Ukrinų pagrindinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
20:42, 18 rugsėjo 2017 versija, sukurta Tadas12 (Aptarimas | indėlis) (Nuspręsta mokyklą uždaryti.)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Ukrinų pagrindinė mokykla
Ukrinų pagrindinė mokykla
Ukrinų pagrindinė mokykla
Informacija
Adresas: LT 89432 Židikų sen., Ukrinų k.
Tel./Faksas: 8-443-90530
Ofic. tinklalapis: [1]
Direktorė (-ius): Vanda Staškuvienė (nuo 1982-04-07 m.)
Mokinių skaičius: 85 (2013 m.)
Mokytojų skaičius: 15 (2013 m.)
Klasių komplektų skaičius: 7 (2008/2009 m.m.)
Ukrinų pradžios mokyklos pažymėjimas, 1934 m.

UKRINIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA yra Židikų seniūnijoje, Ukrinų k. Nuo 2017-09-01 likviduojama.

Istorija

Ukrinų k. gyventojas Juozas Inta jau 1919 m. rūpinosi mokyklos įsteigimu, buvo ieškoma mokytojų, surastos ir suremontuotos patalpos. Baigęs mokyklą Juozas dirbo pas tėvus žemės ūkio darbus, mokė valstiečių vaikus. Jo dėka iki 1917 metų dalis apylinkės jaunimo pramoko skaityti ir rašyti. Mokėdamas rusų kalbą užsiprenumeruodavo laikraščių, įsigydavo knygų. Sekė įvykius tarptautiniame gyvenime ir šalies viduje. Ukrinų k. nuo 1919 iki 1923 metų veikė pradinė mokykla, bet 1923 m. ji buvo perkelta į Bukončių k. Tačiau dėl mokyklos iškėlimo dalis tėvų visai neleido savo vaikų mokytis ir reikalavo mokyklą vėl įkurti Ukrinuose.[1].

1920 m. apylinkės gyventojams reikalaujant Bukončių kaime buvo įsteigta pradinė mokykla. 1923 metais gyventojai patys suremontavo Ganusevičiaus ūkyje buvusį seną namelį Ukrinų kaime, prie bažnyčios, ir buvo įsteigta pradinė mokykla. Suolų nebuvo, patys ukriniškiai paskolino tris stalus, sunešė ilgus suolus. Pradžioje buvo tik viena klasė, kitais metais - jau I ir II klasė, o vėliau, nuo 1925 m., buvo visos keturios pradinės mokyklos klasės. Pirmosios mokytojos: E. Lileikaitė, Paltarokaitė ir Stančuikaitė. Prie pirmosios mokyklos organizavimo, aprūpinimo inventoriumi daug prisidėjo Ukrinų pradinės mokyklos mokytoja Stančikaitė.

1925 m. Pocaičių kaimo ūkininkas Ruika pastatė Ukrinų kaime namą, kurį išnuomojo valstybei ir čia 1925-1926 m. buvo perkelta Ukrinų pradinė mokykla. Patalpos jau buvo kiek pritaikytos mokyklai: įrengtos dvi klasės (visiems keturiems skyriams), mokytojų kambarys ir butas mokytojams. Nuo 1927-10-25 mokytoja dirbo Morta Slabaitė, baigusi Šiaulių mokytojų seminarijos du kursus [2]. 1935-40-aisiais mokykla jau turėjo savo bibliotekėlę. Tai metais mokėsi apie 40 mokinių. Dirbo dažniausiai du mokytojai.

1930-1941 m. Ukrinų pradinei mokyklai vadovavo Zenonas Stirbys. Atsakydamas į klausimą: „Ką galite dirbti be mokyklos darbo?“ Zenonas Stirbys 1932 metais balandžio 21 dieną anketoje įrašė: „Jokio kito darbo negaliu dirbti". 1945 m. (tada jau mokytojavusį Leckavoje) išvežė į tolimąją Baškiriją. Tais metais ten ir mirė. Senesnių ukriniškių atmintyje šis žmogus išliko kaip labai mylėjęs vaikus, daug gero juos išmokęs.

Ilgai mokytojavo Ostachavičiūtė ir kiti. Nemaža dalis mokinių nebaigdavo 4 klasių, nes reikėjo užsidirbti pragyvenimui. Dažniausiai vaikai pramokdavo tik skaityti ir rašyti, skaičiuoti.

1940 m. respublikoje buvo įvedamas privalomas pradinis mokymas. Klases pripildė buvusių bežemių ir mažažemių valstiečių vaikai. Ankštos patalpos pasidarė ir Ukrinų pradinėje mokykloje. Todėl papildomai buvo įrengta kita klasė. Dirbo du mokytojai. Vienas su I-III ir kitas su II-IV klasėmis. Mokinių skaičius visoje mokykloje siekė 86. 1940-aisiais Juozas Inta vadovavo prie Bukončių pradinės mokyklos sudarytiems rusų kalbos kursams, 1941 m. pavasarį išrinktas Bukončių apylinkės tarybos sekretoriumi. 1941-1945 m. mokykloje dirbo mokytojai Gustaitis su žmona ir Kazimieras Pučinskas. 1946-1952 m. mokyklos vedėja buvo Skaržinskienė. Mokytojais dirbo Bardziliauskų šeima. 1952 m. atidaroma 5 klasė, 1953 m. - 6 klasė, 1954 m. - 7 klasė. 1957 m. rugsėjo 1 d. mokyklai pradėjo vadovauti Jonas Lenkevičius. Trejus metus prie mokyklos buvo triušių ferma. Mokykloje dirbo mokytojai Želvienė, Petrulevičienė, Miniotienė, Algis Paulauskas, Derutaitė ir kt. 1960 m. mokykla tapo aštuonmete.

1965 m. mokykla perkelta į naują mūrinį pastatą. 1966 m. išleista pirmoji aštuntokų laida. 1988 m. pristaytas priestatas, sporto salė, vestibiulis, rekonstruotas senasis pastatas, kuriame mokykla yra iki šiol. 2006 m. ES lėšomis padaryta dalinė apšiltinimo renovacija.

Nuo 1986 m. mokykla devynmetė, nuo 1993 m. - pagrindinė. 1993 m. mokėsi 92 mokiniai. 2003 m. Ukrinų bažnyčioje pašventinta mokyklos vėliava. K. Šiaulys parašė muziką mokyklos dainai. Prieš ketverius metus mokykloje pagal lietuvių ir švedų projektą įsteigta organizacija „Gelbėk vaikus". Būrelyje nuolat yra apie 15 vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Anglų kalbos vyr. mokytoja Vilma Urbonienė ir technologijų, etikos mokytoja Geleta Karčekovienė, bendraujančios ir dirbančios su vaikais, yra pastebėjusios, kad daugelis jų „pražysta" patekę mokytojų globon. Anot pedagogių, ne vienas mokinys turi gebėjimų, kurie galbūt niekada nebūtų prasiskleidę.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos atidaryta mišri ikimokyklinio ugdymo grupė, kurią lanko 15 vaikų. Su šia grupe dirba Sonata Kasperavičienė ir Danutė Kučinskienė.[3].

Mokykloje veikė kapela, šokių ansamblis, ateitininkų būrelis, dailės studija.

Pavaduotojas popamokinei veikali - Kęstutis Šiaulys, pavaduotojas ūkio reikalams - Albertas Veselis, sekretorė - Rasa Finikienė [4].

Prieš prasidedant 2017-2018 mokslo metams buvo planuojama mokyklą reorganizuoti į pradinę mokyklą. Vis dėlto, nesusirinkus reikiamam mokinių skaičiui, mokyklos steigėja Mažeikių rajono savivaldybės administracija nusprendė mokyklą uždaryti [5].

Mokiniai

 • Ričardas Grušas (g. 1950 m.) - Mažeikių muzikos mokyklos direktorius.
 • Vigilijus Eidimtas, verslininkas.
 • Gediminas Januška, verslininkas.

Direktoriai

 • Skaržinskienė, 1946-1952 m.
 • Kostas Šiaulys, 1954-1957 m.
 • Jonas Lenkevičius, 1957-09-01 - 1965
 • Vytautas Jakutis
 • Vanda Staškuvienė (nuo 1982-04-07 m.)

Šaltiniai

 1. Žemaitis. - 1925. - Bal. 19. - Nr. 4. - P. 2.
 2. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 10. - P. 1129.
 3. Kęstutis Šiaulys. Ukriniškiams - dviguba Rugsėjo 1-oji // Santarvė. - 2011. - Rugs. 6. - Nr. 100. - P. 5.
 4. Vytautas Malūkas. Ukrinų mokyklai - 90 metų // Santarvė. - 2013. - Bal. 27. - Nr. 47. - P. 7.
 5. http://www.santarve.lt/aktualijos/ukrinuose-islaikyti-mokyklos-nepavyko/ Ukrinuose išlaikyti mokyklos nepavyko