Mažeikių apskrities komendantūra

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Mažeikių komendantūra)
Peršokti į: navigaciją, paieška
 Crystal SuSEconf.png  Straipsnis šiuo metu rašomas.
Mažeikiai, Stoties g.22, šiame paste tarpukaryje buvo komendantūra

MAŽEIKIŲ APSKRITIES KOMENDANTŪRA

P. Plechavičiaus vadovaujamiems Mažeikių miesto ir apskrities komendantūros kariams ne kartą teko gintis nuo bermontininkų. Gerai suvokdamas realią grėsmę, P. Plechavičius 1919-10-30 specialiu įsakymu kreipėsi į komendantūros kareivius tokiais žodžiais: „Kareiviai Mažeikių komendantūros! Atminkite mūsų kovas, kurias mes laimėjome su mūsų priešais sausio ir kitų mėnesių. Nenusiminki ir atminkit, kad nežūsite, kol aš su jumis. Mušome priešą, kada jis buvo šimtą kartų stipresnis už mus, ir dabar sumušime tas bandas, kurios nori pasmaugti mūsų Tėvynę!". Komendantūros kareiviai įtemptai budėjo, būdami pasiruošę bet kuriuo metu atremti bermontininkų puolimą. 1919-11-01 P. Plechavičius perkeltas tarnauti į V-ąjį pėstininkų pulką, o Mažeikių komendantu paskirtas karininkas J. Šlepetys. Dėl nuolatinių bermontininkų puldinėjimų komendantūra 1919-11-04 buvo priversta persikelti į Sedą[1].

1919-05-01 Mažeikių komendantūros eilinis telefonistas buvo Kazys Bėkštas, kuris aktyviai dalyvavo kovose su bermontininkais. 1929-03-08 Mažeikių komendantūros raštvedžiu paskirtas Jokūbas Kulbis, kuris 1940-08-20 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą nusišovė Mažeikių karinio v-ko įstaigos kieme, palaidotas miesto kapinėse.

Komendantai

  • Povilas Plechavičius - 1919-11-01
  • Jonas Šlepetys (g. 1892-04-22), 1919-11-01 -?. 1920 m. balandžio 14 d. Lietuvos kariuomenės įsakymu Nr.300 apdovanotas Vyties kryžiumi su kardais kovose su bermontininkais [2].
  • plk.ltn Kleofas Vytautas Michalauskas (g. 1890-10-07), 1927-02-28 -1933-06-12 [3].
  • plk.ltn. Pranas Kaunas, 1933-06-12 - 1936-03-28
  • plk.ltn. Jonas Emilis Išlinskas (g. 1895-10-25), 1936-03-28 1940-06-28

Nuorodos

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas: F. 503, Mažeikių apskrities komendantūra 1919-1939 m. (2 apyrašai, 129 bylos).

Šaltiniai

  1. [1]
  2. Karo archyvas. - V., T. XVII. - P. 113.
  3. Karo archyvas. - V., 2007. - T. XII. - P. 148.