Purvėnų kaimo bendruomenė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

PURVĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ, visuomeninė organizacija, veikianti Purvėnuose. Pirmininkė Laima Virkutienė (nuo 2011 m.)

Įsikūrė 2003-11-10. Iniciatyvinei grupei vadovavo Purvėnų bibliotekos vedėja Zita Stonienė. 119 narių. Taryba: Zita Stonienė, Dalia Kundrotienė, Jovita Pranckevičienė, Paulius Erlickas, Rimantas Jancevičius (pirmininkas, vėliau pirmininku išrinktas P. Erlickas), Elena Baranauskienė. Veikė ir jaunimo klubas (įk. 2004-04-03).

Tradiciniai renginiai: Užgavėnės, Moters diena, Motinos diena, Žemės diena, Humoro popietė, vakaronės, gegužinės (Antaninės). Buvo susibūrusi saviveiklininkų grupė, kuriai vadovavo kultūros-meno vadovės specialybę turinti Jovita Pronckevičienė. Saviveiklininkų grupės sudėtis: Jovita Pronckevičienė, Dalia Kundrotienė, Elena Ramanauskienė, Petras Uikys, Paulius Erlickas ir kt. 2004 m. balandžio mėn. ši grupė suorganizavo popietę „Pasijuokime kartu". Anksčiau daug prisidėdavo mokykla, kuri uždaryta. 2012 m. pirmą kartą suorganizuotas Juozapinių jomarkas, o vasarą dvi gegužinės - per Antanines ir „Tėveliai čia gyveno ir aš čia gyvenu", taip pat vasarą purvėniškiai pirmą kartą keliavo į Anykščius.

2011-08-05 surengė Purvėnų kaimo 350-ies metų sukakties paminėjimą. Renginio metu atidengtas koplytstulpis (aut. Vytautas Vaizgiela), skirtas garbingai sukakčiai paminėti, vyko sportinės varžybos, koncertas. Renginį vedė bendruomenės atstovė, kultūrinės veiklos organizatorė Laima Virkutienė. Koplytstulpį pašventino Viekšnių parapijos klebonas kun. Kęstutis Zybartas.

Šaltiniai

  • R.Jancevičiaus iniciatyvus kolektyvas - pamatai bendruomenės plėtrai // Būdas žemaičių. - 2004. - Bal. 9.
  • L.Raugalienė. Kalbėjo ir dainavo apie gražaus Purvėnų kaimo pilką kasdienybę // Būdas žemaičių. - 2004. - Bal. 9.
  • Gajutė Abelkienė. Bendruomenė, kurianti naujas tradicijas // Būdas žemaičių. - 2012. - Rugpj. 3. - Nr. 59. - P. 8.