Donius Remys

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Remys Donius)
Jump to navigation Jump to search
Donius Remys

REMYS DONIUS (g. 1925-02-10 Mažeikiuose - m. 2013-01-17 Palangoje; palaidotas Čikagoje), poetas, filosofas, inžinierius.

Nuo pirmos klasės priklausė literatų būreliui, vėliau buvo valdyboje. Dalyvavo Mažeikių ir kaimyninių gimnazijų pasirodymuose. 1944 m. baigė Mažeikių gimnaziją ir tais pačiais metais su tėvais pasitraukė į Vakarus. Paskutiniuosius karo mėnesius praleido Bavarijoje. Vokietijoje Eichšteto ir Tiubingeno universitetuose studijavo psichologiją ir filosofiją. Dirbo mokytoju Ingolštato lietuvių gimnazijoje, kur dėstė psichologijos pradmenis, dalyvavo skautų veikloje. 1950 m. emigravo į JAV, gyveno Čikagoje. Dirbo fabrike, studijavo inžineriją Čikagos techniškoje kolegijoje, vėliau dirbo inžinieriumi įvairiose firmose. Eilėraščius spausdino išeivių spaudoje. Mėgo keliauti. Aplankė daug kraštų visuose kontinentuose.

Atsikūrus Lietuvai, grįžo į tėvynę, nuo 1992 m. gyveno Palangoje. Periodiniuose leidiniuose „Draugas", „Lietuvių dienos", „Aidai", „Laiškai lietuviams", „Pradalgės metraštis", „Mūsų Vytis" ir kt. yra paskelbęs savo poezijos.

Išleido 10 poezijos knygų: „Išsipildymo sala" (1992 m.), „Auksinė vasara" (1993 m.), „Išlikęs džiaugsmas" (1994 m.), „Svajonių gėlės" (1995 m.), „Klajūno kelias" (1997 m.), „Pažinimo gėlės" (1997 m.), „Laiko riboje" (1998 m.), „Šviesos klasta" (2000 m.), „Širdies daina" (2001 m.), „Laiko vėjas" (2001 m.). Poezijoje vyrauja meilės, tėvynės ilgesio motyvai.

1992 m. lankėsi Mažeikiuose. Viešnagės metu draugui paliko pluoštą savo eilėraščių, kurie buvo išspausdinti rajoniniame laikraštyje „Santarvė". Nuo 1995 metų įsteigęs savo vardo Premiją geriausiems Merkelio Račkausko gimnazijos poetams.

Broliai: Bronius Remys, Juozas Remys.

Literatūra

  • Skiparienė Rūta. Poetas [mažeikiškis] Donius Remys / redagavo Dangira Undžienė. – Mažeikiai, 2001. - 70 p. (kraštotyrinis darbas).
  • Prisijaukinę Mūzą. Poezijos ir prozos antologija. Sud. J. Butnorienė. - Mažeikiai. - 2009. - 140 p. - P. 129-131, 135. ISBN 978-9955-911-14-2.

Šaltiniai

  • Lengvenis J. Žmogaus ir laiko dialogas // Santarvė. - 1992. - Gruodžio 23.
  • Mano jaunystės gatvė //Santarvė. - 1992. - Gruodžio 23.
  • Žemaičių žemė. - 1944. - Nr. 2. - P. 32.
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1969. - T. 36. - P. 467.
  • JAV lietuviai. - V. - D. 2. - P. 183.
  • Lietuvių literatūros enciklopedija. - V., 2001. - P. 418.
  • Vanagas V.Lietuvių rašytojų sąvadas. - V., 1996. - P. 367.