Tirkšlių biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Tirkšlių biblioteka

Nuotraukos laikinai nėra

Seniūnija: Tirkšlių seniūnija
Adresas: Tirkšliai, Tirkšlių p-tas, Dariaus ir Girėno g. 13, LT-89328
Telefono Nr.: 8-443-48220
Vadovė: Bronislava Kimtienė
Dokumentų fondas: 14570 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 205 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1937 m.
Virkutienės namas, kuriame po karo buvo įsikūrusi Tirkšlių biblioteka
1959 m. šiame pastate įsikūrė biblioteka ir yra iki šiol
Tirkšlių bibliotekos vedėja Aldona Gerulskytė, dirbusi nuo 1946 iki 1950 m.
Ilgiausiai išdirbusi bibliotekos vedėja Rozalija Barzdytė-Rimkuvienė

TIRKŠLIŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

1933 m. Tirkšliuose jau veikė šaulių būrio biblioteka, kurioje buvo 380 egz. knygų ir 32 skaitytojai, kurie perskaitė 212 egz. spaudinių [1]. Biblioteka Tirkšliuose įsteigta 1937 m. Patalpos buvo nuomojamos privačiame Stanislovo Virkučio name. Tame pačiame name buvo ryšių skyrius ir miestelio valsčius. Biblioteka buvo įsikūrusi mažame kambarėlyje, kuriame buvo trys namų darbo lentynos, stalas ir du krėslai. Nebuvo elektros, vakarais degdavo žibalinę lempą. Visos tos trys įstaigos mokėjo S. Virkučiui nuomą. Kas buvo pirmasis bibliotekos darbuotojas, nežinoma, nėra tikslių duomenų ir koks buvo fondas. Žinoma tik, kad buvo nedaug knygų ir laikraščių. Ir patalpos, ir darbuotojai dažnai keitėsi.

Karo metais didelė dalis fondo buvo sunaikinta, knygos buvo išsvaidytos ir mėtėsi gatvėse. Bibliotekoje dirbo iš Ylakių atvykusi Stasė Milvydaitė. Aktyviausias šiuo laikotarpiu skaitytojas buvo Ignas Gerulskis. Pokario metais įkurtas ir Tirkšlių klubas-skaitykla, kuris vėliau uždarytas, o knygos atiteko bibliotekai. Pokario metais knygas bibliotekininkai rinko iš skaitytojų, paimamos iš Žemalės, Pievėnų, Spurganų, Geidžių kilnojamųjų bibliotekėlių, kuriose dirbo Ilmaras Strikys, Aleksandra Končienė, R. Bučienė.

1946 m. bibliotekos vedėja dirbo Aldona Gerulskytė, o kilnojamojo fondo bibliotekos vedėja - Bronė Tėvelytė. Namas, kuriame buvo įsikūrusi biblioteka, nukentėjo nuo karo, todėl ji 1945 m. perkelta į Virkutienės gyvenamą namą. Čia buvo du maži kambarėliai. 1948 m. bibliotekos vedėja A. Gerulskytė pirmoji suklasifikavo Tirkšlių bibliotekos knygas ir pradėjo sudarinėti katalogus, pritraukė apie 300 skaitytojų, turėjo 3 kilnojamas bibliotekėls, ruošė knygų aptarimus, kausimų-atsakymų vakarus, pastatė inscenizaciją pagal P. Cvirkos knygą „Žemė maitintoja". Prie bibliotekos veikė meno saviveiklos ratelis, tautinių šokių ratelis, šaškių ir šachmatų būrelis. 1950 m. biblioteka perkelta į Kučkienės namą, kuriame skirti du kambariai.

Bibliotekos darbuotojai keitėsi kas keleri metai. 1951 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Pijus Rakštys. Jis tęsė pradėta katalogą, organizavo skaitytojų konferencijas, pritraukė 400 skaitytojų, buvo atsakingas už visą saviveiklinį darbą apylinkėje, todėl nedarbo metu organizuodavo šokius, prie bibliotekos buvo suorganizavęs saviveiklininkų ratelį, kuriam pats ir vadovavo. Taip pat prie bibliotekos veikė ir sporto ratelis. 1952 m. Milda Širvinskienė įsteigė 5 kilnojamasias bibliotekėles, pradėjo dirbti bibliografinį informacinį darbą.

1956 m. atėjo dirbti specialistė, baigusi Vilniaus kultūros-švietimo technikumą – I. Auksakytė-Kekienė. Bibliotekos fonde buvo 10181 vnt. spaudinių, sutelkta 350 skaitytojų. Tuo metu biblioteka aptarnavo 3 kilnojamasias bibliotekėles. 1958 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Rozalija Barzdytė-Rimkuvienė, kuri dirbo šioje bibliotekoje 44 metus. 1959 m. biblioteka perkelta į kitas patalpas, kuriose yra ir dabar. Čia buvo vienas didelis kambarys, įvesta elektra, o knygų fondas 11 tūkst. egz. 1984 m. atliktas kapitalinis remontas, įvestas centrinis apšildymas. Bendras visų patalpų plotas - 92 m².

1959 m. bibliotekoje įsteigtas antras bibliotekininko etatas, antrąją bibliotekininke 1959-01-10 pradėjo dirbti Stanislava Juciutė, 1961 m. Birutė Andijauskienė, po jos - Petrė Vanagaitė, 1962 m. Lilija Šukauskaitė. 1962 m. antrojo bibliotekininko etatas panaikintas. Centralizavus rajono bibliotekas, 1976-01-01 bbliotekoje buvo 21614 egz. įvairių spaudinių. Kasmet vidutiniškai biblioteka iš Centrinės bibliotekos komplektavimo ir tvarkymo skyriaus gaudavo apie 800 egz. naujų knygų

Nuo 2002 m. bibliotekoje dirba Bronislava Kimtienė. 2002 m. buvo 190 skaitytojų, išduota 11375 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 15069 vnt. spaudinių, 210 skaitytojų, jiems išduota 9815 vnt. įvairios literatūros. 2010 m. per metus apsilankė 2719 lankytojų, jiems išduota 7344 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

Knygų fondai ir skaitytojai

1958 m. buvo 11052, 1976 m. - 22567, 1980 m. - 26834, 1985 m. - 27940, 1990 m. - 27190, 1992 m. - 25063 egz. spaudinių.

Skaitytojų skaičius: 1958 m. - 481, 1976 m. - 990 (iš jų vaikų -372), 1980 m. - 1050 (402), 1985 m. - 1000 (403), 1990 m. - 870 (344), 1992 m. - 800 (350).

Iš viso buvo išduota leidinių: 1976 m. - 17062, 1980 m. - 19631, 1985 m. - 18619, 1990 m. - 15539, 1992 m. - 15000 egz.

Kraštotyra

1958 m. buvo sudaryta kraštotyrinė kartoteka (R. Barzdytė-Rimkuvienė). Kaupia medžiagą apie žemiečius: Konradą Kavecką, Bronių Pundzių, Boleslovą Kavecką, Vytautą Klovą. Sudaryti straipsnių, iškarpų, personalijų, nuotraukų aplankai. Surinkta medžiaga apie buvusį Jaunosios gvardijos kolūkį.

Renginiai

1948 m. vadovaujant A. Gerulskytei pastatyta Žemaitės „Petro Kumelio" insenizacija. 1952 m. bibliotekoje buvo surengtas rajoninis bibliotekininkų seminaras.

Vedėjai

 • Stasė Milvydaitė, 1941
 • Adona Gerulskytė, 1946-1950
 • Stasė Jasmontienė, 1947
 • Bronė Tėvelytė, 1948
 • Aleksandra Končienė, 1949
 • Pijus Rakštys, 1951-1952
 • Milda Širvinskienė, 1952-1956
 • Janina Auksakytė-Kekienė, 1956-58
 • Rozalija Barzdytė-Rimkuvienė, 1958-2002
 • Bronislava Kimtienė, nuo 2002

Šaltiniai

 1. Bibliografijos žinios. - 1933. - Nr. 5 (35). - P. 152.

 • Plastinina B. Mažeikių rajono CBS Tirkšlių bibliotekos istorija (1937-1987). – Tirkšliai, 1987. – 69 p.
 • R. Rimkuvienė. Tirkšlių bibliotekos fondų istorija ir nūdiena. - Tirkšliai, 1992. - 55 p.

Nuorodos