Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Pikelių bažnyčia)
Peršokti į: navigaciją, paieška
Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
Pikeliu baznycia. MKE.jpg
Pikeliu baznycia.MKE.2009-07-30.jpg
Bažnyčios vidus

PIKELIŲ ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIA yra Židikų sen., Pikelių mstl. Bažnyčia medinė, ištęsto stačiakampio plano, bebokštė, žemomis sienomis ir aukštu stogu, su trisiene apside. Lentomis iškaltos sienos ir lubos puoštos liaudiška tapyba. Sienos išskirtos frizine juosta su spalvingų vynuogių, stilizuotų augalų ir geometrine ornamentika, lubos dekoruotos simbolinėmis balandžio, avinėlio, erelio, sparnuoto jaučio, liūto figūromis, angelų galvutėmis ir gėlių girliandomis žydrame fone. Tai seniausia, o tuo pačiu ir viena iš gražiausių rajone bažnyčių. Šalia bažnyčios yra varpinė.

Istorija

1625 m. protestantas Bilevičius surinkęs žmones užpuolė Pikelių bažnyčią, ją nugriovė ir išvežė į savo Griežės dvarą. Bažnyčia netrukus atstatyta, nes po 1966 m. bažnyčios dekoravimo pakabintoje mažoje lentelėje yra toks įrašas: „Anno Dom. 1636 K. Pr.Aejtowicz". Anksčiau toks užrašas buvęs ant sijos, nuo altoriaus pusės, bet uždažytas. Kaip tik ši data ir laikoma Pikelių bažnyčios įkūrimo data [1]. Vysk. J.Karpis 1739 m. atgavo jai priklausantį bažnytinį turtą.

Bažnyčia buvo vienos navos. Kada pristatytos dar dvi navos, nežinoma. Spėjama, kad galėjo tai būti 1752 m. Ši data kai kur nurodoma kaip bažnyčios pastatymo ir parapijos įsteigimo data. 1756 m. jai dovanoti 2 valakai žemės. 1761 m. balandžio 26 d. vysk. Ant. Tiškevičius bažnyčią pašventino. 1785 m. Mykolas Važinskis įrengė puošnų barokinį Šv. Mykolo altorių, kurio frontone puikuojasi herbas Abdank, dovanojo altoriaus žvakidžių. Važinskių giminė dažnai rėmė Pikelių bažnyčią. 1825-1826 m. Telšių pakamarienė Ona Važinskienė aukojo pinigų, už kuriuos buvo sudėtos naujos Pikelių bažnyčios grindys, o pati bažnyčia apkalta pušinėmis lentomis. 1805 m. minima parapinė mokykla, kurioje 1853 m. mokėsi 44 vaikai. 1806 m. sudarytas bažnyčios inventoriaus sąrašas. Valančiaus žiniomis, prie Pikelių bažnyčios 1841 m. gyveno du kunigai, bažnyčios beneficiją sudarė 2 valakai ir 24 margai žemės ir 2722 rubliai kapitalo. Jai priklausė Židikų ir Ukrinų filijos. XVIII a. – 1842 m. Pikelių bažnyčia priklausė Žemaičių vyskupijos kapitulai.

1857 m. pristatyta antra zakrastija. Šiomis permainomis bažnyčia savo išore pradėjo artėti prie dabartinės formos. 1880 m. bažnyčia remontuota. 1934 m. parapijoje veikė 8 įvairios katalikiškos organizacijos. 1940 m. Pikelių parapijoje buvo 3356 katalikai. 1944 m. spalio pab. sunaikinta antroje kelio pusėje stovėjusi masyvi varpinė ir centrinis bažnyčios bokštas, kuris su kryžiumi siekęs apie 8 m aukščio. 1957 m. pakeisti langai. Tikriausiai, dalis iš jų tada ir buvo sumažinti. Pastato pietinė pusė pradėjo skleistis, o šiaurinė smegti į žemę, todėl klebonas A.Mileris ją suvaržė geležimis.

Netoli bažnyčios yra koplytstulpis (pastatytas 1827 m.) 1710 m. maro aukoms atminti.

Kultūros paveldo objektai

Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomos Pikelių bažnyčios 1835-1922 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knygos (F. 1454; iš viso 13 apskaitos vienetų).

Altoriai

Bažnyčioje yra 7 altoriai. Juos detaliai aprašė Valentinas Cibulskas.

Centrinis altorius įrengtas presbiterijos gilumoje, du kiti jo šonuose, dar du yra šoninių navų galuose, prie zakrastijų sienų, šeštasis - centrinės navos šone, prie pilioriaus. Altoriai sukurti 1752-1761 m., išskyrus centrinės navos Šv. Mykolo Arkangelo altorių. Datavimą patkslina išlikę įrašai altoriuose. Centrinis altorius pašventintas kartu su bažnyčia 1761 m.

Kairiosios navos Švč. Marijos Sopulingosios altorius yra su užrašu: „Po tawa Apginima puolame Szwencziausioji diewa Gimditoja. Altorius motinos Sopulingos ir apundawotas metu 1759 par Kuniga Kazimiera Kleimawicza Altaristes". Centrinės navos altoriaus herbe išliko dalis inicialų ir skaičių: „W/SW/XI..85" . Paveikslo „Marija Sopolingoji" apkale išgraveruotas tekstas, pagal kurį nustatoma, kad 1830 metais fundatorius „Mykolas Važinskis - Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės iždininkas, Barbora Stirpeikaitė-Sudintienė, Justina Polluiavaitė-Važinskienė" („Fundatorowie Michał Warzyński S. W. X. L. Bois Ra z Styrpeyków Sudyntów Justynasz Palluiowa Warzyńska... SC Puu. Te., R. 1830").

Archyvas

 • Pikelių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia (Ecclesia Romano Catholica Sanctissimae Trinitatis Pikielensi): 1835-1922 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knygos. - Lietuvos valstybės istorijos archyvas, F. 1454, ap. 1.

Kunigai

 • Napoleonas Butkevičius (g. 1866-01-15 - m. 1944-05-22), 1901-1905 m. Pikelių Švč. Trejybės parapijos klebonas.
 • Povilas Morkys, 1909-1940 m.
 • Leonas Jurkus, 1948-1949 m.

Šaltiniai

 1. Dalius Stancikas. Medinė Pikelių bažnyčia // Miškai. - 2013. - Nr. 9. - P. 18-21.

 • Pikelių bažnyčios 1688 inventorius // Lietuvos valst. istorijos archyvas: F 1671, ap. 4, b. 504, l. 6–7.
 • Pikelių bažnyčios inventorius 1712 m. // Lietuvos valst. istorijos archyvas: F. 696, ap. 2, b. 800, l. 1-27, lotynų, lenkų k.
 • Pikelių bažnyčios inventoriai 1778-1799 m. // Lietuvos vals. istorijos archyvas: F. 696, ap. 2, b. 813, lenkų k.
 • 1954 m. mokslinės ekspedicijos dalyvio A. Pilypaičio (?) Pikelių bažnyčios aprašymas: Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyrius, F.322-1153.
 • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1960. - T. 22. - P. 491.
 • Cibulskas V. Pikelių bažnyčios altoriai. Istorija ir meninis pobūdis // Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Menotyra. - 1991. - T. 18. - P. 57 - 69.
 • Šverebas P. Pikelių bažnyčia // Santarvė, 1995. - Vasar. 11. - Nr. 20-21 (7192-7193).
 • Dalia Ramonienė. Geidžių Šv. Onos bažnyčia. - Vilnius, 2005. - 56 p. ISBN 9955-624-29-9.

Nuorodos