Povilas Tautvaišas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Tautvaišas Povilas)
Jump to navigation Jump to search
Povilas Tautvaišas

TAUTVAIŠAS POVILAS (g. 1883-01-02 Alsių k., Žagarės vls., Šiaulių apskr. - m. 1957-05-12 Mažeikiuose; palaidotas Mažeikių kapinėse), gydytojas, teismo medicinos ekspertas ir patologas.

Gimė ūkininkų Barboros ir Jono Tautvaišų šeimoje, kurioje augo trys dukros ir penki sūnūs. Baigęs Mintaujos gimnaziją, 1904 m. įstojo į Tartu universiteto medicinos fakultetą, kurį baigė 1911 m. ir gavo bendrosios praktikos gydytojo diplomą. Baigęs mokslus grįžo į Lietuvą ir kurį laiką dirbo gydytoju Laižuvoje. Dirbdamas Laižuvoje susitiko ir 1913 m. vedė čia mokytojavusią Sofiją Petrauskaitę. Aktyviai veikė visuomeninimae gyvenime, 1913 m. buvo kratomas už lietuvišką veiklą Laižuvoje, 1915 m. Vilniuje dirbo Lietuvių draugijoje nuo karo nukentėjusiems šelpti, teikdamas medicinos pagalbą pabėgėliams ir kt. I pasaulinio karo metu mobilizuotas tarnavo gydytoju rusų kariuomenėje Padniestrėje. 1916 m. Bychovo mieste gimė sūnus Povilas. Pasibaigus karui, 1918-11-01 gydytojo šeima grįžo į Lietuvą. Apsigyveno Medemrodėje (Akmenės raj.) grafo N. Zubovo dvare. Akmenėje įsteigė privatų kabinetą ir ėmėsi gydytojo darbo.

Nuo 1919 m. iki 1957 m. P. Tautvaišas dirbo Mažeikuose. 1919-08-01 paskirtas Mažeikių apskrities vyriausiuoju gydytoju, trumpai dirbo ir Mažeikių ligoninės vyriausiuoju gydytoju. Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu buvo teismo gydytojas, dėstė higieną gimnazijoje. 1939 m. buvo paskirtas Mažeikių šaulių XIII rinktinės sanitarinės dalies viršininku. Nacių okupacijos metais jis ir toliau dirbo apskrities gydytoju. Šiuo laikotarpiu jam kaip vyriausiajam apskrities gydytojui buvo įsakyta prižiūrėti ir žydų holokausto vietas. 1944 m. lapkričio 15 d. apskrities Sveikatos skyriaus įsakymu P. Tautvaišas paskirtas apskrities epidemiologu. Nuo 1945-02-01 paskirtas Mažeikių ligoninės užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėju. 1945-02-17 sovietų valdžios areštuotas ir ištremtas prie Belomoro kanalo statybos. Tremtyje gydė belaisvius. 1945 m. lapkričio mėn. iš lagerio buvo paleistas ir sugrįžo į Mažeikius. 1946-01-14 buvo paskirtas Mažeikių apskrities gydytoju - medicinos teismo ekspertu. Šiose pareigose dirbo iki mirties. Be šių pareigų, jam buvo pavesta dalyvauti II-ojo pasaulinio karo dalyvių gydymo ir invalidumo nustatymo komisijos darbe. Buvo paskirtas moksleivių priėmimo į Amatų mokyklą sveikatos patikrinimo komisijos pirmininku. Nuo 1947-03-01 dar ėjo ir Mažeikių poliklinikos paauglių kabineto vedėjo pareigas.

Sūnus Povilas Tautvaišas (g. 1916-05-06) - lietuvių šachmatų meistras, 1934 m. baigė Mažeikių gimnaziją.

Literatūra

  • Muturas A. Kas Jūs Povilai?!

Šaltiniai

  • Muturas A. Gydytojas, kurį mylėjo žmonės // Santarvė. - 2009. - Sausio 8. - Nr. 3. P. - 5, 10.
  • A.A Povilą Tautvaišą prisimenant //Draugas. - 1990. - Lapkričio 19.
  • „... Jie nesugrįžo žemėn, kur visados norėjo būti". Kraštotyros aplankas. - Mažeikių centrinė biblioteka. - 1995. - P. 10.
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1964. - T. 30. - P. 464.