Pikelių bendruomenė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.

PIKELIŲ BENDRUOMENĖ, visuomeninė organizacija, įsikūrusi Pikelių miestelyje.

Įregistruota 2003 m. gruodžio 31d. Nuo įsikūrimo bendruomenei vadovavo V. Priedininkienė. 2008 m. pirmininku išrinktas E. Švažas, 2011 m. - Inga Stankevičienė. Bendruomenės taryba renkama dvejiems metams iš 9 narių. Bendruomenės veiklą kontroliuoja revizinė komisija.

Bendruomenės tikslai: vienyti Pikelių miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus, ugdyti jų bendruomeniškumą, rūpintis miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų gerove. Skatiname domėjimąsi savo miestelio ir krašto istorija.

Bendruomenė nuo 2008 metų leidžia mėnesinį laikraštį „Pikelių verpetai“, miestelio centre pastatyta skelbimų lenta, išrinkti gatvių komendantai. Bendruomenė didelį dėmesį skiria miestelio aplinkos tvarkymui. Organizuojamos talkos, pagerbiami savo gyvenama aplinka besirūpinantys gyventojai. Tvarkoma šaulių aikštė. Bendruomenė daug pastangų įdėjo, kad Pikeliuose išliktų pagrindinė mokykla, kad mokykloje būtų įsteigta mišri priešmokyklinio ugdymo grupė.

Mokyklos direktorė sudarė sąlygas miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams tris kartus per savaitę naudotis mokyklos sporto sale. Bendruomenės krepšinio komanda dalyvauja varžybose ir 2008 m. užėmė pirmą vietą tarp Židikų seniūnijos komandų. Bendruomenė padeda įgyvendinti Pikelių parapiją aptarnaujančio kunigo iniciatyvas, bendradarbiauja su Lūšės, Leckavos bendruomenėmis, Židikų seniūnija, Pikelių kultūros namais, biblioteka, pašto skyriumi, medicinos punktu, Pikelių Bočių klubo ir Caritas kolektyvais. Palaikomas nuolatinis ryšys su išrinktais Seimo nariais. Bendruomenė dalyvauja skelbiamų rajoninių ir respublikinių projektų konkursuose. Rūpinantis miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų užimtumu, organizuojamos šventės, vakaronės. Miestelio centre kasmet puošiama eglutė.

Bendruomenės pastangomis 2009 m. birželio mėn. Pikeliuose atkurta Lietuvos šaulių sąjungos aikštė. 2009 m. liepos mėn. prie Vytauto Didžiojo paminklo surengta Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo šventė.

Kronika

 • 2008 m. sausio mėn. 31 dieną įvyko bendruomenės ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Išrinktas naujas bendruomenės pirmininkas Erlandas Švažas. Perrinkta bendruomenės taryba.
 • 2008 m. paruoštas projektas „Visuminis sveikos gyvensenos ugdymas Pikelių bendruomenėje“. Gauta parama iš ES struktūrinio fondo. Projektas įvykdytas.
 • Pikelių bendruomenės pastangomis išsaugota Pikelių pagrindinė mokykla, ją buvo norima reorganizuoti į pradinę mokyklą.
 • 2008 m. gautas finansavimas iš Nevyriausybinių organizacijų programų (finansuojamų iš savivaldybės administracijos biudžeto ir nebiudžetinių lėšų). Įsigyta motorinė žolės pjovimo mašina „Stiga SB 27GD“ ir lazerinis spausdintuvas.
 • 2008 m. paruoštas projektas „Šventas Jurgeli, atrakink Pikelių žemelę“. Gauta parama iš ES struktūrinio fondo. Projektas įvykdytas.
 • Pikelių bendruomenė kreipėsi dėl Pikelių pagrindinėje mokykloje mišrios darželio grupės įsteigimo. Grupė įsteigta.
 • 2008 m. pašalinti Pikelių Šv. Trejybės bažnyčiai priklausančio pastato, kuriame buvo įsikūrę kultūros namai, pastato griuvėsiai.
 • 2008 m. organizuota Žolinės šventė, siekiant ugdyti Pikelių miestelio ir aplinkinių kaimų žmonių bendruomeniškumą. Išlaikytos ankstesnių švenčių tradicijos.
 • 2008 m. Pikelių miestelio centre pastatyta skelbimų lenta.
 • 2008 m. pradėtas leisti laikraštis „Pikelių verpetai“.
 • 2008 m. bendruomenės krepšinio komanda dalyvavo Židikų seniūnijos organizuojamose varžybose, kuriose užėmė I vietą.
 • 2009 m gautas finansavimas iš Nevyriausybinių organizacijų programų (finansuojamų iš savivaldybės administracijos biudžeto ir nebiudžetinių lėšų). Įsigytas benzininis generatorius
 • 2009 m. organizuota Žolinės šventė. Tęsiamos šventės tradicijos.
 • 2009 m. Pikelių bendruomenė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Telšių apskrities Žemaitijos Šaulių 8-ąja rinktine, dėl Šaulių aikštės atkūrimo projekto.
 • 2009 m. liepos mėn. prie Vytauto Didžiojo paminklo surengta Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo šventė.
 • 2010 m. Pikelių bendruomenės paruoštas projektas laimėjo finansavimą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Įgyvendinimui skirta 25 tūkstančiai litų. Paruoštas lankstinukas „Pikeliai“ ir nupirkti 8 moteriškų ir 4 vyriškų tautinių rūbų komplektai.
 • 2011 m. vasario mėn. 19 dieną įvyko bendruomenės ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Išrinktas naujas bendruomenės pirmininkas Inga Stankevičienė. Perrinkta bendruomenės taryba.
 • 2011 m. rugpjūčio 25 d. organizuota vasaros šventė. Tradiciškai pasveikinti naujagimiai. Pagerbtos šeimos už sodybų puoselėjimą.
 • 2011 m. gautos lėšos iš Mažeikių rajono savivaldybės kaimo teritorijų vystymo ir žemės plėtros programos Nr. 2. Įsigytas mažavertis inventorius (termosas, kalkuliatorius, laidas ir kt.).
 • 2011 m. įstota į Kaimo bendruomenių sąjungą.
 • 2012 m. organizuota tradicinė vasaros šventė. Įteiktos padėkos aktyviems bendruomenės nariams. Išlaikytos tradicijos.
 • 2012 m. talkinta organizuojant ŠV. Mykolo Arkangelo atlaidus Pikelių Šv. Trejybės bažnyčioje.
 • 2012- 03-21 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Papilės miestelio bendruomene.
 • 2012 m. kreiptasi, dėl bendruomenės poreikių (nuotekų valymo įrengimų statybos, nuotekų vamzdynų ir vandentiekio vamzdynų) galimo finansavimo. Taip pat dėl Židikai – Pikeliai kelio asfaltavimo finansavimo galimybių, Vytauto Didžiojo mirties 500-osioms metinėms paminklo restauracijos.
 • 2012 m. iš vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skirtų lėšų įsigytas sporto inventorius.
 • 2013 m. kovo mėn. 8 dieną įvyko bendruomenės ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Išrinktas naujas bendruomenės pirmininkas Tadas Janušauskas. Perrinkta bendruomenės taryba.
 • 2013 m. gauta parama Pikelių pagrindinės mokyklos sanitarinių mazgų remontui. Sporto sale naudojasi bendruomenės nariai. Dėl paramos kreiptasi 2012-11-12.
 • 2013 m. parašytas projektas „Sveika gyvensena“. Gautos lėšos už kurias pravesti pirmos medicininės pagalbos mokymai, ne agresijos programa, skaityta lytinio švietimo paskaita, vyko gyvenimo meno kursai.
 • 2013 m. nupirkta aktyvi garso kolonėlė bendruomenės poreikiams iš vietos bendruomenių savivaldos programos lėšų.
 • 2013 m. organizuota vasaros šventė, kurioje vaikai džiaugėsi batuto malonumais, koncertavo dainininkas Ž. Žvagulis, žmonės linksminosi gegužinėje. Išlaikytos šventės tradicijos.
 • 2013 m. talkinta organizuojant Šv. Mykolo Arkangelo atlaidus Pikelių Šv. Trejybės bažnyčioje. Gausus tikinčiųjų būrys pažiūrėjo filmą apie popiežių Joną Paulių II. Klausėsi Mažeikių muzikos mokyklos koncerto.
 • 2013 m. atvyko „VISAVI“ teatro grupė. Gyventojams parodytas spektaklis.
 • 2013 m. pateikta paraiška pagal Paramos kaimo bendruomenėms ir asociacijų veiklai teikimo taisykles.
 • 2014 m. už gautas lėšas paruoštas koplytstulpio restauravimo projektas.
 • 2014 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Verslo ir turizmo informacinis centras“. Skaityta paskaita apie kaimo vietovių turizmo ir verslo skatinimą. Aptartos bendradarbiavimo galimybės.
 • 2014 m. organizuota akcija „Papuoškim miestelio eglę“. Už žmonių suaukotas lėšas nupirktos girliandos, žaislai eglutei. Eglutės įžiebime, gausiam susirinkusių būriui, koncertavo Pikelių kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis „Sodžius“.
 • 2014 m. iš vietos bendruomenės savivaldos programos lėšų nupirktos 53 kėdės.
 • 2014 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Būties jaukuma“. Skaityta paskaita „Pozityvus bendradarbiavimas šeimoje“ Skirta šeimos metams paminėti.
 • 2014 m. nutiestas takelis nuo centro link kultūros namų / bendruomenės pastato. Darbus atliko Pikelių gyventojai.
 • 2015 m. pagerbti senjorai garbingo jubiliejaus proga, aplankanti namuose ir pasveikinanti.
 • 2015 m. surasta parama iš UAB už kurią nupirktas židinys ir pastatytas Pikelių kultūros namų patalpose. Sienos apdaila atlikta bendruomenės žmonių pagalba.
 • 2015 m. bendruomenė talkino organizuojant aukų rinkimą, Pikelių Švč.Trejybės bažnyčiai įgarsinimo įrangos nupirkimui. Už gyventojų aukas nupirkta įgarsinimo įranga.
 • 2015 m. balandžio mėn. gyventojai žiūrėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mėgėjų teatro trupės „Visavi“ spektaklį.
 • 2015 m. dalyvauta konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2015. Vyko du renginiai. Saugus eismas buvo visiems aktualus.
 • 2015 m. kreiptasi į Židikų seniūniją dėl Pikelių tvenkinio palikimo visuomenės poreikiams. Gautas atsakymas, kad tvenkinys priklauso savininkams.
 • 2015 m. gegužės 8 d. Pikelių bendruomenės pirmininke išrinkta Daiva Gabalienė.
 • 2015 m. talkinta organizuojant titulinius Švč. Trejybės atlaidus. Po Šventų mišių susirinkusieji galėjo paklausyti „Atminties“ choro dainų. Paruoštos vaišės „Agapė“.
 • 2015 m. įregistruotas Šaulių aikštės žemės sklypas ir suteiktas oficialus „Šaulių aikštės“ vardas.
 • 2015 m. atnaujintos viešųjų pirkimų taisyklės.
 • 2015 m. Pikelių ir Lūšės bendruomenės kartu kreipėsi dėl kelio Židikai – Pikeliai remonto ir asfaltavimo darbų į valstybines institucijas.
 • 2015 m. vykdytas projektas „Sportuojanti bendruomenė“, vykdant dalyvavo savanoriai, o ypač jaunimas.
 • 2015 m. kreiptasi, tai yra parašyti raštai į valstybines institucijas, seimo narius dėl Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios restauracijos.
 • 2015 m. organizuota Tradicinė vasaros šventėje, kurioje žmonės dalyvavo labai gausiai. Atvyko šauliai. Pravestos sporto varžybos, žaidimai vaikams ir suaugusiems. Vaikai džiaugėsi batuto malonumais. Susirinkusieji galėjo paklausyti kaimo kapelų ir šiuolaikinių dainų. dalyvauti edukacinėje programoje. Vakare vyko gegužinė.
 • 2015 m. surinkti gyventojų parašai ir kreiptasi į Omnitel dėl blogo telefonų ryšio. Pastatyta antena.
 • 2015 m. surinkti gyventojų parašai ir parašyti raštai su kuriais kreiptasi, dėl Pikelių pašto išsaugojimo. Paštą išsaugoti pavyko ir laikraštis „Santarvė“ paskalbė „Metų pergalės“ nugalėtojais.
 • 2015 m. Vykdytas projektas ir iš NMA lėšų įsigyta renginių įgarsinimo įrangą bei sulankstomi stalai ir suolai.
 • 2015 m. Pikelius papuošė būsimųjų skulptorių darbai iš Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto taikomosios skulptūros studijos. Skulptūros įkurdintos miestelio parkelyje.
 • 2015 m. pagal pateiktą paraišką, Židikų seniūnijai, nupirkta krūmapjovė.
 • 2015 m. talkinta per Šv. Mykolo Arkangelo atlaidus Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje. Kartu su Caritas kolektyvu paruoštos vaišės (Agapė). Po atlaidų maldininkai klausėsi pučiamųjų orkestro muzikos, pritarinnt šokėjoms ir vyko pokalbiai apie eismo saugumą.
 • 2015 m. gruodžio mėn. keturis kartus vyko adventinė akcija, kurios metu žmonės galėjo pabūti kartu, pasivaišinti šiltu maistu. Socialinę atskirtį turintiems žmonėms maistas nuneštas į namus. Paskutinės akcijos metu gyventojai galėjo pasiklausyti dainininkių iš Kelmės ir Pikelių mišraus vokalinio ansamblio „Sodžius“ dainų. Paragauti savų paruoštų adventinių patiekalų. Organizuojant akciją prisidėjo Pikelių pagrindinės mokyklos, Caritas ir kiti kolektyvai.
 • 2015 m. gyventojų iniciatyva ir lėšomis paruoštas stovas eglei.
 • 2015 m. įžiebta eglutė, kurios metu koncertavo Pikelių ansamblis „Sodžius“. Vaikus ir suaugusius aplankė Kalėdų senelis su dovanomis. Žmonės galėjo džiaugtis dangaus šokiu (fejerverkais) kuriuos padovanojo miestelio gyventojas.