Mažeikių elektrinė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.
Mažeikių elektrinė

MAŽEIKIŲ ELEKTRINĖ, 1964 m. vasario mėn. pagal TSRS Naftos ir chemijos pramonės ministerijos užduotį projektavimo institutas “Lenigiprogaz” parengė techninį-ekonominį pranešimą apie naftos perdirbimo gamyklos (NPG), kurios sudėtyje turėtų būti šiluminė elektrinė, reikalingumą Lietuvos teritorijoje. Statyti įmonę buvo rekomenduojama prie Jurbarko. Rakomenduotoje vietoje pastačius įmonę iškiltų Nemuno žemupio ir Kuršių marių užterštumo naftos produktais pavojus. Po Lietuvos ministrų tarybos kreipimosi, TSRS ministrų taryba 1970 metais balandžio 27 dieną išimties tvarka leido NPG statyti Mažeikių rajone. Šiluminės elektrinės projektinė užduotis buvo parengta 1971 metais. 1975 metais elektrinės statybos užsakovo funkcijos perduotos TSRS energetikos ir elektrifikacijos Ministerijai. 1976 metų sausio mėnesį priimtas sprendimas pakeisti pagrindinius įrengimus: vietoj TG B statyti katilus TGME-464 (500 t/h našumo) ir vietoj turbinų PT-60-130/13 – turbinas PT-80-130/13 (80 MW galios), todėl reikėjo iš naujo koreguoti projektinę užduotį. “Teploprojekt” instituto Rygos skyriaus sukoreguota projektinė užduotis 1976 metų birželio 20 dieną patvirtinta TSRS Energetikos ir elektrifikacijos ministerijos.

Svarbesnės datos: 1979 metų rugpjūčio mėn. užtvenkta Varduvos upė. Baigtas statyti kaminas. 1979 m. rugsėjo 1-10 d.d. įjungta įtampa į 110 kV skirstyklą ir 6 kV skirstyklos pirmąją sekciją, pradėtas nudruskinto vandens ruošimas. Sumontuota ir užkurta paleidimo katilinė (trys katilai – vagonai PKBM-10/8). Rugsėjo 24 d. hidrauliškai išbandytas pirmasis energetinis katilas. Priimtas iš cisternų pirmasis mazutas. 1979 m. spalio 4 d. 23 val. 57 min. Užkurtas pirmas energetinis garo katilas, 7 d. 15 val. 10 min. įjungtas į tinklą pirmasis turbogeneratorius. 26 dieną 15 val. 10 min. įjungtas į tinklą pirmasis turbogeneratorius. 29 dieną 18 val. 06 min. pradėtas eksploatuoti pirmasis energetinis blokas. 1979 metų gruodžio 25 dieną 15 val. 15 min. patiektas 16 at garas NPG. 1980 metų gegužės 26 dieną pradeda dirbti Naftos perdirbimo gamykla. 1980 metų lapkričio 26 dieną 22 val. 15 min. užkurtas antrasis energetinis garo katilas. 1980 metų gruodžio 14 dieną 11 val. 35 min. įjungtas į tinklą antrasis turbogeneratorius. 1981 metų gruodžio 30 dieną užkurtas trečiasis energetinis garo katilas. 1983 metų liepos 1 dieną kompleksiškai išbandytas trečiasis turbogeneratorius. 1985 metų rugsėjo 20 dieną pradėtas eksploatuoti ketvirtas energetinis garo katilas. 1987 metais baigtas statyti administracinis korpusas.

Techniniai duomenys: Mažeikių elektrinės kuras – mazutas, vamzdynų gaunamas iš AB “Mažeikių nafta”. Pirmasis mazutas vamzdynu iš jos gautas 1980 metų birželio 6 dieną. Mazuto atsargai sukaupti sumontuoti trys metaliniai rezervuarai: du po 5000 m3 talpos ir vienas 2000 m3. Mazuto siurblinę sudaro dviejų spaudimo pakopų mazuto siurbliai, šildytuvai, priedų ūkis. Iš siurblinės į katilinę mazutas tiekiamas dviem magistralėmis. Mazuto ūkio įrengimai vakldomi iš pulto. Pagal planuojamus šilumos energijos poreikius Mažeikių elektrinėje sumontuoti didžiausi Lietuvos elektrinėse vandens chemijos apdorojimo įrenginiai: jie pajėgūs per valandą nudruskinti 630 m3, suminkštinti 115 m3 vandens ir išvalyti 420 m3 grąžinamo iš naftos gamyklos kondensato. Stengiantis mažinti gamybinius plotus, pirmą kartą elektrinių statybos praktikoje vandens paruošimo įrenginiai sumontuoti pagrindiniame korpuse ir išdėstyti vertikaliai: filtrai – trimis aukštais, blokai neutralizatoriai – dviem. Natūralus vanduo tiekiamas iš ant Varduvos tvenkinio kranto pastatytos AB “Mažeikių nafta’ siurblinės. Geriamas vanduo buičiai nuo 1997 metų tiekiamas iš nuosavų artezinių gręžinių.

Skirstyklos: 110 kV skirstykla uždara ir buvo pirmoji tokia skirstykla Lietuvoje. Skirstyklos schema: dvi pagrindinės šinų sistemos ir viena rezervinė. Jungtuvai oriniai, skirstyklą suspaustu oru aprūpina kompresorinė. 6 kV skirstyklos yra penkios. Pagrindinė 6 kV skirstykla sumontuota atskirame pastate ir skirta tik AB “Mažeikių nafta” maitinti; kitos keturios – elektrinės reikmėms. 0,4 kv skirstytklų yra aštuonios, kurios skirtos elektrinės įrengimų mechanizmams maitinti.

Technologinė schema: Elektrinės garo ir maitinimo vandens šiluminė schema įrengta su skersiniais ryšiais. Visi garo katilai sujungti bendru garotiekiu, iš kurio garas tiekiamas į turbinas ir į redukcinius aušinimo įrenginius, todėl kiekvienas katilas garą tiekti gali bet kuriaia turbinai. Be to, įrenginiai gali dirbti kaip blokai: pirmas katilas – su pirma turbina, antras – su antra, trečias – su trečia, ketvirtas katilas rezervinis ir dirba tik į bendrastotinį garotiekį. Naftos perdirbimo gamyklai technologinis garas, termofikacinis ir chemiškai valytas vanduo tiekiamas technologinių vamzdynų estakada.

Visos turbinos naudoja perkaitintą 130 at ir 555 °C garą, į AB “Mažeikių nafta” iš jų tiekiamas 10at ir 16at garas. 40at garui tiekti ir 10at bei 16at garo tiekimui rezerbvuoti įrengta po du kiekvieno slėgio redukcinius aušinimo įrenginius ir vienas pakūrimo redukcinis aušinimo įrenginis.

Valdymas: Šiluminių įrenginių technologiniai procesai valdomi iš grupinio valdymo pulto. Valdymui suprojektuota mažagabaritinė kompleksinė automatinio valdymo sistema (MKAVS). Nuo 1981 metų MKAVS skydai nebegaminami, todėl katilų Nr.3 ir 4 bei turbinos Nr.3 valdymo pultai sumontuoti įprastos konstrukcijos.

Gamtosauga: Technologinės vandens paruošimo atliekos – dumblas, neutralizuoti rūgštinių plovimų vandenys, druskingi vandenys – išmetami į šlamo ūkį, kurį sudaro šeši 261000m3 bendro tūrio tvenkiniai. Nuskaidrėję druskingi vandenys iš šlamo ūkio patenka į AB “Mažeikių nafta” valdymo įrenginių siurblinę.

Darbuotojai: Elektrinėje dirba 345 darbuotojai, iš jų vadovai 73 žmonės, specialistai – 26, darbininkų – 244, tarnautojų 2. Aukštąjį išsilavinimą turi 54 darbuotojai, 76 – specialųjį vidurinį išsilavinimą.

Mažeikių elektrinės adresas: Juodeikių k., 5500 Mažeikių raj. Tel.8-293-97259, 97250, faks.8-293-97234.