Lietuvos laisvės armija

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

LIETUVOS LAISVĖS ARMIJA (LLA). Įkurta 1941 m. pab. 1944 m. Žemaitijoje sudaryti du sektoriai: kovojantis, kuris veikė slapta (miškuose), ir organizacinis, veikęs legaliai. 1944 m. Mažeikių apskrityje sukurtos partizanų kuopos. Sedos kuopoje tuo metu buvo apie 100 žmonių. Jos skirstytos į būrius arba grandis, kuriose būdavo po 25 partizanus. Sedos kuopos pirmajai grandžiai vadovavo Adolfas Paulauskas (slapyv. Drožiklis), antrajai - Kazys (Vaclovas) Prialgauskas (Rakšas), kurio pavaduotoju buvo Urbonas, trečiosios grandies vadas - Antanas Stanys (Kaltas), jo pavaduotojas - partizanas Leonas slapyvardžiu Avinas ir ketvirtajai grandžiai vadovavo Juozas Norvilas slapyvardžiu Grinelis, o jo pavaduotojas Petras Petrauskas (Šaukštas). Visų kuopos narių pareigos išdėstytos atskirais punktais. Bendras visų tikslas - visomis išgalėmis ir prisidėti prie Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, remti LLA, neišduoti nė vieno bendražygio bei saugoti patikėtas paslaptis [1].

Šaltiniai

  1. Kvederaitė V. Mano tėtis buvo partizanas // Būdas žemaičių. - 2009. - Vasario 17. - Nr. 13. - P. 6.