaliniame kryžiuje. Kryžiaus antroje pusėje tekstas:

CZIONAJ ILS NEJ BAJORAS, NEJGI PONAS,
BET TYKTAJ UKININKAS SZUJPIS JONAS.
SZIS PAMENKLAS JAM NU BROLA MIKOLA,
UŽ JO MEJLE IR DOUTA MOKSLA SKOLA.
KUR JO DUSZE, TO ITNIWIENAS NE ŽINA,
TODIEL DIEVE! DOUK JEJ ATILSI AMŽINA.

 • CIA ILSIASI KUNAI IGNACO SVAŽO U 9 BAL. 1908 IR JO TEVĄ MIKOLO IR MARJONOS. Įrašas metaliniame kryžiuje.
 • PRAEIVI, KAS TU - AŠ BUVAU. KAS AŠ - TU BŪSI. NEPAMIRŠKI. PELAGIJA VAICIEKAUSKIENĖ. 22. IV. 1899. U 1. III. 1930. CHRIZANTA - GENOVAITĖ VAICIEKAUSKYTĖ. 25. VIII. 1927. U 15. VII. 1928. Įrašas antkapiniame paminkle (steloje).
 • CZIONAJ IŁS KUNAS KAZIMIERA WAJCZIAUS. * 1886 M. SPAL. MEN. 30 D. MIR. AMŽIAUS 60 M. Įrašas metaliniame antkapiniame kryžiuje.
 • CZE IŁS KUNAI KAZIMIERA IR ELZBIETAS WIRKUCZIU. KURIE MIRE 1901 M. K. M. 25 D. WASARE PRAGIWENO 83 M. E. M. 3 D. KOWA PROGIWENO 70 M. MIŁAS SKAITITOJAU MELDU ATMINIMO UZ DUSZES JU. Įrašas metaliniame kryžiuje.
 • CZONAI ILS KUNAS KAZIMERA IR BARBORAS WOLSKE. 1882 M. Įrašas antkapiniame kryžiuje.
 • NUKANKINTAS VOLSKIS JUOZAS. 1906 - 1943. Įrašas aujame antkapiniame paminkle.
 • ČIA ILSISI GARBĖS KANAUNINKAS KUNIGAS JUOZAPAS ZALĖSKIS. 1838 - 1910. IŠBUVĘS VIEKŠNIŲ DŽIAKONU 38 M. VIEKŠNIŲ KLEBONU 41 METUS. Įrašas antkapyje.

Palaidoti žymesni žmonės

Šaltiniai

 1. Vaišnienė Sigutė. Parodos kviečia lankytojus // Būdas žemaičių. — 2004. — Rugs. 17

 • K...gis J. Ant Vėkszniszkiu kapu... // Auszra. - Tilžė, 1884. - Nr. 9. - P. 318–319 [1].
 • Bronislovas Kerys. Viekšnių kraštas. Bibliografija ir žinios krašto istorijai. DVD. Viekšniai, 2007.