Laižuvos pavasarininkų kuopa

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

LAIŽUVOS PAVASARININKŲ KUOPA

1926 m. kuopai vadovavo Albinas Dargis, kuopos veikla suaktyvėjo atvykus naujam vargonininkui Janauskui [1]. 1926-10-10 Laižuvos pavasarininkų kuopos nariai Karaliaučiaus dvare surengė viešą vakarą, kuriame suvaidino pjesę „Pražydo nuvytusios gėlės". Kuopoje buvo 58 nariai. Turėjo savo skaityklėlę, įkurta dramos sekcija [2]. 1927 m. turi 89 narius, valdyba: pirmininkas Jurgis Šilinis, vicepirmininkas Domas Šilinis, sekretorius F. Jonauskas, iždininkas Liutkus ir knygininkas Jonas Šilinis. 1927-11-20 vyko kuopos susirinkimas, kuriame nutarta suruošti per Tris Karalius kuopos šventę su paskaita. Tą patį vakarą surengtas kuopos šokių vakaras. [3].

Šaltiniai

  1. P-kas. Laižuva // Pavasaris. - 1926. - Spal. 18. - Nr. 16. - P. 29.
  2. Jokubo sapnas. Pražydo nuvytusios gėlės. Laižuva // Pavasaris. - 1926. - Lapkr. 20. - Nr. 18. - P. 28.
  3. Pavasarininkė. Mūsų veikimas. Laižuva // Pavasaris. - 1927. - Gruod. 25. - Nr. 21. - P. 42.