Tučių dvaras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Tučių dvaro (buvusio Sisojevo dvaro) pastatas. Kairėje šulinys

Sudėti tik lit. šaltiniai, reikalinga tikslinti, taisyti, koreguoti.

 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.

TUČIŲ DVARAS, Kontrimų dvaras. Rusų imperatorienė Kotrina ne tik Tučių dvarą, bet visą žemės plotą, esantį tarp Kapėnų, Tryškių, Užlieknės, Laižuvos ir Leckavos dovanojo „vaivadai” Chominskiui. Chominskis tiek prasiskolino, kad nebegalėjo savo skolų padengti, todėl buvo atimta nuo jo žemė ir padalinta skolintojams, kurių buvę 101. Tuo būdu, Chominskio valdytame žemės plote susidarė 101 dvaras. Tučių dvaro apylinkės atiteko grafui Tizenhauzui, viso 40 valakų (...). Grafas Tizenhauzas apie 1810 m. savo dvarą pardavė Kontrimui Jurgiui. Kontrimui Jurgiui mirus, šis dvaras įpėdinystės teisėmis atiteko jo sūnui Kontrimui Feliksui. Kontrimas Feliksas buvo baigęs universitetą, pavyzdingai gyvenęs ir tinkamai tvarkęs savo dvarą. Pas Kontrimą Feliksą atvažiuodavo vasaroti Simanas Daukantas ir Vilniaus Universiteto prof. Barkauskas. Kontrimas Feliksas, būdamas griežtas lenkų patriotas, negalėjęs šaltai žiūrėti į lenkų reikalus, todėl lenkmečių laikais (1863 m.) savo namo rūsiuose slaptai laikęs lenkų kareivius. Sužinoję apie tai kazokai, Muravjovo pasiųsti, užpuolę lenkus. Kontrimą Feliksą Muravjovas išsiuntęs į Šiaulių kalėjimą, kur šis ir miręs (1865 m.), o turtą konfiskavęs. Kontrimo įpėdiniai šio dvaro negalėję gauti dėl to, kad Muravjovo padaryto žygio ir senatas negalėjęs atmainyti, pakeisti. Imperatorius Nikalojus norėjęs šį dvarą parduoti, bet, neatsiradus pirkėjų, iki jo mirties pavedęs liustratoriui Sisojevui Aleksandrui. Sysoj[ev]ai šiame dvare pragyve[nę] apie 60 metų. Lietuvos valdžia dvarą išparceliavo, o jo centrą pavedė mokyklai. Prie kelio iš Smiltynės miško Tučių II mokyklos link, Žukausko žemėje dar 1863 m. yra buvęs mažas Baltakių miestelis. Bažnyčiai vieta buvo numatyta Smiltynės miško kapinėse. Atsiradus daugiau šalininkų, bažnyčia buvo pastatyta Nerindaičių kaime. Pastačius Nerindaičių bažnyčią, Baltakių miestelis ėmęs nykti, skursti ir, pagaliau, buvo visai panaikintas[1].

Vietiniai gyventojai dar pamena dvaro kieme išlikusį leistą šulinį. Jo rentinys buvo išmūrytas iš akmenų, o stogas turėjęs varpinės išvaizdą. Iki pusės šulinys buvo išklotas grindimis. Iš Kontrimų dvaro likęs apleistas pastatas, kiti jau nuardyti. Kolūkio laikais buvo gyventa, bet neprižiūrėjo, todėl sodyba sunyko. [2].

Šaltiniai

  1. Viekšnių dvaruose vasarodavo Sim. Daukantas // Verslas: Savaitinis lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų laikraštis. - 1937. - Nr. 29 - 30 (283 - 284). - Liep. 16. - VI metai. - P. 5.
  2. Kontrimų dvaras // Trečiadienio valanda. Būdas žemaičių priedas. - 2003. - Balandžio 23. - P. 2.

  • Bronislovas Kerys. Viekšnių kraštas. Bibliografija ir žinios krašto istorijai. DVD. Viekšniai, 2007.