Leckavos žydų bendruomenė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

LECKAVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖ. Leckavoje žydai gyveno prie vienintelės išilgai miestelį kertančios gatvės. Katalikai buvo įsikūrę miestelio pakraščiuose. 1764 m. gyveno 33 žydai[1]. 1840 m. Leckavoje gyveno 45 valstiečių, amatininkų ir smulkių prekybininkų šeimos, dauguma jų buvo žydai. 1897 m. buvo 830 žydų, arba 70 proc. visų gyventojų, 1923 m. - 100, 1940 m. - 35 žydai. 1915 m. žydai buvo ištremti į Rusiją. Po karo sugrįžo tik apie 25 žydų šeimos (apie 100 žmonių), tarp jų Bergauzo, Valdo, Maušovičiaus, Kano, Krupo ir kitos šeimos.

Žydai daugiausia vertėsi prekyba, jaunesioji žydų karta emigravo į užsienį ir finansiškai rėmė čia pasilikusius. Nepaisant to, kad Leckavos žydai buvo ekonomiškai atsilikę, jie vis dar sugebėjo išlaikyti socialines ir religines bendruomenės institucijas. Jie taip pat padėjo žydams kitose vietose. Galbūt dėl to jie buvo pravardžiuojami "Lazckover Negidim" (magnatai iš Leckavos). Kai 1885 metais per Laižuvoje kilusį gaisrą sudegė žydų namai, Leckavos žydai nusiuntė 35 rublius jiems atstatyti.

1901 m. Leckavoje buvo įsteigta sionistinė organizacija „Benot Zion", kuri rūpinosi hebrajų kalbos mokymu ir aukų rinkimu. Miestelyje taip pat aktyvi buvo „Izraelio sąjungos" („Agudat Yisrael") politinė partija, kuriai priklausė 30 Leckavos žydų. 1920 m. buvo išrinktas komitetas, kuris vadovavo žydų bedruomenei. 1923 m. jame buvo 49 balso teisę turintys žydai.

Rabinai: Avraham Horvitz (1864-1898; nurodomi ir kiti metai: 1894-1898), Shelomo-Yakov Shein (1898-1934; jis buvo knygos “Avney Shaish” („Marmuriniai akmenys") autorius), Yakov Abelson (nuo 1934 m.; žuvo per holokaustą). Buvo medinė sinagoga (betmitradašas), kurioje sukoncentruotas visas žydų socialinis ir kultūrinis gyvenimas. Ji taip pat vykdė kitų draugijų švietėjišką veiklą. Sinagogoje religinė veikla nutrūko per sovietų okupaciją 1940-1941 m., tuo metu miestelyje gyveno tik 10 žydų šeimų. Prasidėjus 1941 m. birželio 22 d. karui, žydai buvo suimami, netrukus perkelti į Mažeikius ir 1941 m. rugpjūčio 5 d. nužudyti Mažeikių pavenčiuose kartu su kitų vietovių žydais.

Leckavos žymesni žydai buvo: rabinai Moshe Tsemakh, Katriel Natan - Augustavo rabinas ir Reuven Glik (knygos "Mishpatey Benei Adam", 1944 m., autorius), pramoninkas Shalom Ligum.[2].

Susiję straipsniai

Publikacijos

  • Diamond, Judith. (2002). A Latskova Haggadah: The Gluck, Epel, Neipris and Nachemson Families and Their Descendents in Latskova, Lithuania, and Sweden, Denmark, England, America, and Israel, 1800-2000. London: self-published.

Šaltiniai

  1. Lietuvos istorijos archyvas: B. SA-3725, l. 138-139. 1765-01-14 žydų registras.
  2. http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_lita/lit_00363c.html “Leckava” - Encyclopedia of Jewish Communities in Lithuania (Lithuania)

  • Nancy Schoenburg, Stuart Schoenburg. Lithuanian Jewisch Communities. - London. - 1991. - P. 170-171.

Nuorodos