Jonas Kirlys

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Kirlys Jonas)
Peršokti į: navigaciją, paieška
Jonas Kirlys

KIRLYS JONAS (g. 1891-01-13 Nadiejiškio k., Rokiškio vls. - m. 1985-11-17 Kaune, palaidotas Marijampolėje), pedagogas, kultūros veikėjas, spaudos kolekcininkas.

Per Pirmąjį pasaulinį karą buvo mobilizuotas į armiją eiliniu kareiviu. 1918 m. buvo Kubanės srities Liaudies komisarų tarybos sekretoriumi. Pedagoginę veiklą pradėjo 1919 m. rudenį Dirbo Keturvalakių ir Simanėliškių pradžios mokyklose. Kitais mokslo metais persikėlė į Rozalimo vidurinę mokyklą. Nuo 1921 m. rugpjūčio 16 d. įsidarbino Mažeikių vidurinėje, iš kur 1923 m. rugpjūčio 1 d. perkeltas direktoriauti į analogišką Naumiesčio mokyklą, ten dirbo iki 1927-08-01. Vėliau toje pačioje mokykloje dar metus mokytojavo.

1928-08-01 — 1932-10-06 dirbo Viekšnių vidurinėje mokykloje, po to - Šiaulių mokytojų seminarijoje. Dirbdamas Viekšniuose ėmėsi kultūrinio darbo ir mokykloje ir už jos ribų: rinko lituanistinę periodiką, skaitė paskaitas, organizavo saviveiklininkų spektaklius, literatūrinius vakarus S. Daukantui, V. Kudirkai, K. Būgai, J. Jablonskiui, knygnešiams paminėti, spaudos parodas, blaivybės popietes. Skaitė paskaitą apie Vilniaus periodinę spaudą nuo 1918 metų, leistą lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis, mokykloje surengė literatūrinį vakarą knygnešiui J. Bieliniui pagerbti. Skatino mokinius leisti savo laikraštukus, kartais padengdavo jų tiražavimo išlaidas.

Viekšnių vidurinėje mokytojas J. Kirlys suorganizavo lietuvių kalbos ir literatūros kabinetą, kuris garsėjo toli už tuometinės Mažeikių apskrities ribų. Nuo 1908 m. rinko spaudą, tyrinėjo lietuvių periodikos istoriją. Tam tikslui 1931 m. iš lenkų konsulo Rygoje gavo leidimą nuvykti į Vilnių, kur aplankė senus lietuvių inteligentus, visuomenės veikėjus, buvusius redaktorius. Savo rinkiniui J. Kirlys parvežė vertingos medžiagos. Savo kolekcijoje turėjo apie pusantro tūkstančio atskirų pavadinimų laikraščių, kurie ėjo nuo seniausių laikų iki 1932 m. 1932 m. Kaune, buv. Ekonominės karių bendrovės būstinėje surengė spaudos parodą, tačiau tuometinei valdžiai nepatiko, kad eksponavo ir komunistinius leidinius. Vėliau išvyko gyventi į Šiaulius.

Išleido knygelę „Šimtametė mokykla”, laikraščiuose paskelbė apie du šimtus straipsnių pedagogikos ir žurnalistikos klausimais. J. Kirliui buvo suteikti LTSR nusipelniusio kultūros veikėjo ir Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos garbės nario vardai, 1932-09-08 už nuopelnus Tėvynei Lietuvos Respublikos prezidento buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo V laipsnio ordinu. Priklausė tautininkų partijai.

Šaltiniai

  • Laurinavičius J. Kai Jonas Kirlys dirbo Viekšniuose // Vienybė. — 1986. — Lapkr. 7.
  • Povilas Šverebas, Kazys Misius. Viekšniai: švietimo istorija. – Vilnius, 2013. – 194 p. – P. 167-168. ISBN 978-609-447-101-8.

Nuorodos