Voverių bendruomenė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

VOVERIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ, visuomeninė organziacija Voverių k. Pirmininkė Irena Daubarienė (nuo 2011 m., iki tol - Vytautas Petreikis).

Bendruomenė pradėjo burtis 2006 m. vasaros pabaigoje. Vienas iš steigėjų - Vincas Daubaris. Iniciatyvinės grupės įkūrėjas - Steponas Šetkauskis, kuris vėliau buvo išrinktas Voverių seniūnaičiu. Lapkričio pab. vyko steigiamasis susirinkimas, kuriame sudaryta septynių narių taryba. Bendruomenės pirmininku išrinktas Vytautas Petreikis, kuris bendruomenei vadovavo pernkerius metus. Bendruomenė įregistruota 2006 m. gruodžio 22d.

Organizacijos tikslai: atstovauti kaimo gyventojams; ugdyti gyventojų bendruomeniškumą; ginti gyventojų teises, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką; palaikyti ir plėtoti kaimo infrastruktūrą; plėtoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą, domėtis ir puoselėti kaimo istoriją ir papročius.

Bendruomenės aktyvistai dalyvavo rengiant Tirkšlių seniūnijos 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją. Glaudžiai bendraujama su seniūnija sprendžiant Voverių gyventojams aktualius ūkinius klausimus. Bendruomenė neturi savo patalpų, todėl padeda seniūnijai organizuoti kultūrinius renginius ir patys juose dalyvauja. Vasaromis susirenka į bendruomenės šventę Žiedo gatvės skverelyje. 2013 m. surengė vasaros šventę. Renginio metu tvarkingiausiomis išrinktos Danutės ir Jono Dargių, Almos ir Antano Valtų, Aušros ir Algirdo Kesminų sodybos. 2015 m. surengta tradicinė šventė „Voverių gegužinė".

Šaltiniai

  • Gajutė Abelkienė. Bendruomenė, atkakliai siekianti savo tikslo // Būdas žemaičių. - 2013. - Nr. 68. - P. 8.
  • Neringa Švelnienė. Bendros šventės - paskata bendrauti // Santarvė. - 2015. - Liep.16. - Nr. 78. - P. 4.