Vilniaus Aušros Viekšnių skyrius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

„VILNIAUS AUŠROS" VIEKŠNIŲ SKYRIUS, visuomeninė organziacija.

1906 m. skyrių įsteigė Viekšnių bažnyčios vikaras Pranas Viliūnas. Kadangi „Vilniaus aušra” buvo dvasininkų organizacija, turėjusi tikslą sustiprinti bažnyčios įtaką ir atitraukti darbo liaudį nuo revoliucinės veiklos, Viekšnių skyriuje darbas buvo organizuojamas priešinga linkme. Į skyriaus valdybą nariais, be katalikų, buvo priimta ir daug netikinčių. Viekšniuose „Aušros” skyrius organizavo visuomenės poilsio vakarus, paskaitas, kurios nieko bendro neturėjo su religija. „Aušros” skyriaus veikla nepatiko vietos klebonui Juozapui Zaleskiui. Jis kreipėsi į Kauno vicegubernatorių Griazevą motyvuodamas, kad P. Viliūnas į skyrių priėmė nariais laisvamanius ir cicilikus, kurie savo veikla kompromituoja bažnyčią. Kauno vicegubernatorius su Vilniaus gubernatoriaus žinia uždarė „Aušros” skyrių Viekšniuose.

Šaltiniai

  • Lauraitis Vincas. Ištikimas liaudžiai: 100-ąsias Prano Viliūno gimimo metines pažymint // Vienybė. — 1982. — Bal. 17, 20.