Balėnų biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Balėnų biblioteka
Balenu biblioteka1.MKE2012-07-25.jpg
Balėnų biblioteka
Seniūnija: Tirkšlių seniūnija
Adresas: Balėnai, Balėnų p-tas, LT-89647
Telefono Nr.: 8-443-44517
Vadovė: Zita Tamoševičiūtė (nuo 2007-12-20)
Dokumentų fondas: 8806 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 203 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1967
P. Gintausko sodyboje 1967 m. įkurta Balėnų biblioteka
Balėnų bibliotekos vedėja Jovita Benediktavičienė
Balėnų biblioteka
VDA Telšių fakulteto studentės Mortos Spalvytės darbų paroda bibliotekoje

BALĖNŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

Biblioteka įkurta 1967 m. rugpjūčio 1 d. P. Gintausko sodyboje, nedideliame 15 m² kambarėlyje. Anksčiau apylinkės gyventojai knygas skaitydavo Pievėnų bibliotekoje (įk. 1947) ir Tirkšlių bibliotekoje. Pirmoji bibliotekininkė buvo Nijolė Steponavičiūtė. Per pirmuosius bibliotekos darbo metus buvo tik 27 skaitytojai, nes biblioteka buvo nuošaly, toli nuo centro. 1967 m. rugpjūčio 31 d. buvo gauta knygų iš Pievėnų bibliotekos (300 egz. įvairių spaudinių, iš jų 205 egz. grožinės literatūros), 1967-09-01 - iš Ruzgų kaimo bibliotekos.

1968 m. pradžioje bibliotekoje buvo 1224 egz. spaudinių, pradėjo dirbti Elena Jucaitė, kuri dirbo tik iki rugpjūčio mėnesio. Daugiausiai skaitantys skaitytojai buvo A. Huntaitė, Z. balsytė, S. Purauskas, A. Sparnauskienė, R. Juciutė, A. Astrauskas, B. Zdanienė ir kt. Tuo metu knygos jau pastoviai buvo gaunamos iš Mažeikių rajoninės bibliotekos ir jų vis daugėjo, todėl biblioteka perkelta į kitas patalpas centrinėje gyvenvietėje (dabar ten gyvena A. Grigutienė). Nuo 1968 m. rugsėjo mėn. bibliotekoje dirbo Aldona Hunaitė, kuri subūrė didelį skaitytojų būrį. Ji rengė literatūrinius vakarus, gausino fondus. Vėl dalis knygų gauta iš Pievėnų bibliotekos (956 egz.) ir Ruzgų (683 egz.). 1969 m. buvo beveik 2 tūkst. knygų.

1970 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Jovita Benediktavičienė (anksčiau bibliotekinį darbą buo dirbusi Žemalės bibliotekoje). Naujos knygos buvo atsiunčiamos kas mėnesį maždaug po 30-40 egz. į Tirkšlių paštą, iš kurio reikėjo parsivežti. Biblioteka pradėjo bendradarbiauti su Balėnų mokykla. 1971 m. išrinkta bibliotekos taryba. 1974 m. bibliotekai buvo suteiktas „Puikiai dirbančios bibliotekos" vardas. 1976 m. bibliotekoje suburtas aktyvas, kurį sudarė 26 žmonės, geriausi skaitytojai visuomenininkai, aktyvistai. Tais pačiasis metais bibliotekos fondas padidėjo iki 13 tūkst. egz., kadangi buvo uždaryta Pievėnų biblioteka, kuri tapo Balėnų bibliotekos knygų išdavimo punktu. 1977 m. buvo sutelkti 74 knygnešiai, biblioteka dirbo keturias dienas per savaitę ir vieną dieną Pievėnų knygų išdavimo punke.

Nuo 1993 m. bibliotekoje dirbo R. Pučinskienė. 2007 m. pabaigoje Balėnų bibliotekoje pradėjo dirbti ir iki šiol tebedirba Zita Tamoševičiūtė.

Knygų fondai ir skaitytojai

1967 m. buvo 1011, 1970 m. - 2627, 1975 m. - 4263, 1976 m. - 13305, 1980 m. - 11981, 1985 m. - 12330, 1990 m. - 12754 vnt. spaudinių. 1967 m. buvo 27, 1968 m. - 250, 1969 m. - 318, 1970 m. - 437, 1975 m. - 526, 1980 m. - 828, 1985 m. - 830, 1990 m. - 721 skaitytojas. 1976 m. buvo 817 skaitytojų, iš jų 205 vaikai. Pievėnų knygų išdavimo punkte skaitė 290 skaitytojų. Iš viso tais metai skaitytojams išduota 16448 vnt. įvairios literatūros. 1967 m. skaitytojams išduota 262, 1970 m. - 8834, 1980 m. - 18013, 1985 m. - 17462, 1990 m. - 15620 vnt. įvairių spaudinių.

2002 m. buvo 251 skaitytojas, jiems išduota 11276 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 8694 vnt. spaudinių, 253 skaitytojai, kuriems išduota 11202 vnt. literatūros. 2010 m. bibliotekos fonde buvo 8806 vnt. spaudinių, skaitė 203 skaitytojai, jie per metus apsilankė bibliotekoje 7976 kartus, jiems išduota 5541 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

Kraštotyra

Kraštotyrinę medžiagą pradėjo kaupti J. Benediktavičienė. Ji 1980 m. parengė „Trumpą Balėnų bibliotekos istoriją". Surinktas periodinės spaudos aplankalas „Balėnų miško partizanai", ūkio istorija, sudaryta kraštotyrinė kartoteka. 1997 m. R. Pučinskienė parengė darbą apie tremtinius „Gyva tremtinių atmintis".

Renginiai

Biblioteka rengia parodas, knygų aptarimus, skaitytojų konferencijas. 2012 m. vietos gyventojams buvo suorganizuoti kursai „Kompiuterinis raštingumas - geresnio bendruomenių gyvenimo garantas". Kursus baigė aštuoni Balėnų kaimo gyventojai[1].

Bibliotekos vedėjai

  • Nijolė Steponavičienė, 1967-1968
  • Elena Jucaitė, 1968 - 1968 08
  • Aldona Hunaitė, 1968 09 - 1970
  • Jovita Benediktavičienė, 1970-1993
  • R. Pučinskienė, 1993-2007
  • Zita Tamoševičiūtė, nuo 2007-12-20

Šaltiniai

  1. Mokėsi kompiuterinio raštingumo // Santarvė. - 2012. - Lapkr. 6. - Nr. 127. - P. 4.

  • Benediktavičienė J. Trumpa Balėnų bibliotekos istorija. – Balėnai, 1980, p. 3-4, 6.
  • Benediktavičienė J. Balėnų filialo knygų fondo istorija ir nūdiena. - Mažeikiai. - 39 p.

Nuorodos

Literatūra

  • Rudokienė B. Iš sostinės į Balėnų biblioteką atkeliavo graži dovana: [Mažeikių raj.]. - Iliustr. // Santarvė. - 2000. - Gegužės 23.