Lopšelis - darželis Liepaitė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Lopšelis - darželis Liepaitė

Nuotraukos laikinai nėra

Informacija
Adresas: LT 89488 Viekšniai, J. Basanavičiaus g. 7
Tel./Faksas: 8-443-36091
Direktorė (-ius): Joana Perminienė
Pedagogų skaičius 14 (2010 m. pr.)
Grupių skaičius: 6 (2010 m. pr.)

LOPŠELIS - DARŽELIS „LIEPAITĖ", vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaiga Viekšniuose, J. Basanavičiaus g. 7.

Įkurtas 1985 m. sausio mėn. 28 d. Anksčiau senieji lopšelis ir darželis veikė atskiruose, vaikams nepritaikytuose pastatuose, kur buvo įsikūrę dar 6-to dešimtmečio pradžioje. Lopšelis galėjo priimti tik 20 vaikų, o darželyje buvo dvi grupės, kurias lankė 45 vaikai. Tai netenkino viekšniškių poreikių, nes miestelyje gyveno nemažai jaunų žmonių, kurių šeimose augo mažyliai. Todėl buvo pastatytas dabartinis 140 vietų pastatas.

2007 m. „Liepaitėje" veikia viena lopšelio grupė, trys – darželio ir dvi priešmokyklinio amžiaus grupės, kurios kasmet į mokyklą išleidžia apie 30 vaikų. 2010 pr. įstaigoje veikia 1 ankstyvojo amžiaus (1,5–3 m.) grupė, 3 ikimokyklinės (3–5 m.) grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Darbuotojai

Dirba 31 darbuotojas, iš jų 13 pedagogių: 8 turi aukštąjį išsilavinimą, 2 baigia studijas Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute, dar viena auklėtoja taip pat siekia aukštojo išsilavinimo. Darželyje dirba viena auklėtoja metodininkė, 7 vyr. auklėtojos, dvi darbuotojos turi auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. 2010 pr. dirbo 29 darbuotojai, iš jų 14 pedagogų (12 atestuotų: 1 metodininko kvalifikacijai, 7 vyresniosios auklėtojos kategorijai, 1 mokytojo kategorijai, 1 logopedo kategorijai, 2 trečiai vadybinei kategorijai).

Direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Gudavičienė, dirbanti darželyje daugiau kaip 30 metų. Su lopšelio grupės vaikais dirba Irena Kraujutienė bei Zina Niciuvienė. Beveik nuo pat lopšelio – darželio įsikūrimo čia dirba meninio ugdymo pedagogė Rasa Lizdenienė.

Veikla

Pagrindinės veiklos kryptys - dailė, etninė kultūra, ekologija, meninis ugdymas. Ugdymo procesas organizuojamas remiantis vaiką supančia aplinka ir tautos tradicijomis, įgyvendina įvairius gamtosauginius projektus, palaiko ryšius su Ventos regioniniu parku.

Lopšelyje – darželyje jau tapo tradicija švęsti liaudies kalendorines šventes, rengti popietes, vakarones, kuriose dalyvauja ne tik tėveliai, bet ir vaikučių seneliai. Mokslo metų pradžia paminima švente „Sveikas, darželi“, vėliau vyksta Rudenėlio, Kalėdų eglutės šventės, Užgavėnės, kurių metu „žydukais“ persirengia ne tik vaikai, bet ir auklėtojos bei auklytės, Kaziuko mugė ir daug kitokių švenčių. Darželinukai dažnai dalyvauja Viekšnių seniūnijos organizuojamuose renginiuose.

2010 m. rugsėjo mėn. keturi lopšelio-darželio ugdytiniai, jų tėveliai ir pedagogai buvo pakviesti į konkurso „Lidice 2010" laureatų apdovanojimo iškilmes, kurios vyko Čekijos Respublikos ambasadoje Vilniuje. Septynių „Liepaitės" vaikų meno darbeliai buvo pristatyti Čekijoje organizuotam konkurso projektui. Keturių darbų autoriai tapo laureatais. Nugalėtojai Čekijos ambasadoje gavo padėkos raštą ir katalogus apie tarptautinį piešinių konkursą. „Liepaitė" apdovanota padėkos raštu ir specialiu medaliu už vaikų piešinių kolekciją[1].

2012 m. tarptautinimae tradiciniame vaikų piešinių ir meno kūrinių konkurse „Lidice 2012" Čekijoje įstaigos auklėtiniai Dominyka Deltuvaitė, Jovilė Balčiauskytė, Gabrielė Glodenytė, Domantas Kugrys, Samanta Lukošiūtė, Robertas Mažonas ir Kamilė Zagytė tapo laureatais[2].

Šaltiniai

  1. Marija Steponytė. Tapo tarptautinio konkurso laureatais // Santarvė. - 2010. - Spalio 2. - Nr. 111. - P. 16.
  2. Tapo laureatais // Būdas žemaičių. - 2012. - Geg. 18. - Nr. 38. - P. 8.